Kværndrup Sogn

Egeskov Hovedgård

| | | | | | |

Oplysninger hentet fra Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Kværndrup sogn, s. 696ff.


Egeskov Hovedgård

| | | | | | | |

Egeskov 1845Egeskov 1845EgeskovEgeskovEgeskov, hgd og forsv. lb. 10/1 1405 Egeskow; 1412 (1607 ÆSA IV 171) Egeschouff; 4/12 1453 Egeskow; 28/5 1470 Egheskoff; 13/6 1470 Egeskow; 1474 (1584 ÆDA V 746) Eggelsze, var.: Igelszø; 24/7 1481 Egheskoffs gord; 3/7 1483 Egheskow; 23/4 1493, 6/10 1495 Egeskow; 25/6 1497 Egeskoff; u.d. 1497 (c. 1700 Rep 8520) Egeskougaard; 18/4 1498 Egheskow; 9/10 1498, 23/10 1498, 1/9 1501 Egeskow; 30/10 1504 Egæskoff; 14/11 1505 Egeskous gordh; 7/8 1507 Egeskoff; 7/1 1509 Egæskoff; 14/11 1505 Egeskous gordh; 7/8 1507 Egeskoff; 7/1 1509 Egæskoff; 14/10 1510 Ekesskogh; u.d. 1511 Da. Mag. 4r.


Kværndrup kirke

| | | | | | |

Kværndrup kirkeKværndrup kirkeKirken (viet Skt. Mikael) ligger højt på en stejl banke, kranset af asketræer. Den anselige bygn. består af romansk kor og skib, gotisk v.forlængelse fra 1400t., tårn over koret, korsarme i n. og s. samt våbenhus i s., ligeledes fra sengotisk tid.


Kværndrup sogn

| | | | | | | | |

Kværndrup sogn har følgende byer: Kværndrup (*Quernthorp; udskiftet 1801); m. kirke; Egeskov (1470 Egheskoff; udskiftet 1805); Trunderup (1473 Trwndrop; udskiftet 1789); Gultved (1473 Gwltwedh; udskiftet 1786)

Samlinger af gårde og huse: Trunderup Bleg; Trunderup Dong; Kværndrup Vænge; Bukgårdsjorden; Trunderup Mark; Vandmose Huse; Vestermarken


Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

| | | |

Skyttefest i Kværndrup 1867Skyttefest i Kværndrup 1867Foreningen er stiftet i 1866, og i vinteren 1867-68 begyndte gymnastikken at dukke op på egnen. Som andre steder var det våbenøvelserne, der begyndtes med, og først senere kom legemsøvelserne med.


Egeskov Marked

| | | | | | | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Afladsbrev fra 1517Afladsbrev fra 1517Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup [1913]  Se Tom Hansens fotoserie fra Egeskov Marked i 1987
 


Den indemurede jomfru på Egeskov

| | |

EgeskovEgeskovEgeskovEgeskovHerregården Egeskov i Kværndrup sogn, Svendborg amt, er

 

 

 


Stevner og folde m.m.

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup [1908]

En af vore landsbyers ejendommelige fremtoninger fra gamle dage er bystævnerne med de forskellige indretninger, som sluttede sig hertil eller grupperede sig derom. Bystævnen var hovedsamlingsstedet for bymændene, når sager skulle afgøres, der vedkom hele byen, og i fællesskabets tid var det meget hyppigt tilfældet.


Byled og hyrdehuse

| | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913) Kort over Kværndrup byKort over Kværndrup byAf dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

Ser vi ud over et sydfynsk landskab i vore dage finder vi det smukt, og de ægte sydfynboere finder det vel endogså meget smukt, de mange levende hegn bidrager sit dertil, skovene, bakkerne osv yde sit og huse og gårde, der ligger strøede ud over det hele, halvt gemte bag hegn og haver, forringer ikke indtrykket.


Sagn fra Svenskekrigen 1658-60

| |

 Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

En svensk dragon kom ridende fra Egeskov ved solopgang og sang på en salme. Da han var nær ved Kværndrup, skød en af sognemændene ham. Det skete på vejen, der fortsættes i kirkestien hen mod landevejen, den hedder Ramsherred. For denne mand, der skød den svenske dragon, ville ingen ting trives efter den tid. Det har været almindelig folketro, at det netop var fordi, han skød svenskeren, mens han sang en salme, at alt vantrivedes for manden.


Udgiv indhold