Kværndrup Sogn

Egeskov - Billeder og Tekst

| | |

Materiale er leveret af Morten Hylleberg


Trædukken på Egeskov Slot

| | |

Dyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge P. Jensen, KværndrupDyrlæge Peder Jensen har i et af Evald Tang Kristensen's værker om Danske Sagn (1900)givet sin version af sagnet: 
 Trædukken på Egeskov SlotTrædukken på Egeskov SlotEgeskovEgeskovOppe på det øverste loft på Egeskov ligger der en lille figur af træ, udskåret som en mand. Om denne fortalte gamle Ras Kusk i Egeskov, at han i sin tid hver lille juleaften måtte bære rent halm op til den at ligge på. Grunden til, at dette skulle gøres, var den, at man derved forhindrede, at gården sank juleaften, hvad der var sagt om den, at den ville.


Skyttefesten ved Kværndrup 1867

| | | | |

Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Der var en tid her i landet, da en mands hæderlighed for en væsentlig del beroede på, hvor godt han kunne bruge sine våben. 

 


Et blik på skyttefesten ved Kværndrup i Svendborg amt den 24. september 1866

| | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80)Digteren Mads Hansen (1834-80)Af Mads Hansen

Det har været en mørk og stormfuld nat i Danmark, men jeg tror det begynder at dages.

 Dannevirke rømmes 1864Dannevirke rømmes 1864Dengang Dannevirke rømmedes, da var det det hårdeste og mørkeste vejr; det tordnede og det lynede, det føg med jern og bly. Og det var koldt, det isnede i hele folket. Den dag, da Sønderjylland tabtes, var Danmarks midnatstime.


Royalt besøg i Kværndrup omkring 1500

|

Af Hans Nørgaard 

Dronning ChristineDronning ChristineIblandt mine seneste boganskaffelser er Dronning Christines Hofholdningsregnskaber udgivet 1904 under redaktion af William Christensen.


Dyrlæge og lokalhistoriker Peder Jensens samlinger

|

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Gravsten for dyrlæge Peder Jensen (+1913) Kværndrup kgdGravsten for dyrlæge Peder Jensen (+1913) Kværndrup kgdDyrlæge og lokalhistoriker Peder Jensen (+1913) har efterladt sig et større arkiv på Landsarkivet i Odense. Materialet har især relation til Egeskovs og Kværndrup sogns historie.


Optegnelser om Kværndrup sogn v. dyrlæge Peder Jensen (+1913)

| | | | | | |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Optegnelserne indeholder:

Sagn fra den svenske Krig i Mads Knudsen Lægaards Tid

Uddrag af Mads Knudsen Lægaards dagbog

Inskriptioner fra Kværndrup kirke (gravsten, epitafier m.v.)

Uddrag af jordebog 1680

Indberetning fra Kværndrup sogn 1743

Indberetning fra forvalter Niels Stehr om Egeskovgård 1759

Indberetning om Kværndrup sogn 1755

Sagn om "Den indmurede Frøken paa Egeskovgaard"

Afladsbreve (latin)


Trunderupgård

| | | |

Trunderup by 1792Trunderup by 1792Kilde: La Cour's Danske Gaard, 1. Saml. 

Trunderupgård i Kværndrup er beliggende 1/4 mil fra Kværndrup, ca 2 mil fra Svendborg. Dens nuv. ejer er J.P. Jensen, som købte den i juni 1906 for 75,000 kr. Af tidligere ejere kan nævnes stamhuset Egeskov, hvorfra enken efter fæster Rasmus Hansen i 1860 købte gården, som hun straks efter solgte til H. Petersen, af hvem den nuværende ejer købte.


Fallegård i Kværndrup sogn

| | | | | |

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800Fallegård i Kværndrup sogn 23/6 1504 Follegord; jb 1572 Falde M 1664 Faldegaard. Falde Mølle 23/6 1504 Rep 10100 Ffollemølle; s. dag Rep 10101 Solle Mølle M 1688 Falde Mølle

Vi arbejder ud fra den teori, at efterfølgende er identisk med Faldegård og Falde Mølle http://www.fynhistorie.dk/node/15104

Kilde: La Cour's Danske Gaarde, 1. Saml.


Udgiv indhold