Gudbjerg Sogn

Brændeskov

|

BrændeskovgårdBrændeskovgård  Voldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovVoldsted ved BrændeskovI et bevaret regnskab over akcisen fra kong Christian II's tid 1521-22 omtales en P. Skriver i Brændeskov, hvilket formentlig er første gang Brændeskov omtales.


Gudbjerg kirkebøger 1752-1891: Gudme Herred, Svendborg Amt.

| | |

Jeg er i gang med at afskrive Gudbjerg Sogns Kirkebøger, og det vil jeg gerne dele med fynhistorie.dk,
vil sende flere afskrifter, hvis det har interesse.

Med venlig hilsen

Helle Gjerstrup
Arkivleder Gudme Lokalhistoriske Arkiv.

Der kan forekomme fejl i tydningen, så kommentarer modtages gerne.

gjerstrups(@)os.dk


Forpagter Rasmus Christiansen, Brænderupgaard

| | | | | | |

Forpagter Rasmus ChristiansenForpagter Rasmus ChristiansenEn af de mere fremtrædende mænd, som gennem en årrække virkede i Gudbjerg sogn, var Rs. Christiansen, Brænderupgaard.  Allerede som 14 års dreng begyndte han at føre regnskab med faderens køer og foretog prøvemalkninger ugentlig. Den kloge og pædagogisk indstillede far, Chr. Rasmussen, har sikkert indgivet den videbegærlige og aarvaagne dreng initiativet, men at en dreng i den alder — 14 år —, hvor de fleste endnu mest tænker paa leg, viser en sådan interesse og siden holdt fast ved den gennem aarene, vidner om mere end almindelig energi.


Brændeskov Brugsforening

| | |

   Love for
   BRÆNDESKOV BRUGSFORENING 
 
       § 1.
Undertegnede Beboere i Brændeskov og nærmeste Omegn ere sammentraadte for at danne en Brugsforening med det Formaal, at skaffe sig bedste Varer til billigste Priser.

       § 2.
Foreningens Udsælger er ansvarlig for Foreningens lovlige Førelse og bør i paakommende Tilfælde afholde alle de Bøder og Tab, som Foreningen faar som en Følge af ulovlig Handel og Kredit.

       § 3.
Udsælgeren er opsigelig med ½ Aars Opsigelse.


Gamle minder fra stavnsbåndets dage

| | | | | | | | | |

Friskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen (1825-1883), VejstrupFolkeminde samleren Rasmus HansenFolkeminde samleren Rasmus HansenFriskolelærer Rasmus Hansen VejstrupFriskolelærer Rasmus Hansen Vejstrup "Gamle Minder eller Træk fra Folkets Liv og Tankesæt fra det syttende og attende Aarhundrede I og II Stavnsbaandets Dage. Gengivne efter mundtlige Fortællinger af Rasmus Hansen, fhv. Friskolelærer i Vejstrup. Odense 1883".


Mullerup hovedgård

| | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 870f.

Mullerup tilhørte i 1400tallet Claus Eriksen (Bjørn) (+tidligst 1512), som pantsatte den og Popholtgård m.v. til hr. Bjørn Johansen (Bjørn) og Bild Pedersen og derefter 1477 skødede den ("min sædegård Moldorp gard med teglladen og møllen") samt Popholtgård og mere gods til Palle Andersen (Ulfeldt) (+senest 1513), der også fra o. 1475 havde haft pant i den.


Gudbjerg kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, side 870.: 

Gudbjerg kirkeGudbjerg kirkeGudbjerg kirkeGudbjerg kirkeKirken ligger på en højning midt i byen. Dens ældste dele er det romanske kor og skib af granitkvadre på en usædvanlig høj, profileret dobbeltsokkel. En lille højtsiddende romansk vindue ses på skibets nordside. I senmiddelalderen er koret, der oprindelig havde apsis, udvidet mod øst, af munkesten med anvendelse af kvadre fra den romanske østgavl, også de krumhugne.


Mindelunden Gudbjerglund

| | | | | | |

Gudbjerglund 2 ha blev beplantet 1923-24. Her genforeningssten 1930, endvidere en del store sten til minde om historiske begivenheder og personer: stavnsbåndets løsning, grundloven, 5. maj, politikeren Hans Christensen, højskoleforstander Thøger Dissing m.fl.

Indkørsel til GudbjerglundIndkørsel til GudbjerglundMindelunden GudbjerglundMindelunden Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - Gudbjerglund1942 "Flyv ud mit korn i mulde" - GudbjerglundDanmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Danmarks befrielse 1945Genforeningen 1920Genforeningen 1920


Gudbjerg sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap (1957), Svendborg amt, s. 869ff.:

Gudbjerg sogn består af byer: Gudbjerg (1433 Gudberghe; udskiftet 1802) m. kirke; Ellerup (1468 Æwældur, 1476 Æweldurp; udskiftet 1774 og 1818); Brenderup (* 1423 Bendorf, 1452 Brægendorp; udskiftet 1802); Lakkendrup (1452 Lakkedorp, 1546 Lackendrup; udskiftet 1801); Brændeskov (1610 Brendeschouff).

Samlinger af gårde og huse: Kilen, delvis i Brudager sogn; Grøftehave, Gudbjerg Mark; Lakkendrup Mark; Åhuse; Gudbjergskov; Gudbjerglund; Ellerup Kohave; Sejet.


Udgiv indhold