Sunds Herred

Digt om Tåsinge (19. årh.)

| | | |

Digt om TåsingeDigt om Tåsinge Digt om Tåsinge (2)Digt om Tåsinge (2)


Gæstgiveri i Svendborg i gamle dage

| | | | |

Hotel SvendborgHotel SvendborgAf museumsleder Johs. Olsen. [Svendborg Avis 29.10. 1927]

Et rejseliv, som det udfolder sig i vore dage, fandt man ikke tidligere; kun sjældent rejste folk, sjældnest vel nok alene for fornøjelsens skyld: Jo længere man søger tilbage i tiden, desto mindre ser man, at bybefolkningen begav sig på rejser; for blot 100 år siden betragtedes det som lidt af en begivenhed blot at tage til vore nabobyer, for ikke at tale om en rejse til hovedstaden, der i gamle dage tog lang tid, sammenlignet med nu.


Svendborgs 700 års jubilæum 1253-1953

| | |

Svendborg 700 årSvendborg 700 år Svendborg 700 årSvendborg 700 årFra den 13. - 23 august 1953 havde Svendborg 700 års jubilæum.

Hver person, som var med til festlighederne, fik en fin, lille, sort bowlerhat i plastic i et rødt bånd, hvorpå der stod 1253 - 1953. I 11 dage var der optog og fester. Torvet var fyldt med boder, skydetelte, karruseller, gynger og spillehaller, hvor man på den 'enarmede tyveknægt' kunne spille en masse penge væk. Samme sted kunne man også opleve 'dødsdronen', der var bygget op af 4½ meter høje lodrette vægge, hvor motorcyklister kørte rundt i høj fart, - det virkede farligt.


Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923

| | | | | |

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923 Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse Hansen Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse HansenElse på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923. Else står 3. række, lige bag ved den lille pige med den store sløjfe.


Svendborg Rådstueprotokol 1664-1699

| | | | | | | |

Svendborg rådstue protokol 1664Svendborg rådstue protokol 1664Om rådstuen og dens arkivalier henvises til Center for Dansk Byhistorie. Se også Fynske borgmestre, rådmænd og byfogder 1682  - Årets gang 1600-tallet

  Paa efterfølgende Spørgsmaalle ville edler og velvise Magistraten udi Svendborg sig udførlig erklære og ved hver Post især hosteigne dessen eigentlig beskaffenhed: [Odense Amtsarkiv journalnr. 226 11/184. Kildehenvisning og afskrift landsarkivar G.L. Wad]

1/ Hvorudi Byens Indkomster fornemmelig bestaar.  


Liber Copiarum 1565 ca. 1842 - Sunds herred

| | |

Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842 Liber copiarum 1565-ca 1842Liber copiarum 1565-ca 1842


Erik Ottesen Rosenkrantz' mageskiftebrev til Kærstrup på Tåsinge 1573

| | | |

RosenkrantzRosenkrantzErik Ottesen Rosenkrantz, 1519-75, til Valsøgaard, Arreskov, Kjærstrup, Rigsraad, var Søn af Otte Holgersen
Rosenkrantz (d. 1525) og saaledes Broder til de bekjendte Rigsraader Holger og Jørgen Rosenkrantz. Efter Forældrenes tidlige Død blev han opdragen hos sin Morfader, Jesper Ganz til Putlitz i Brandenborg. O. 18 Aar gammel vendte han tilbage til Danmark. En Tid lang synes han at have holdt Hus paa Brødrenes Fælleseje Næsbyholm.

 

 

 


Ørkild by

| | |

 Ørkild by 1537Ørkild by 1537Ørkild FangØrkild Fang Ørkild by   -Nyborg len 1542Ørkild by -Nyborg len 1542 Ørkild by   -Nyborg len 1542 (2)Ørkild by -Nyborg len 1542 (2) Ørkild by   -Nyborg len 1542 (3)Ørkild by -Nyborg len 1542 (3) Lige nord for Svendborg - på vej ud ad Nyborgvej - passerer man et af Danmarks største voldsteder, Ørkild Slot. I juli 1534, midt under borgerkrigen kaldet Grevens Fejde, fik Svendborgs borgere med borgmester Hans Skriver i spidsen udløsning for årtiers opsamlet had til den daværende slotsherre: Odensebispen, der havde slottet som len fra kongen.


Udgiv indhold