Svendborg købstad

Toldregnskab Svendborg 1519-21

| |

Reference: Se f.eks. Bjørn Poulsen: Land-by-marked. (1988), s. 175-76


Svendborg bylov 1619 (1572)

| | |

J.O. Bro-Jørgensen: Svendborg Købstads Historie (1959), s. 108f.: "En vigtig kilde til oplysning om handelsforholdene er Svendborg bylov, som den blev vedtaget af borgmestre og råd, byfoged og kæmnere samt byens 24 mænd den 10. april 1619. Som det klart siges i indledningen, drejer det sig i virkeligheden om en revideret og med enkelte artikler forbedret gengivelse af en ældre vedtægt fra 1572. Se Svendborg Rådstueprotokoller 1664-1699


Svendborgs historie

| | | | | | |

Hvornår der er opstået et bysamfund på de s. vendte skråninger ned mod det dybe sund, der adskiller Fyn fra øerne Tåsinge og Thurø, kan ikke fastslås med sikkerhed. P.gr. af navnet har man villet udnævne både Svend Tveskæg og Svend Grathe til byens grundlægger.  Navnet kan dog ikke indeholde mandsnavnet Svend. Der har utvivlsomt opr. ligget et fiskerleje på byens grund, og jagten i de store skove kan også have medvirket til at trække folk til denne plads. Endv. kan det have haft betydning, at der på dette sted var en naturlig og beskyttet havn.


Om Svendborg

| | | | | |

Svendborg set fra Bakken ved BellevueSvendborg set fra Bakken ved BellevueOm Svendborg
Illustreret Beskrivelse  af Byens Tilblivelse og Udvikling til Nutiden fortalt af en gammel Svendborger. Svendborg. Trykt og udgivet af Svendborg Akcidenstrykkeri (V. Westermann) 1903
.

Faa Steder i Danmark møder Øjet et saa tiltalende Syn, som naar man en stille Sommerdag fra et af de mange Højdepunkter, der omgiver Svendborg, ser ud over det idylliske, fredeligt smilende Landskab, der her udbreder sig for Beskueren.


Udgiv indhold