Sunds Herred

Når den røde hane galede over Svendborg - "Her går det godt Fru Kammerherreinde ...."

| | |

Museumsinspektør Johs. Olsen (1870-1933)Museumsinspektør Johs. Olsen (1870-1933)Af museumsleder Johs. Olsen (7.9. 1927 i Svendborg Avis) 

Ildløs skabte især i gamle dage i reglen skræk og uhygge blandt en bys befolkning, mest vel nok, når ilden udbrød ved nattetid og folk ved vægterens brandråb vækkedes af søvnen og så ildskærets flakkende belysning, hørte støjen af folk, der stormede af sted med brandspande, og sluffer med vandtønder, der raslede gennem gaderne.


Hovedgårdene Søbo og Holm i Sunds herred

| | | |

Hvidkilde 1843Hvidkilde 1843  Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806I 1743 skriver sognepræsten i Egense Palle Saabye om sognets herregårde: " I dette Sogn ere 2de Herregaarde Hvidkilde og Lindschou , Begge tilhörende Höÿædle og Velbr.


Gammel Elmegaard - en ægte Drejø gård

| | | | | | | |

Gammel Elmegaard i forårsdragtGammel Elmegaard i forårsdragt Søstrene Sanne og Beth tager imod på Gammel ElmegaardSøstrene Sanne og Beth tager imod på Gammel Elmegaard Sanne fortæller om den ødelæggende brand på Drejø 1942Sanne fortæller om den ødelæggende brand på Drejø 1942 Beth viser rundt på Gammel ElmegaardBeth viser rundt på Gammel Elmegaard Velkommen til Gammel ElmegaardVelkommen til Gammel Elmegaard Velkommen til Gammel ElmegaardVelkommen til Gammel Elmegaard


Svendborg Assistens-kirkegård

| | |

Jensigne Marie Busch (1852-1934) - ung pige hos digteren H.C. AndersenJensigne Marie Busch (1852-1934) - ung pige hos digteren H.C. AndersenSvendborg Assistens-kirkegård

M.J. Albjerg (18..-1962)

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym

Anonym ....dolf (Norge 1856-1930)

Anonym

Anonym  ... Andersen

Anonym

Anonym


Ejendomsregister for Skarø

| | | |

Skarø 1821Skarø 1821 Skarø 1821Skarø 1821  Skarø havnenSkarø havnen Skarø - foderstoffenSkarø - foderstoffen Skarø - lystbådehavnSkarø - lystbådehavn Skarø BrovejSkarø Brovej


Jørgen Blome i Svendborg - en stridbar adelsmand

| | | | | |

Blome slægtenBlome slægten E.B. 2.3. 1589E.B. 2.3. 1589Blandt de adelige, der 1590 var i Svendborg, nævner biskop Jacob Madsen, en Jørgen Blomme. Ifølge bispens visitatsbog var han bosiddende i Sankt Nicolai sogn. I modsætning til et par andre adelige i Svendborg på den tid, Oluf Urne og Hans Eriksen, der ifølge bispen begge "levede på polsk" - Oluf Urne "met 1 Quinde aff Julland" og Hans Eriksen havde "(en Boelskab hos sig)",  så havde Jørgen Blomme familie og børn. Det fremgår af Eiler Brockenhuus' kalenderoptegnelser 2.


Drejø 1535-1668

| | | |

Drejø kirkeDrejø kirke Barnedåbs færd 1883Barnedåbs færd 1883                             Nyt: Kirkeregnskab 1581-1675

 Den sidste rejse fra Birkholm til DrejøDen sidste rejse fra Birkholm til DrejøDrejøs historie http://www.fynhistorie.dk/node/10285

Jordebog 1572 http://www.fynhistorie.dk/node/6407 

Birkholm 1630 http://www.fynhistorie.dk/node/27848 og http://fynhistorie.dk/node/14300 

Ulovlig handel ved Drejø ca 1600 http://www.fynhistorie.dk/node/10702 


Svendborg Sparekasse 1852-1952

| | | | | | | | | | | |

Sparekassen for Svedborg og OmegnSparekassen for Svedborg og Omegn Svendborg omkring 1850Svendborg omkring 1850Det var i tranlampernes, byportenes og laugsvæsenets tid, at arbejdet med oprettelsen af en sparekasse for Svendborg og omegn blev taget op. Men man stod overfor et tidehverv, hvor gamle skranker med aarhundreders tradition bag sig stod for fald, og hvor nye retningslinier i samfundslivet var ved at tage form.


Fra tømrermester Marius Hansens fotoarkiv

| | | | | | | | |

Tømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg HedeTømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg Hede Marius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeMarius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeKnud Marius Hansen, tømrermester, Egebjerg pr Stenstrup. Født i Egebjerg den 8. februar 1897. Lærte 1911—15 hos faderen, nu afdøde tømrermester H. Chr. Hansen, Egebjerg. Frekventerede vintrene 1914—16 dagkursus paa Teknisk Skole i Svendborg. Arbejdede som svend væsentligst hos tømrermester H. Jensen, Stenstrup, og hos tømrermester J. Mortensen, Ø. Skerninge. Etablerede sig i Egebjerg 1922, idet han overtog den af faderen i 1890 grundlagte forretning.


Om sælfangst på Drejø 1816

| | | | |

Spættet sælSpættet sæl Drejø bogen 1794-1845Drejø bogen 1794-1845

 

 

 

 

 

Strange bogenStrange bogen


Udgiv indhold