Åstrup sogn

Den gamle sognefoged i Åstrup

| | | | | |

Nakkebølle og Åstrup MølleNakkebølle og Åstrup MølleAf førstelærer V. Würden Pedersen (1929)

De rigtig gamle i Åstrup sogn kan endnu huske "den gamle Sognefoged"; men det yngre slægtled ved ikke engang, hvem der sigtes til med det udtryk. Sognefogden Rasmus Nielsen fødtes i året 1786 på gården Grøndal, som dengang lå, hvor vejen nu fra Fåborg- Svendborg landevej går op til Åstrup mølle.


Gårdene i Åstrup sogn

| | | | |

Offentliggørelsen sker efter aftale med Bodil Agertoft.


Gravskrifter og inskriptioner i Aastrup kirke fra den gamle notesbog.

| | | | | | |

Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Lærer Michael Agertoft, ÅstrupLærer Michael Agertoft, Åstrup Åstrup kirkeÅstrup kirkeI 90 år hed læreren ved Åstrup Skole, Agertoft. Fra 1808 til 1850 hed læreren Willadz Agertoft og i årene fra 1850 til 1898 Michael Agertoft.


Gilder i det gamle Åstrup

| | |

Af førstelærer v.Würden Pedersen


Åstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), side 731.

Åstrup kirkeÅstrup kirkeDen hvidkalkede kirke er en langhusbygning på i alt 4 hvælvingsfag, med tårn, våbenhus og gravkapel. Ældst er det romanske skib, som på det nærmeste omfatter langhusets 2.-4. fag regnet fra øst, dog således at det 4. fag i senere tid er forlænget mod vest. Materialet er kampesten, også i vestforlængelsen; det oprindelige sydøsthjørne ses umiddelbart vest for grænsen mellem 1. og 2. fag fra øst. (i hjørnet ved gravkapellet).


Åstrup sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Åstrup sogn, s. 730ff.

Åstrup sogn består af byerne: Åstrup (1419 Ostrop; udskiftet 1822) m. kirke

Samlinger af gårde og huse: Nabbe; Dybskrog; Blødesbæk Huse; Lerhuse; Bogentved.

Gårde: hovedgård Nakkebølle (*1417 Nackebølle, *1486 Nakkebøghe, 1505 Nackeby, 1551 Nackebølle) tidl. under Holstenshus. Nakkebølle Sanatorium.

Store Svelmø (1585 Swelung, o. 1600 Suelmende, Suelmen, 1664 Suelmøe; udskiftet 1839.


Nakkebølle hovedgård

| | | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Åstrup sogn, s. 731ff.: 

Nakkebølle, der nu ligger på en i en dam fremspringende lille pynt, må at dømme efter voldstedet Herregårdsholmen nær stranden og det yngre voldsted i Hønsemosen være en meget gl. ejendom, der to gange er flyttet. Den ejedes i sidste halvdel af 1400t. af medlem af slægten Bølle.


Åstrup bylav

| | |

ÅstrupÅstrupAf førstelærer V.Würden Pedersen


Udgiv indhold