Kværndrup Sogn

Skovbruget i gamle dage i Kværndrup sogn

| | | | | | | |

Af dyrlæge Peder Jensen

Oldensyn 1610-11 på kongens skove i Sunds herredOldensyn 1610-11 på kongens skove i Sunds herred Højebøndernes oldengæld til Nyborg Slot 1611Højebøndernes oldengæld til Nyborg Slot 1611 Note:Danske svin som tegneren så dem ca 1760, krumryggede med stive børster som en kam hen ad ryggenDanske svin som tegneren så dem ca 1760, krumryggede med stive børster som en kam hen ad ryggenHerredsfoged Niels Brinch fastslog i 1743, at i Sunds og Gudme Herreder fandtes  "meere af Skove og Moeser end andre stæder her i Landet".  Om skovegnens fordele i datidens landbrug fortæller Niels Rasmussen Søkilde: ""Når vi derfor begynder vore besøg hos bønderne, så må vi forud skikke den bemærkning, at det væsentlig er i skovegne vi bevæger os, og at de rige skovegne netop frembød flere fordele, navnlig en god støtte for svineavlen, hvoraf bønderne så godt som havde sin eneste og reneste indtægt.


Kværndrup sogn 1768

| | | | |

Forfattet 16.11. 1768 af provst Hans Steenstrup, Kværndrup. Topografisk Samling. LAO 

Denne Underretning, som her haves og kand giöres efter tilsendte og omspurgte Poster til forbedrelse udi Atlas Danica ere fölgende


Egeskov godsarkiv

| | | | | | |

EgeskovEgeskov SkovsboSkovsboRegistratur over dokumenter på pergament og papir, som i 1975 opbevaredes på Egeskov gods.

Egeskov godsarkivEgeskov godsarkiv Egeskov godsarkiv (2)Egeskov godsarkiv (2) Egeskov godsarkiv (3)Egeskov godsarkiv (3) Egeskov godsarkiv (4)Egeskov godsarkiv (4)


Kværndrup sogn 1743

| | | | |

Sognepræst Clemen Jessen, KværndrupSognepræst Clemen Jessen, KværndrupKværndrup sogn 1743 ved sognepræst Clemen Jessen. "Jessenske relationer" indsendt i h.t. oversekretærens skr. af 6. april 1743. Top. Samling. LAO.


Kværndrup sogn - trolovelser 1661-1680

| | |

Kværndrup 1661-80 -trolovelser (1)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (1) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (2)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (2) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (3)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (3) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (4)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (4) Kværndrup 1661-80 -trolovelser (5)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (5) 

Kværndrup 1661-80 -trolovelser (6)Kværndrup 1661-80 -trolovelser (6)


Hoveriforening for Egeskov gods 1791 - til Trunderup by

| | | |

Egeskov efter Danske AtlasEgeskov efter Danske Atlas Trunderup by 1792Trunderup by 1792Dyrlæge Peder Jensen, Kværndrup den 31. maj 1908: Foranstående afskrift af hoveriforeningen for Trunderup by er taget efter den gamle afskrift, som 1908 fandtes mellem gamle papirer i sognefoged Niels P. Stokholms gård der i byen.


Egeskov - en gammel håndværkerpræget landsby

| |

Egeskov by nærmest godset 1804Egeskov by nærmest godset 1804  Egeskovgård og byEgeskovgård og byAf Kong Christian II's privilegium for Svendborg dateret 1517 fremgår, at der var en 2 miles grænse omkring Svendborg, hvor al opkøb hos bønderne var strengt forbudt. Det hedder således: "Sammeledis wille wij och at inghe wtlendiske mue eller skulle her effther giøre landkøp met bønder ther om theris byy paa tuo myle neer forne wore wndersotte J suyneborgh".

Af ordlyden ses at udenlandske opkøbere af landbrugsprodukter direkte hos de fynske bønder, vel fra Lybæk, på den tid var et kendt fænomen.


Egeskov

| | | |

EgeskovEgeskovEgeskov efter sognepræst Jørgen Alexander Lassens optegnelser om Kværndrup sogns historie (LAO)

1405 nævnes (siger Becker) første gang Egeskov, da Lydeke Skinkel van Egeskov med flere på Fyens Landsting udstæder en vidisse af et brev fra 1391

1442 skøder samme Lydeke Schinkel 3 gårde i Fyen til Predbjørn Podebusk

1386 nævnes en Lydeke Schinckel som den første af de sørøvere der i dette år sluttede en fred med dronning Margrethe og Hansestæderne på 4 år, der efter Beckers mening er den samme.


Egeskov

| |

EgeskovEgeskov Egeskovs nordgavl med årstal 1554Egeskovs nordgavl med årstal 1554"Omkring 1550-60 opkøbtes de fleste gårde i Egeskov by - samtidig med Egeskov Slots bygning". (Landsbyregistrering i Fyns Amt, Ryslinge kommune (1983), Egeskov by, s. 87). I "Renæssancens Bygninger. Bygningskulturens Dag 2006", s. 39 hedder det derimod: "Opførelsen af Egeskov fandt sted omtrent samtidig med fuldendelsen af Hesselagergård, begyndelsen af 1550'erne. Årstallene 1550 og 1554 nævnes, og de markerer med stor sandsynlighed begyndelsen og afslutningen (en af konsollerne, der bærer loftet i Dansesalen, har indskriften 1554)".


Udgiv indhold