Bregninge Sogn

Ingershøj på Tåsinge

|

IngershøjIngershøj IngershøjIngershøjValdemar Jensen: Tåsinges fortidsminder, nr. 75: "En gruppe på 4 høje med den kolossale Ingershøj som alt dominerende midtpunkt er fornemt placeret på den højderyg der skyder sig mod nord fra Bregninge bakke. Ingershøj er ubestridt øens største, smukkeste og mest velbevarede høj, der tåler sammenligning med landets bedste.


Bregninge sogn

| | | | | | |

Efter Trap Danmark (1957), Svendborg amt, s. 703ff.-f 

Bregninge sogn udgør den nordlige del af Tåsinge og skilles fra Fyn af Svendborg sund og fra Thurø af Thurø sund, mens sognet i syd begrænses af Landet sogn. Midt i sognet rejser Bregninge Kirkebakke sig til den anselige højde af 72 m, og herfra, men især fra Bregninge kirketårn er der en enestående udsigt over hele det sydfynske arkipel.


Frederik Juel's "Dramatiske Selskab" på Valdemars Slot

| | | |

Valdemars SlotValdemars Slot Frederik Juel (1761-1827)Frederik Juel (1761-1827)Mandag den 2. marts 1789 kunne man i "Fyens Stifts Journal" læse følgende: "Vi læse saa ofte i vore aviser de fornøielser som foregaae udenlands, med komedier, maskerader, hvorudi vi dog ingen deel kunne tage. Mere fornøieligt troer jeg det ville være, at berette noget desangaaende fra vort eget land, og fra den egn hvor vi nu i 3 aar om vinteren, mestendeels et par gange om ugen, med gunstigst tilladelse have været tilskuere.

 

 

 


Konkursboet efter Christen Hansen Thurøe, Troense

| | | | |

Det aftaltes i 1999 med kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen at vi skulle offentliggøre hele hans forfatterskab på disse historiske sider. Det er aftalt med arkivleder Erik Hansen, at kopieringen sker fra Tåsinge Årbogen.


Troense i Fyens Avis 13. juli 1838

| | |

Tåsinge - Beskrivelse 1838


Skibsfører Anders Hansen, Troense

| | |

Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (2)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (3)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (4)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (5)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6)Regnskab - skonnert briggen ROTA 1867-68 (6)


Efterretninger til Selskabet for Indenlandsk Husflid (1815)

| | |

Frederik Juel (1761-1827)Frederik Juel (1761-1827) Frederik Juel 1761-1827Frederik Juel 1761-1827 Mindesten for Frederik JuelMindesten for Frederik Juel Valdemars SlotValdemars SlotEfterretninger ved  Frederik Juel
Valdemar Slot den 26de November 1815 
til Amtmand Schumacher

I Følge Deres Høivelbaarenheds meget ærede Forlangende, at underrettes om Fabriqvers, Manufakturers og Huusflidens Tilstand her paa Landet, giver jeg mig den Ære at tilmelde Dem følgende.


Tåsinge skifteprotokol 1696-1715

| | | |

Transkribtionen er foretaget af Harry Christensen


Udgiv indhold