Gudme Herred

Vejstrup Friskole

| | |
Lærer A.C. Poulsen DalLærer A.C. Poulsen DalFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupBreve fra friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup. Kolds arkiv. Rigsarkivet.  

Til
Lærer Poulsen
Dalby Folkeskole
ved Kjerteminde

Veistrup d. 16 December 1856
Kjære Poulsen!


De Sydfynske Husmandsforeninger.

| | | |

1908 var året, hvor der oprettedes flere kredsforeninger rundt om på Fyn. Således også i det sydfynske område, hvor man indkaldte til stiftende generalforsamling d. 18.5. 1908 i Svendborg med N.P. Pedersen, Ryslinge som forhandlingsleder .
Kristen Madsen, Ringe valgte som formand. Som næstformand Husmand Johannes Knudsen, FrørupHusmand Johannes Knudsen, FrørupJohannes Knudsen, Frørup, som også var meget aktiv ved oprettelsen af Husmandsskolen. Sekretær Lars Nielsen, Gislev, som med meget fin håndskrift nedfældede den nystartede forenings vedtægter i protokollen.


Fra Johannes Clausens virksomhed på Fyn

| |

Af sognepræst J. Chr. Clausen

Præst og højskolemand Johannes ClausenPræst og højskolemand Johannes ClausenDen 20. april 1932 er det 100 år siden, min fader, præsten Johannes Clausen, fødtes i Adslev præstegård mellem Århus og Skanderborg. Det er ikke hensigten i den anledning med disse linier at give en levnedsskildring af ham, men kun at meddele enkelte træk af den del af hans liv og gerning, som faldt her på Fyn.


Fra Ryslinge valgmenigheds første dage

| | |

Højskoleforstander Povl Hansen, VallekildeHøjskoleforstander Povl Hansen, VallekildeVed højskoleforstander Povl Hansen.


Folkesagn, Folketro og Folkeskik i Ryslinge Sogn, Svendborg Amt

| | |

Brev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. ViborgBrev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. ViborgBrev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. Viborg (2)Brev 21.4. 1854 fra Svend Grundtvig til magister K.F. Viborg (2)  Svend GrundtvigSvend GrundtvigDFS 1883/001-016. Svend Grundtvigs samling: Folkeminder. Bidrag fra folkemunde, indsendte til Svend Grundtvig. Alfabetisk ordnede efter meddelernes navne. 19 pk, ca. 1834-1883.
Stof indenfor diverse folkloristiske genrer. Samlingen danner baggrundsmateriale for bl.a. Svend Grundtvig: Gamle danske Minder i Folkemunde 1-3, Kbh. 1854-61.


Blade af hovbøndernes historie

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

Det forhold, der fandtes mellem fæste- og hovbønder i det 18. århundrede kunne tit blive noget spændt og førte ofte til smårivninger og stridigheder. Ganske naturligt fordi så modstridende interesser stod over for hinanden. Godsejerne kunne, på grund af det den gang herskende ubestemte hoveri, stadig forøge sine fordringer til hovbondens arbejdsydelse.


Fjellebro Skifteprotokol del 2

| | |
 • Elisabeth Henrichsdatter, Espe, I-537, 16.08.1751
 • oo Laurits Hansen, tømmermand
 • Henrich Larsen, 16 år
 • Hans Larsen, 13 år
 • Rasmus Andersen, træskomand, Nybølle, I-544, 04.10.1751
 • oo Sophie Jørgensdatter, lavværge Laurits Nielsen, Nybølle
 • Jørgen Rasmussen, 25 år
 • Jens Rasmussen, 22 år
 • Rasmus Rasmussen, 18 år
 • Peder Rasmussen, 16 år
 • Anders Rasmussen, 6 år
 • værge Rasmus Jensen NBuch
 • Rasmus Jacobsen, Lydingegårde,
Udgiv indhold