Ulbølle sogn

Dom over bønderne i Ulbølle 1749

| | | | | | |
Ulbølle bystævneUlbølle bystævneRødkilde godsRødkilde godsJustitsråd Jens LangeJustitsråd Jens LangeRetsakter 1749-1792. Rødkildes godsarkiv opbevaret på Landsarkivet i Odense.
Dom over Ulbølle bønderne
Mandagen den 17de Februarij 1749
Da blev dom afsagt saaleedes:
Dom
Jmellem Sr. Jens Lange til Rødkilde paa den Enne Og Hands Bønder og Tiennere i Ulbølle paa den anden side.

Hollænderiet på Rødkilde

| | | | |
Rødkilde - Mejeri med kilden hvor mælken kunne afkølesRødkilde - Mejeri med kilden hvor mælken kunne afkølesUnderdanig Pro Memoria!

Skiøde paa den murede Begravelse i Ulbølle Kircke - 1756

| | | |

kirkerum Ulbølle kirkekirkerum Ulbølle kirkeSkiøde paa den murede Begravelse i Ulbølle Kircke - 1756


For kommissionsdomstolen 1771-72

| | | | |

Poul Abraham LehnPoul Abraham Lehn Jens LangeJens Lange Rødkilde før 1854Poul Abraham Lehn til Hvidkilde blev den 20.


Den stridige Lange

| | | | | | | | | | |

Af socialrådgiver Kirsten Lange 

Vi skal tilbage til 1736, hvor Jens Lange som 29-årig overtager Rødkilde fra sin foresatte, Johan Lehn på Hvidkilde, hos hvem han er forvalter. Det er kun fire år siden, at Johan Lehn selv har købt Rødkilde. Det har Jens fulgt med i, og han er klar over, at godset er i dårlig stand.


Inger Philipsdatters beretning om svenskerne i Vester Skerninge og Ulbølle

| |

Sognepræst Chr. Hornemann BredsdorffSognepræst Chr. Hornemann BredsdorffAngaaende den svenske Krig 1658 og følgende Aar har jeg ved mundtlig Tradition erfaret følgende:

Den gamle Pige Inger Philipsdatter (*) nu 72 Aar gammel har fortalt mig følgende som hun har hørt af sin Mormoder.
De Svenske gik i Land ved Syltemae paa Isen. Man kunde allerede høre Larmen af dem ovre ved Ærøe.

 

 


Sagnstenen i Grønnegade i Ulbølle

| |

Mon sagnstenen fra Grønnegade er anvendt ved broen herMon sagnstenen fra Grønnegade er anvendt ved broen herPastor Bredsdorff i Vester Skerninge har flere beretninger i sognets kaldsbog, optegnet omkring 1845, heriblandt denne om en sagnsten fra Grønnegade i Ulbølle:

"En anden Steen skal findes i et Steengjerde i Grønnegade i Ulbølle, men som formodentlig vender Inskriptionen nedad; thi jeg har aldrig kunnet opdage den, paa denne Steen skal være indhugget:
Hellige Strande det er mit Navn
Hvo mig rokker, det skal være hans Ugavn

Rimeligvis har den ligget ved en Kilde, som ansaaes for hellig".


Kirkeklokkerne i Ulbølle kirke

| |

Ulbølle kirkeUlbølle kirke Ulbølle kirkeUlbølle kirke Den lille og store klokke i Ulbølle kirkeDen lille og store klokke i Ulbølle kirkeSiden biskop Jacob Madsens dage har Ulbølle kirke haft "2 Clocker" (1589). I nyere oversigtsværker som Trap Danmark (1957) og Hans Nyholms registrant: Kirkeklokker i Danmark (1996), omtales kirkens 2 nuværende klokker således: " To klokker, den ældste støbt 1652 af Balthasar Melchior, den yngste 1881 af M.P. Allerup".- Hos Nyholm hedder det om den store klokke: "Ulbølle 1652, støber Baltzer Melchior", og om den lille klokke: "Ulbølle 1881, støber Jacob Hansen Meilstrup".


Udgiv indhold