Hesselager Sogn

Sagn fra Hesselager sogn

| | | | |

Degn Hans Holck 1766-1839Degn Hans Holck 1766-1839Hesselager kirkegårdHesselager kirkegårdFor over 30 år siden var der en degn i Hesselager ved navn Holck , og han var frimurer. Han havde købt et hus i byen, der ligger lige ved kirkegården, og dette skænkede han til præsteenkesæde for madam Bendixen.


Kro eller værtshus i Hesselager 1691

| | | |

Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)Kistebeslag over Povl Zachariassen Grønneval (+1701)


Mageskifte ml. kronen og Niels Friis til Hesselager 1604

| | |

Niels Friis' marmor mindetavle o. slægten FriisNiels Friis' marmor mindetavle o. slægten Friis Ørbæklunde 1537Ørbæklunde 1537Jeg Niels Bÿldt till Raffnholtt af woben Kiends  meg vtj tette mÿtt obne breff att  haffue wntt oc wdtlagtt
Oc mett tette mÿtt obne breff wnder wdlegher oc antuorren fraa meg oc mÿne arruÿnger, the(?) Och till Erlighe
oc Welbÿrdigh Suendt Henrik Frijsz, mett mÿn kiere datther Margrette Bÿldtzdatther tesse efftherne mÿne
gorde oc goedtz lÿgends vtj Vindingherrett i Ørebeck Soghn Enn gordt kalless Londe som Simon Hanss
nu vtj boer giffuer oc skÿller aarlig aar till landgÿlle fem ørtu byg, ett pund ru, ett pund haffre,


Vormarkgård

| |

Otto Strangesen til TangeOtto Strangesen til TangeI Vormark har ligget en hovedgård Vormarkgård. 1313 nævnes een Petrus Nicklessøn de Vurtemarck, som formodes at være denne. 1403 nævnes Peder Bild i Wordemard, men der er formodentlig tale om en fejldatering (1493, 1503?), da han både efter navnet og efter det pågældende dokuments indhold må antages at være identisk med nedennævnte Peder Bild. 1419 nævnes Peder Andersen i Vormark, 1470-91 Bild Pedersen (Bild, som formentlig fulgtes af sønnen Peder Bild).


Hesselager Kirke

| |

Den store klokke, m. afstøbning af pilgrimstegn, er 1490 el. 1496 støbt for abbed Christiern i Øm Kloster (Trap, 1957); Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 1069, støbeår: 1490 Støber: Johannes Petri. Tom.: 900 mm. Før 1561 i Øm Kloster. Den mindste klokke er støbt 1791 af Daniel Conrad Herbst


Fugtskaderne på Humbles epitaphium i Hesselager kirke

| |

Læs her om provst Humbles epitaphium i Hesselager kirke Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)Fugtskade på Humbles epitaphium i Hesselager (2004)


Kulturarv i Hesselager kirke i fare

| |

I nordre korsarm epitaf med familiebilleder, sat 1668 over præsten Peder Christensen Humble, +1675, og hustruI nordre korsarm epitaf med familiebilleder, sat 1668 over præsten Peder Christensen Humble, +1675, og hustruEpitafium med familiebilleder o. præsten Peder Christensen Humble (foto 1980)Epitafium med familiebilleder o. præsten Peder Christensen Humble (foto 1980)Epitafium o. pastor Peder Christensen Humble m. familie - som det nu henstår i magasinEpitafium o. pastor Peder Christensen Humble m. familie - som det nu henstår i magasinLis Klarskov Jensen: Da jeg besøgte Hesselager kirke for 2 år siden, opdagede jeg at epitaphiet var taget ned og skilt ad og stillet ind i kapellet, hvor det stadig står på en bænk lænet op mod nord-væggen. Desværre har epitaphiet stået sådan i måske 10 år i fugtige omgivelser, og jeg er bange for, at denne kulturarv vil forsvinde, hvis der ikke snart gøres noget.


Hesselager sogn

| | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 848ff.

Hesselager sogn består af byerne: Hesselager Kirkeby (*1183 Heslaker, *1231 Hæsleakær; udskiftet 1802 og 1824);m. kirke; Ny Hesselager; Vormark (*1313 Vurtemarck, 1419 Wordemarke; udskiftet 1796, 1804 og 1830;


Hesselagergård

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, side 852ff.:

Hesselagergård. Heslaker nævnes 1183 i ValdemarJordebog. Hæsleakær, men om der allr. da var tale om en hovedgård, er uvist. 1419 nævnes Jakob Ottesen Bild i Hesselagergård. Hans datter Maren Bild bragte ved ægteskab Hesselagergård til Henrik Friis (+tidligst 1468?), som nævnes dertil fra 1446 og fulgtes af sønnen Otte Friis (+1503), der skrives til Hesselagergård fra 1495.


Udgiv indhold