Gudme Herred

Oure Skole 1740-1957

| | | | | |

Parti fra OureParti fra Oure Parti fra OureParti fra Oure Oure Skole fra 1740Oure Skole fra 1740 Degneboligen i Oure 1819-93Degneboligen i Oure 1819-93


Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70.


Sagn om Oure kirke

| |

Oure kirkeOure kirke Sankt Mikael's kamp mod dragen (ca 1500)Sankt Mikael's kamp mod dragen (ca 1500)Et gammelt sagn fortæller om, hvordan Oure Kirke blev bygget.


Sognepræst og rektor Henrik Hansen (ca 1529-1604) i Gudme

| | | | |

Gudme kirkeGudme kirkeFormentlig i sensommeren 1590 nedbrændte Gudme-præstens bolig. Det fremgår af et brev, som kongen i august samme år sendte til lensmanden i Nyborg. Den uheldige sognepræst, Henrik Hansen mistede ved den lejlighed alt, hvad han ejede og var derfor kommet ud i stor armod. Det normale på den tid var, at ildsramte fik en skriftlig tilladelse af myndighederne til at vandre omkring og tigge.


Ryslinge Højskole ca 1950

| | | | | | | | | | |

Ryslinge Højskole ca 1950Ryslinge Højskole ca 1950 Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950Fotoalbum Ryslinge Højskole ca 1950 Forstander G. Damgaard NielsenForstander G. Damgaard NielsenFra John Quist har vi modtaget et gammelt album, angiveligt stammende fra Ryslinge Højskole i forstander G. Damgaard Nielsens tid. En mulig datering kunne være sommeren 1951, eftersom forstanderparret blev gift 3.


Syn over Rygård og Vormarkgård 1693

| | | | |

 RygårdRygårdRygård 1847Rygård 1847Rygård i Langå sogn på Østfyn hører ifølge fagfolk til blandt perlerne af de danske herregårde. Måske var herregården allerede bygget, da ejeren Johan Urne døde i 1537. Senere lod Niels Bild til Ravnholt tilføje et par tårne i borggården. Under Svenskekrigen skete der store ødelæggelser.

I 1675 omdannedes Rygård til et stamhus af Peder Pedersen Lerche til sønnen, senere gehejmekonferensråd Vincens Lerche, der 1687 tilkøbte Vormarkgård. Ifølge synsvidne 1690 var "gård og gods" ødelagt. Stamhuset ophævedes 1694.


Kro eller værtshus i Hesselager 1691

| | | |

Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)


Ridderen og hans borg

| | | |

Gudme kirkeGudme kirke Gudme kirkeGudme kirkeI Gudme kirke findes flere kalkmalerier, de fleste dateret til 1488, men et som William Norvin tolker som "en ridder og hans frue på en borg med tre tårne, hvortil der fører en bro", har Danmarks Kirker dateret til perioden 1450-75.


Epitafier og andre gravminder i Ringe kirke

| | | |

Ringe kirkeRinge kirke Oberstløjtnant Fl. Fr. Cai greve Holck-Winterfeldt til Fjellebro (1770-1826)Oberstløjtnant Fl. Fr. Cai greve Holck-Winterfeldt til Fjellebro (1770-1826) 

Jørgen Skinkel (+1560) og hustru Margrete WalkendorffJørgen Skinkel (+1560) og hustru Margrete Walkendorff Degnene Knud degn (+1658) og Michel Hogerup (+1706) m. hustruerDegnene Knud degn (+1658) og Michel Hogerup (+1706) m. hustruer    Henrik Bielke Kaas - erindring om kirkens istandsættelse 1736Henrik Bielke Kaas - erindring om kirkens istandsættelse 1736                                               

 Sognepræster i RingeSognepræster i Ringe


Kalkmalerierne i Gislev kirke

| |

Gislev kirkeGislev kirke Gislev kirkeGislev kirke GetsemaneGetsemane1878 afdækkedes i Gislev kirke på korets hvælv en række sengotiske kalkmalerier fra o. 1500 med scener af Jesu liv. Restaureringen af billederne foretoges af en lokal maler og havde nærmest karakter af overmaling. Denne fjernedes ved en nænsom genrestaurering 1932 af Egmont Lind. Samtidig afdækkedes en Getsemane-fremstilling på nordvæggen. (Trap 1957)

 

 

 

 

 

AnsigtAnsigt AnsigtAnsigtLæs her om fortolkningen af kalkmalerierne


Udgiv indhold