Brudager Sogn

Brudager kirkebøger, Gudme Herred, Svendborg Amt

| | |

Det er muligt, der er nogle tydningsfejl, da det er meget dårligt skrevet og nærmest ulæseligt flere steder.


Brudager Kirke

| |

"Af kirkens 2 klokker er den mindre indskriftsløs, fra 1400t". (Trap, 1957).;  Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 275, støbeår: 14. årh. Støber: Magister Gherard. Tom.: 590 mm. Den større klokke støbt 1641 af Lauritz Jensen.


Brudager sogn

| | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), svendborg amt, s. 867f.

Brudager sogn består af byerne: Brudager (*1300 Bruthacker, 1419 Brudhager; udskiftet 1800, 1804 og 1839) m. kirke. bystævne;

Samlinger af gårde og huse: Kilen; Gravvænge;m. friskole;Møllegård; Tøjsmose, delvis i Oure sogn.
Gårde Brudagergård (*o. 1570 Bruager Gaardt)


Brudager kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 868:


Skyttesagen

| | | |

Om livet i Brudager skyttekreds, optegnet 1897
Af Vilhelm Christensen

 


Brudager Kile Friskole 1860-1910

| | | |
ved Jens P. Espersen. Bavnen. 1910

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupDer var, da Brudager Kile friskole oprettedes kun en friskole i egnen, nemlig den i Vejstrup. Det var den bekendte, "vakte" bondemand Christen Hansen, der havde fået den i gang. Rasmus Hansen, en af Kolds elever, var dens lærer.


Udgiv indhold