Bregninge Sogn

Skibsbyggeri i Troense og Svendborg

| | | | |

 GallionsfigurGallionsfigurAf Museumsleder Johs. Olsen (Uddrag af artikel 23.12. 1923 Sv. Avis)


Bregninge sogn 1743

| | | | | | |

Af sognepræst Kristoffer Iversen, der blev kaldet til Bregninge sogn 1738, hvor han døde 1751. Kilde: Nyborg Amt 1743, s. 1242ff.. Topografisk Samling. LAO

Hvad som af Breigninge Sogn paa Thorsinge Land viides at give Efterrætning om paa de 33 tilsendte Poster.

1/ Er Thaarsinge Land en Omflödt Öe. Östen for Landet paa hin siide Havet ligger Langeland, Sÿnden for Landet Strÿnöe, Wæsten for Landet Æröe, og Norden for Landet Fÿen.


Hvad blev der af Sankt Andreas' "gyldne billede" i Bregninge kirke?

|

Bregninge kirkeBregninge kirke Sankt AndreasSankt AndreasBregninge kirke er ifølge Trap Danmark (1957), viet til Sankt Andreas. Ifølge mit leksikon var Andreas søn af Johannes, broder til Simon Peter, discipel af Johannes Døberen, der viste ham til Jesus. Traditionen henlægger hans senere virksomhed til Grækenland og nordlige Balkan. Skal have lidt døden på et liggende kors, Andreaskorset. Det gamle Ruslands og Skotlands skytshelgen.


"Krogen" i Bjernemark på Tåsinge - en samling gamle gårde

| | |

BjernemarkBjernemark BjernemarkBjernemark BjernemarkBjernemark BjernemarkBjernemark BjernemarkenBjernemarken

 

 

 

 

 

BjernemarkBjernemark


Bregninge Bakker

|

Geder afgræsser Bregninge BakkerGeder afgræsser Bregninge Bakker Sagnsten i Bregninge BakkerSagnsten i Bregninge Bakker Tåsinge MuseumTåsinge MuseumPå Bregninge Bakker ser man en sagnsten, flyttet herop fra stengærdet i Gyllenmose. Stenen vejer vel sine 250 kg, og i siderne har den 2 huller. Sagnet fortæller, at en gammel kone på Langeland havde set sig gal på Bregninge kirke. Hun greb da med begge hænder stenen (deraf de 2 huller) og kastede den mod tårnet. Den nåede altså ikke helt op til kirken.

Genforeningssten i Bregninge BakkerGenforeningssten i Bregninge Bakker Hjemstavnssten i Bregninge BakkerHjemstavnssten i Bregninge Bakker Fredningssten i Bregninge BakkerFredningssten i Bregninge Bakker


Bortkommen romansk gravsten fra Bregninge kirke (?)

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke"Antiqviteter ved ieg ey nogle findes her, undtagen den steen udj Bregninge Kirke, som siunes at være udgraven rund om Kanten med runde Bogstaver som meesten er bortslidte og ulæselige. Steenen er slaget udi 3 Stykker. Dog kand sees midt paa dend at være udgravet et "Kirke Bæger", over for dette Bæger mod Væsten en særdeeles Figur som Skabning af en Haand med 3de Fingre, der over for igien en rund udgravet Kreds eller Huule.


Gravsten over sognepræst Benedict Jacob i Bregninge kirke

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke Pastor P.J. Lucoppidan's tegning af Benedict Jacob's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's tegning af Benedict Jacob's gravsten  Benedict Jacob's gravsten i Bregninge kirkeBenedict Jacob's gravsten i Bregninge kirkeI Bregninge kirke findes en gravsten over sognepræst Benedict Jacob, fremstillet i rød sandsten og indmuret i våbenhusets væg. Har tidligere været brugt som trappesten. Fra 1375.


Voldsteder i Bregninge sogn ifølge pastor P.J. Lucoppidan 1707

| |

Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Pastor P.J. Lucoppidan om voldsteder i Bregninge sogn 1707.

Dend gamle Herregaard Kestrup hafver ligget i Schoven, hvis Rudera og Grave, der omkring endnu seeis, hvilchen tilforn før Reformationen tilhørde de gamle Herre- Bisper, som endnu findis Breve saaledis daterede, Datum in Castro nostro Kestrup, Datum in Residentia nostra Kestrup.


Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirke

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke Pastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravsten Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeSvend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeI våbenhuset ved Bregninge kirke ligger en gravsten i form af en ligkiste fra ca 1150 med runeindskrift: "Sven Sassersøn ligger her under. Helge degn ristede mig, mester Bo gjorde mig".


Udgiv indhold