Øster Skerninge sogn

Øster Skerninge Præstegård - Fæsteprotokol 1787-1893

| | | | | |

Øster Skerninge Præstegård - Fæsteprotokol 1787-1893Øster Skerninge Præstegård - Fæsteprotokol 1787-1893Ballen-Skerninge 1806Ballen-Skerninge 1806 Øster Skerninge Præstegård - Fæsteprotokol 1787-1893 - RegistraturØster Skerninge Præstegård - Fæsteprotokol 1787-1893 - Registratur


Øster Skerninge kirke som sognekirke for ejerne til Lindskov i Egense sogn

| | | |

Øster Skerninge kirkeØster Skerninge kirke Lehnskov i Egense sognLehnskov i Egense sognErik Kaas, søn af Hans Kaas til Lindskov, Egense sogn, landsdommer på Fyn, og Birthe Norby, født på Lindskov 7.4. 1613 og døde på Hjortholm 18.1. 1676. Erik Kaas blev 1638 gift med Kirsten Nielsdatter Gaas af Hjortholm og Vejstrupgård, født på Hjortholm 20.5. 1610 og døde sammesteds 25.5. 1677. De ligger begge begravet i Fodslette kirke på Langeland. I ægteskabet var 3 sønner og 1 datter.


Ullemose i Øster Skerninge

| | | |

 Ballen 1802Ballen 1802 Ballen 1802Ballen 1802Ullemose i Øster SkerningeUllemose i Øster SkerningeI en topografisk indberetning fra 1769 om Øster Skerninge og Hundstrup sogne omtales "en liden Bye kaldet Skierning Balle, som ligger tæt ved Stranden. Byen bestaaer af nogle faae smaae Stæder- did henhører og nogle Gaarde og Stæder, byggede uden for Byen, men forbliver dog under dens Laug og Skikke. - Stæderne er følgende: 1 Gaard, kaldet Nørregaard, beliggende Norden for Byen, hvoraf den har sit Navn. 2. Tvende Gaarde kaldet Holms Gaardene eller Gaardene paa Holmen, hvilke ere byggede paa et sumpigt Stæd i en liden Jndhægning kaldet St. Kiil, men hvoraf samme St.


Sognepræst Frederik Caspar Struchs selvbiografi (1759)

| | |

 Ved sognepræst Frederich Caspar Struch, Øster Skerninge (med selvbiografiske optegnelser). Af Badens Pap. Fol. Des?. Nr. 17. 1759 10/1. Samlinger til gejstlighedens historie. LAO.

Fortegnelse paa Sogne Præsterne for Öster Schierninge og Hundstrup Meenigheder i Fÿhn siden Reformationen.

Præstetavle Øster Skerninge kirkePræstetavle Øster Skerninge kirke1. Hr. Petrus Johannis kaldet 1522, og döede 1562.

2. Hr. Rasmus Christensen 1592.

3. Hr. Sören Jörgensen Wittenberg. Var för 1594, som sees paa Prædikestolen. 1600


Efterretninger om Øster Skerninge og Hundstrup sogne 1769

| | | |

Øster Skerninge by 1802Øster Skerninge by 1802 Ballen 1802Ballen 1802 Ballen 1802Ballen 1802Sognepræst Frederik Caspar Struch 20.1. 1769. "Sunds herred ca 1760" Topografisk Samling.LAO. Dette er et åbenlyst eksempel på, at det haster med at sikkerhedsfotografere mange arkivalier. Denne indberetning fik jeg en almindelig xeroxkopi af for 30 år siden, mens det endnu var tilladt at fotokopiere hæftede arkivalier. Da jeg for et par år siden genså optegnelserne var deres tilstand stærkt forringet i forhold til tidligere.


Stolestaderegister 1648 og 1702 Øster Skerninge kirke

| | | |

  Øster Skerninge PræstegårdØster Skerninge Præstegård                                                                                 

  Øster Skerninge PræstegårdØster Skerninge Præstegård Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806Nørregaard, Holmegaard og Ullemose 1806                                                                             

 

Eskilds kilde 

Gammel Kiærgaard i Øster Skerninge


En katolsk præst i Øster Skerninge

| | |

Øster Skerninge PræstegårdØster Skerninge PræstegårdI årene 1449-1465 hed præsten i Øster Skerninge og Hundstrup sogne Lauritz Axelsen. Vi kender ham takket været 3 pergamentsbreve, der endnu i 1572 fandtes i Øster Skerninge præstegård.


Brugsforeningen Mjølner, Øster Skerninge

| | | | |

Brugsforeningen "Mjølner" i Øster SkerningeBrugsforeningen "Mjølner" i Øster Skerninge Mjølner gl. brugsforeningMjølner gl. brugsforeningBrugsforeningen Mjølner 1896-1946. 
 


Udgiv indhold