Strynø Sogn

Sognepræsten på Strynø

| | | | | | |

Kong Christian IIKong Christian IIStrynø præsten Jørgen Saabÿe indberettede i 1748 til provst Vitus Bering i Ollerup: "Fortegnelse paa de Præster, som haver været til Strÿnöe Meenighed, at regne fra Reformationen til d. 24 Julii 1748. Strÿnöe blev bevilget at holde Præst, da dets Beboere efter at have hört til Rudkjöbing, Aar 1518 i Kong Chr 2 Tiid, var Aaret efter Reformationens Begÿndelse i Tÿdskland, og 12 Aar förend dends Jndförelse i Danmark.


Anne Rønnows forleningsbrev på Strynø 1604

| | | |

SkovsboSkovsbo Slægten Rønnows våbenskjoldSlægten Rønnows våbenskjold


Brændselsforsyningen på Strynø

| | |

 Brev 15.12. 1601Brev 15.12. 1601Brev 16.1. 1607Brev 16.1. 1607Jacob Rosenkrantz fick breff at lade Cronens bönder paa Strÿnen (Strynø) /: som frue Anne Rönnow, afgangne Erick Hardenberg epterleffuersche, med forlehnet er :/ notvendig Jldebrand af Thoröe schoffue, doch for billig betalning, och med den achtsomhed, at hans Maÿts naadigst beuilning icke misbrugis, men med ringeste schou schade muligt er kand efterkommis. And(vor)Schouf dend 16 Januarij Anno 1607.


Matrikler 1664, 1680 og 1701 Strynø

| | | |

Strynø 1701Strynø 1701 Strynø 1701 (2)Strynø 1701 (2) Strynø 1701 (3)Strynø 1701 (3) Strynø 1701 (4)Strynø 1701 (4) Strynø 1680Strynø 1680 Strynø 1664Strynø 1664


Udgiv indhold