Kværndrup Sogn

Fæstebonden Rasmus Rasmussen i Kværndrup

| | | | | |

Hoveriet til EgeskovgårdHoveriet til EgeskovgårdLotte Jansen: Hoveriet til Egeskovgård. Odense 1977, s. 11ff.


Træskomaleren har også været på spil i Kværndrup kirke

| | | |

Kværndrup kirke august 2011Kværndrup kirke august 2011Kværndrup kirkeKværndrup kirke  Kværndrup kirkeKværndrup kirkeSdr Nærå kirkeSdr Nærå kirke Hesselager kirkeHesselager kirkeGudme kirkeGudme kirke


Sognepræst Mads Knudsen Lægaards tegnebog 1660-80

| | | | | | | | |

Kværndrup kirkeKværndrup kirkeSognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - indholdSognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - indhold Sognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - IndholdSognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - Indhold Sognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - IndholdSognepræst Mads Lægaards tegnebog 1660-80 - Indhold 


Kværndrup bylov 1706

| | | | | | | |

Kværndrup bylov 1706Kværndrup bylov 1706                                             

Kværndrup by 1800Kværndrup by 1800                http://fynhistorie.dk/node/6171


Rigskansler Jacob Ulfeldt (1567-1630) til Egeskov

| | | |

 Kansler Jacob Ulfeldt til Egeskov m. hustru og børnKansler Jacob Ulfeldt til Egeskov m. hustru og børnJacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt, 1567-1630, rigskansler, søn af rigsråd Jacob Knudsen Ulfeldt og Anne Flemming, blev født på Bavelse 25. juni 1567. Allerede hans ungdom blev mærkelig ved hans udenlandsrejsers ejendommelige omfang. 14 år gammel rejste han ud, først til Tyskland og Svejts, hvor han 1584 studerede i Genf, derpå til Italien, hvor han 1587 var i Padua, 1588 i Siena og senere på Sicilien og Malta; endelig tog han fra Venedig til Grækenland, Konstantinopel, Rhodos, Cypern, Syrien og Ægypten. Hjemrejsen lagdes over Spanien, Frankrig og Holland.


Retssager mod selvejerbonden Jørgen Lauridsen i Kværndrup 1617

| | | | | | | | |

Kong Christian IV (1577-1648)Kong Christian IV (1577-1648)  Jacob Ulfeldt (+1630)Jacob Ulfeldt (+1630) Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Bonde Jørgen Lauritsens brev til Christian IV 1617Kancelliets Brevbøger 28.8. 1617


Rigborg Brockenhuus

| | | | |

Dronning Sophie (1557-1631)Dronning Sophie (1557-1631)


En adelig drabsmand

| | | |

Lensmand Laurids Brockenhuus (+1604)Lensmand Laurids Brockenhuus (+1604)Lensmand Frands Brockenhuus' eneste søn Laurids (1552-1604) havde fra 1579-1601 Nyborg len i forlening. Bedst kendt er nok hans brutale optræden overfor datteren Rigborg, som han "murede" inde efter at hun havde fået et barn med Frederik Rosenkrantz til Rosenvold. At han var "ubehersket og voldsom" ses af, at han som 19-årig "uden skellig og billig årsag" i København myrdede en kvinde.


Jus patronatus på Kværndrup kirke 1560

| | |

Kværndrup kirkeKværndrup kirke Kong Christian III befalede 1550, at tienden af Kværndrup sogn skulle deles lige imellem sognepræsten og kirken. Og 1560 fik Frands Brockenhuus til Egeskov og lensmand i Nyborg len Jus patronatus  til Kværndrup kirke, da han havde berettet, at den var meget forfalden og ikke havde den rente, at den dermed kunne sættes i stand, siden kong Christian III havde henlagt kronens part af tienden i sognet til sognepræstens underhold. Brevet der findes i Registre o.a. Landet, folio 12, er dateret "Nyborg den Søndag næst efter Jule Dag, som var den 31. Decbr.


Gultvedholm - "formentlig en middelalderlig væbnergård"

| | | | |

 Gultved by 1786Gultved by 1786Gultved by - udskiftet 1786Gultved by - udskiftet 1786I en synsforretning i Sunds Herreds tingbog 4.september 1663, folio 32ff. (LAO) hedder det om Gultved by i Kværndrup sogn:

1. Holmen helgård hvoraf Knud Hansen bruger den halve og den anden halve er øde
2. Christen Knudsen halvgård øde
3. Staffens gård halvgård øde
4. Hans Lauritsen helgård øde
5. Knud? gård øde
Disse er alle tjenere til Krumstrup
6. Manuel Smed et bol er vel Peder Brockenhuuses tjenere til Nordskov (skøde 1650, tilhørte tidligere Henrik Lange Rygård)


Udgiv indhold