Hundstrup Sogn

Flintholm Hovedgård

| | | | | | |

Alléen til FlintholmAlléen til Flintholm  Carl Bryske til Flintholm 1506Carl Bryske til Flintholm 1506Flintholm nævnes 1496. 1505-18 skrev Bryske-slægtenBryske-slægten væbner Carl Bryske (+senest 1521), 1531-36 hans enke fru Kirstine Ulfstand sig til gården, som allerede hans fader rigsråden Claus Bryske til Løgismose m.v. (+tidligst 1506) skal have ejet, og som siden hans søn Claus Bryske (+1564) og dennes søn Carl Bryske (+tidligst 1573) derefter ejede. Sidstnævntes moder fru Berite Eriksdatter Banner (+1591 på Flintholm) arvede sønnen og ægtede Knud Bille til Lindved (+1592), som 1581 skrev sig til Flintholm, og hvem ægtefællen havde forlenet sit gods i hans livstid.


Langeskov Hovedgård

| | | |

Beskrivelse fra Trap (1957) Svendborg amt, side 743: 

Langeskov er oprettet i slutn. af 1700t. af Jens LangeJens Langejustitsråd Jens Lange til Rødkilde (+1790) på en parcel af herregden Løjtved, som han ejede fra 1775 til 1787, da han solgte L. og Løjtved til Johan LangeJohan Langesønnen Johan Lange (+1829). 


Hundstrup Kirkes gravhvælving

| | |

[Vester Skerninge Ulbølle Hundstrup kirkeblad nr. 6-7. 1973]

Af pastor E. Fabricius, Vester Skerninge

Hundstrup KirkeHundstrup Kirke

I august 1972 skrev jeg her i dette blad en lille artikel om den gåde, som gravhvælvingen i Hundstrup kirke dengang var. Under den store restaurering af kirken blev der for kort tid åbnet ned til den, og man fandt da under gulvet resterne af adskillige adelige kister. Men det var dengang umuligt at sige noget om, hvem det var, der var begravet her og hvornår, det var sket.


Skjoldemose skifteprotokol 1785-1812

| | | |
  • Anne Johanne Pedersd., Stågerup, pag. 3, 27.10.1785
  • Enkemanden husmand Jørgen Nielsen, Stågerup
  • Arvingerne er
  • en broder Lars Pedersen, på Rødkilde gods i Vester Skerninge
  • en broder Hans Pedersen, på Rødkilde gods i Vester Skerninge
  • en halvsøster Karen Pedersd.
  • gift 1. Rasmus Hansen Høg
  • en søn Hans Rasmussen, 31 år tjener i Ollerup
  • gift 2.

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 del 3

| | |

 Hundstrup kirkebogsregister er medtaget alle fødte/døbte børn, alle vielser og alle begravelser.

Det er alfabetiseret efter børnenes efternavn.

Eks.

Anders Andersen får døbt en datter Maren i 1837, hun hedder Maren Andersdatter, altså
findes faderen under Anders.

Jens Andersen får døbt en datter Maren i 1864, hun hedder Maren Andersen, faderen
findes under Andersen.


Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 del 4

| | |

 Hundstrup kirkebogsregister er medtaget alle fødte/døbte børn, alle vielser og alle begravelser.

Det er alfabetiseret efter børnenes efternavn.

Eks.

Anders Andersen får døbt en datter Maren i 1837, hun hedder Maren Andersdatter, altså
findes faderen under Anders.

Jens Andersen får døbt en datter Maren i 1864, hun hedder Maren Andersen, faderen
findes under Andersen.


Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 del 2

| | |

 Hundstrup kirkebogsregister er medtaget alle fødte/døbte børn, alle vielser og alle begravelser.

Det er alfabetiseret efter børnenes efternavn.

Eks.

Anders Andersen får døbt en datter Maren i 1837, hun hedder Maren Andersdatter, altså
findes faderen under Anders.

Jens Andersen får døbt en datter Maren i 1864, hun hedder Maren Andersen, faderen
findes under Andersen.


Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 del 5

| | |

I Hundstrup kirkebogsregister er medtaget alle fødte/døbte børn, alle vielser og alle begravelser.

Det er alfabetiseret efter børnenes efternavn.

Eks.

Anders Andersen får døbt en datter Maren i 1837, hun hedder Maren Andersdatter, altså
findes faderen under Anders.

Jens Andersen får døbt en datter Maren i 1864, hun hedder Maren Andersen, faderen
findes under Andersen.


Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 del 1

| | |

 Hundstrup kirkebogsregister er medtaget alle fødte/døbte børn, alle vielser og alle begravelser.

Det er alfabetiseret efter børnenes efternavn.

Eks.

Anders Andersen får døbt en datter Maren i 1837, hun hedder Maren Andersdatter, altså
findes faderen under Anders.

Jens Andersen får døbt en datter Maren i 1864, hun hedder Maren Andersen, faderen
findes under Andersen.


Hundstrup Kirkebog del 2. 1.1.1780 - 31.12.1794

| | |

1780

Januar 1.1780 døbte jeg et drengebarn for Henric Madsen i Mynderup, kaldet Lars, båret af moderens søster skytten Steenfeldts kone på Hvidkilde. Faddere: Anders Rasmussen, Ole Krag, Henric Bruun, Hans Jørgensen i Bremerhus og Peder Jørgensens kone.


Udgiv indhold