Vester Åby sogn

Jens Nielsens Maskinfabrik 1863-1913

| | | | | |

Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830  Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830 Niels Jensens rensemaskine 1830Niels Jensens rensemaskine 1830Danmark står i en stor gæld til dets landbefolkning. Gang efter gang har dygtige mænd derudefra forstået at hæve vort land og hævde dets ry overfor udlandet. Dette gælder ikke blot den egentlige landmand, men også den håndværkerstand, som er født derude. En af dem som ved sin energi og dygtighed har bidraget til, at Danmarks navn har vundet anseelse ude i det store fremmede, er Jens Nielsen, som blev født den 23. oktober 1842 i Vester Skerninge på

 

 

 

Fyn, hvor hans fader var tømrermester. 

Jens Nielsen i Vester SkerningeJens Nielsen i Vester Skerninge   Jens Nielsen - medlem af Mads Hansens sangkor 1866Jens Nielsen - medlem af Mads Hansens sangkor 1866Jens Nielsen rensemaskine - tilhørende Peder Nielsen Degn, BjerrebyJens Nielsen rensemaskine - tilhørende Peder Nielsen Degn, Bjerreby


Et gravsted i Vester Aaby

| | |

Pilegaards gravsted på Vester Aaby kirkegårdPilegaards gravsted på Vester Aaby kirkegårdAf Margit Baad Pedersen  


Vester Åby Kirke

| |

To klokker, den ældste fra 1501 (Uldall. 216), den yngste støbt 1820 af I.C. og H. Gamst (Trap, 1957)Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996.
Reg. nr.: 3560. Støbeår: 1501. Støber: Munsson og ?. Tom.: 880 mm
 
Desuden 2 klokker 1)1987 af Petit & Fritsen 2) 1820 af J.C. & H. Gamst (revnet 1987; opbevares på kirkens loft.


Rødkilde's skibsbro ved Fjellebroen

| | | |

Udskibningsstedet FjellebroenUdskibningsstedet Fjellebroen  Uddrag af Jens Lange's indberetning dateret 9. marts 1785 i Erik Harding Lange's afskrift 1855

Historiske Optegnelser om Hovedgaarden Rødkilde af Gaardens Eier Erick Harding Lange, Kgl. Landmaaler begyndt 1855. (LAO)

Anlangende andre Planter til Handel, da haver jeg her ei plantet andet end Frugttræer af gode Sorter omtrent 2100 i Tallet; da herfra er ikke fuld en Fjerding vei til Stranden, hvor Frugten kan udskibes; ...


Vester Åby kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Vester Åby sogn, s. 727.

Vester Åby kirkeVester Åby kirkeKirken er en langhusbygning med tårn mod vest og korsfløje mod nord og syd. Af den oprindelige romanske kampestenskirke, der bestod af skib, kor og apsis, og som havde profileret kampestenssokkel og dør- og vinduesindfatninger af frådsten, står nu kun skibets vestlige del, omfattende to hvælvingsfag. I begge sidemurene ses tæt ved de to korsarme de nu tilmurede romanske døre.


Vester Åby sogn

| | | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), s. 726f.:

Vester Åby sogn består af byerne: Vester Åby (1304 Aby (her?), 1419 Aby, Aaby, Pont. Atlas. Vesteraaeby; udskiftet 1783-88, 1826 og 1833);m. kirke; Pejrup (*1327 Pertorp, 1438 Pedorppæ; udskiftet 1783, 1785 og 1787) Fjællebroen;

Samlinger af gårde og huse: Øksnehaver; Frederiksberg; Hestehave.


Pilegård ell. Leiholm i Vester Åby

| | | | | | | |

Vester Åby byVester Åby byPilegård, der nu ligger lidt øst for Vester Åby, var tidl. en hovedgård, og ejedes i 1. halvdel af 1500t. af Morten Hansen, der var søn af Hans Pedersen til Højet (Lollands Nr. Hrd.) og af slægten, der i våbenet førte to halvmåner omsatte af fire stjerner; han afstod gden til Knud Urne til Søgård og Årsmarke (nu Knuthenborg) (+1543), fra hvem den kom til sønnen, sen. rigskansler Axel Urne til Søgård m.v.


Fjellebroen

| | | |

[Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter. ca. 1931]


Omkring Nakkebølle Fjord"

| | | |

Artikel af gdjr. Svend Lebæk:

 Medlemsnyt/Lokalhistorisk  Forening for Egebjerg kommune, april 1986.
 


Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813

| |
  • Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling,< 1, 14.08.1747
  • oo Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng
  • Laurits Ågård Blok, 26½ år
  • Jørgen Blok, 15 år
  • Margrethe Christine Blok, 24½ år
  • Elisabeth Sofie Blok, 22½ år
  • Hans Hansen evt. Jensen, bødker, i et værelse i V. Åby præstegård, 7, 28.05.1748
  • oo Maren Larsdatter
  • han døde i Gærup og blev begravet der.

Udgiv indhold