Landet Sogn

Landet sogn ved pastor Christian Henriksen Morsing (-1760)

| | | |

Læg med indberetninger til de Thurah (LAO)Læg med indberetninger til de Thurah (LAO) Landet sogn ved pastor C.H. MorsingLandet sogn ved pastor C.H. Morsing Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (2)Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (2) Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (3)Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (3) Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (4)Landet sogn ved pastor C.H. Morsing (4)Af sognepræst Christian H. Morsing, der blev kaldet til Landet sogn i 1738, hvor han virkede til sin død 1760.  I Topografiske Samling på LAO findes et læg med indberetninger til de Thurah. Der er imidlertid "gået svind" i indberetningerne; fra Sunds herred fandt jeg således kun en optegnelse af sognepræst i Landet sogn, Christian Henriksen Morsing, hvoraf de sidste sider ovenikøbet mangler, således at jeg foreløbig ikke har dateret det.

 

Se også Christian Henriksen Morsings indberetning om Landet sogn 1743


Landet sogn 1743

| | | |

Af sognepræst Kristian Morsing, der blev kaldet til Landet sogn i 1738, hvor han virkede til sin død 1760. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1255ff. Topografisk Samling (LAO)

Fölger herved allerunderdanigst som Höÿsommeligst alt hvad ieg i sandhed veed og kand svare paa de forlagde 33 Poster af Landet Præstegaard paa Thorsinge. Morsing


Landet og Bregninge sogne 1690

| | |

Sognepræst Peder Jensen LucoppidanSognepræst Peder Jensen LucoppidanAf Peder Jensen Lucoppidan. Blev før faderen Jens Mogensen Hosums død beskikket som sognepræst i 1672 for Landet og Bregninge sogne. Han døde i december 1717.

Præstens Jndkomst oc tillæg til Bregninge oc Lande Sogne paa Thossing Efter Kongl. Majts allernaad. anordning oc oreskrefne methode af dato 1690 d. 1 Februar.

 

 

I Præsterne fra Reformationens tid.


Landet og Bregninge sogne 1667

| | |

Sognepræst Jens Mogensen HosumSognepræst Jens Mogensen HosumAf sognepræst Jens Mogensen Hosum (1616-1679). Ifølge "Dimitterede fra Herlufsholm" 1635 var hans Forældre: Mogens Jensen, sognepræst i Haasum og Ramsing, og Mette Jensdatter Bloch. 1645 blev han pers. kapellan i Landet og Bregninge. 1645 sognepræst sammesteds, 1657 provst i Sunds herred. Død 25. oktober 1679.

Lande och Bregninge Sogner paa Torsinge

In nomine S:S: Trinitatis

Lande Sogn paa Torsing


Den utilfredse smed i Vornæs

| | | |

Hus i VornæsHus i Vornæs Smed Kresten Mortensens erklæringSmed Kresten Mortensens erklæringI Vornæs på Tåsinge opfordrede arkivleder Erik Hansen os at gøre holdt ved et bestemt hus. Over et af husets vinduer ses nemlig en indskriftstavle sat af smed Kresten Mortensen 1814. Oprindeligt har tavlen vistnok siddet over døren til det hus, som Kresten Mortensen opførte i 1814. Indskriftstavlen indeholder en lang række bogstaver I E B S T E D H B A E D S S A S H L S B D , der ved første øjekast hverken giver hoved eller hale for beskueren.


"Munkedøren" i Landet kirke

| | |

Landet kirkeLandet kirke "Munkedøren" - den tilmurede præstedør i korets sydside - Landet kirke"Munkedøren" - den tilmurede præstedør i korets sydside - Landet kirkeIfølge Trap Danmark (1957) "ses i korets sydside en tilmuret præstedør og flere rundbuevinduer". 


Sankt Olufs kilde på Tåsinge

| | | | | |

Kimergård og Holstenskgården på Lundby markKimergård og Holstenskgården på Lundby mark Sankt Olufs kildeSankt Olufs kildeI Landet sogn, på Lundby mark, sydøst for byen har i middelalderen stået et Sct. Olufs kapel, og her fandtes Sct. Olufs kilde. Det er nu indfattet i en stensat dam, ca. 8-10 m nord fra kapellets ruiner, hvorfra det forsyner en nærliggende gård med vand. Kapellet nævnes nedbrudt 1634. (S. Svane: Danmarks Helligkilder, s. 135f.).

 

 

 

Landet kirkeLandet kirke Sankt Olufs kilde m. KimergårdSankt Olufs kilde m. Kimergård Sankt Olufs kildeSankt Olufs kilde Udsigt fra Sankt Olufs kildeUdsigt fra Sankt Olufs kilde


Landet sogn

| | | | | | |

Landet sogn udgør den midterste del af Tåsinge og grænser i nord og syd til henholdsvis Bregninge og Bjerreby sogne. På østsiden når sognet ud til Lunkebugten, mod nordvest til Svendborg sund og mod vest til den smalle rende, der skiller halvøen Vornæs fra Skarø.


Udgiv indhold