Svendborg købstad

Skolebestyrerinde Ida Holst's erindringer 1925

| | | | | | | | | |

 Avisannonce 1880Avisannonce 1880 Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894Ved frk. Holst's Realskoles indvielse august 1894                                                   

 

 

 

 

 

 

Ida Holst's Realskole i SvendborgIda Holst's Realskole i Svendborg


Borgmestre i Svendborg

| | | | | | |

Ørkild - Vedel Simonsen 1803Ørkild - Vedel Simonsen 1803 Ørkild 1823Ørkild 1823 Efter reformationen i 1536 blev Ørkild slots grund og tilliggende jorder som bekendt inddraget under kronen, hvorefter kongen i 1549 besluttede at overdrage brugen af den agerjord og de enge, der tidligere havde hørt til landsbyen Ørkild til Svendborg købstad. Overdragelsen omfattede derimod ikke selve slotsgrunden, skoven og de engstykker, som havde været brugt til slottet, idet alt dette foreløbig forblev hos kongen.

 

 

 


Svendborg har også haft sine troldkoner

| | | |

Retsscene ca 1640Retsscene ca 1640 Her boede Maren Splid som 1641 kom på båletHer boede Maren Splid som 1641 kom på båletSvendborgs byhistoriker Bro Jørgensen: "Overtroen blomstrede, og Svendborg har også haft sine troldkoner, skønt vi kun hører lidt til dem. I 1543 bebrejdes det byfogden Per Skaaning, at han efter at have fanget to troldkoner, havde sluppet dem fri igen, ganske vist mod kaution. Hvori deres trolddomskunst bestod, meldes der intet om.


Pest i Svendborg 1654

| | | | |

Pesttjørn på Skamby kirkegårdPesttjørn på Skamby kirkegårdByfogden i Svendborg Lauridtz Clausen, fremlagde ved Fynbo landsting den 5. juli 1654 en skriftligt "Arff och gields frasigelse" fra lybækkeren Hans Roede (1620-senest 1662/63): "Eftersom Gud allermegtigst ved den timmelig död haffr heden kaldet min kiere hustrues Moder, Anne Sl: Jep Pouelsens, fra denne Elendige Verden


Svendborg borgere 1556 og 1558

| |

Omslag - Mønstrings rulle 1556Omslag - Mønstrings rulle 1556På Rigsarkivet er 2 pakker med "Mønstringsruller og rostjenestetaksationer" for årene 1535-63. Heri findes 2 mønstringsruller for borgerne i Svendborg for årene 1556 og 1558. Ifølge Håndbog for danske lokalhistorikere anvendes ordet mønstringsruller arkivalisk om forskellige i Danske Kancelli før 1660 beroende fortegnelser over dem af landets befolkning, der var pligtige at holde rustning, det være sig adel, bonde eller borger.


Svendborg Sund i sejlskibenes tid

| | |

Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Svendborg ca 1907Svendborg ca 1907                            

 

 

 

 

Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund Ved Svendborg SundVed Svendborg Sund


Det gamle Svendborg

| | | |

Prospektkort og fotos af Hans Peter Dinesen er leveret af Birthe Vang Kruuse, født Dinesen. De fotos hvor intet er angivet er taget af Hans Peter Dinesen ca 1907.


Et skatteregnskab fra Svendborg 1521-22 - (Acciseregnskab)

| | | |

Svendborg købstads segl 1524Svendborg købstads segl 1524Af arkivar J.O. Bro-Jørgensen

"Fra vinterhalvåret 1521-22 er der fra Svendborg bevaret et regnskab over akcisen, en særlig, af Christian II pålagt, forbrugsskat på malt, anvendt til ølbrygning. Det opregner navnene på 158 borgere, som har betalt akcise, formodentlig de bedst stillede af indbyggerne, de folk, der sad med gårdene.


Bymølleren i Svendborg

| | | | |

Bymøllen i SvendborgBymøllen i Svendborg Biskop Jens Andersen BeldenakBiskop Jens Andersen BeldenakSvendborgs ældste vandmølle var sikkert, den nu nedlagte bymølle. Det omtales allerede i 1503 i en dom af biskop Jens Andersen Beldenak m.fl. "at samme mølle stod på Jep Kortsens egen grund som den tid boede udi Hans Pedersens gård". [Hans Pedersen var fæster af bymøllen 1546. RA Herredagsdombog 1545-49 Bl. 101a.]. Samme Jep Kortsen, som altså formentlig havde titel af møller omtales i et rådstuevidne fra 1499.


Udgiv indhold