Vejstrup Sogn

Breve til gårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup fra skomagermester Peter Mouritsen, København

| | | | |

Rosagergård i VejstrupRosagergård i VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup


Gdr. Christen Hansen Rosager- dagbog 1886

| | |

Rosagergård i VejstrupRosagergård i VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup


Vejstrup Valgmenighed

| | | | |

Vejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeValgmenighedskirken (Betaniakirken) er opført 1874-75 efter tegning af bygmester Hansen, Svendborg. Skib, kor og korsarme er bygget af råt tilhugne granitkvadre, tårnet af store teglsten, alt i nygotisk stil med takkede gavle. Tårnet, der tjener som våbenhus, har pyramidespir. Kirkerummet har spidsbuede tøndehvælv.

KirkerumKirkerumKirkerumKirkerumAlterpartiAlterpartiAltertavleAltertavle


Vejstrupgård

| | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 860f .

Beliggenhedsplan 1808Beliggenhedsplan 1808Nicholaus Pedersen "de Wixtorp" var 1372 medudsteder af et vidne på Gudme herredsting. 1437 nævnes Hostret Kæp af Wigstrop. Om disse var adelige og ejere af en hovedgård i byen, er uvist, om end sandsynligt.


Indberetning om Tiselholt 1743-59

| | |

Indberetning om Tiselholt 1743-59Indberetning om Tiselholt 1743-59Indberetning om Tiselholt 1743-59Indberetning om Tiselholt 1743-59Indberetning om Tiselholt 1743-59Indberetning om Tiselholt 1743-59Sydøstfyn 1698Sydøstfyn 1698Beliggenhedsplan 1804Beliggenhedsplan 1804Tiselholt 1820Tiselholt 1820


Tiselholt hovedgård

| | | | | | | |

Sydøstfyn 1698Sydøstfyn 1698Tiselholt var 1473 en landsby. Hovedgården Tiselholt ejedes i første halvdel af 1500t. af adelsmanden Kjeld Hansen, som nævnes hertil fra 1525. Hans enke Dorothea Mikkelsdatter Akeleye (+tidligst 1558) var 2. gang g.m. landsdommer i Fyn Jakob Brockenhuus (+1546), som 1535 (*) skrev sig til Tiselholt. Hendes datter af første ægteskab Karen Kjeldsdatter (+tidligst 1589) synes ved ægteskab at have bragt Tiselholt til Jens Baad (+1585), som skrives hertil fra 1551 og fulgtes af sønnen, skibshøvedsmand Kjeld Baad (+1608 som sidste mand af slægten).


Vejstrup sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 858ff.

Vejstrup sogn består af følgende byer: Vejstrup (*1372 Wigstrop; udskiftet 1795 og 1805); m. kirke

Samlinger af gårde og huse: Lillemølle Huse.

Gårde: hovedgård Tiselholt (1473 Tizelholth, Tyzelholth; Vejstrupgård (1546 Vixstrup Gaard); Spilleborg.


Vejstrup Valgmenighed

| | |

Vejstrup Valgmenighed 1875-1925
Af Anders Nørgaard


Var selveste Kresten Kold

| | | | |
Vejstrup ungdomsskoleTo meget personlige artikler om Vejstrup Ungdomsskole

Af Erik Haaest (Elev på Vejstrup Ungdomsskole1949-50
nu: Halevejen 8 - Ristinge - 5932 Humble - Sydlangeland)


Skoleplan for Vejstrup Friskole 1857

| |
Vejstrup Friskoles arkiv, Nornesalen, Ollerup

Skoleplan 1


Udgiv indhold