Vor Frue Sogn

Vor Frue sogn i Svendborg 1690

| |

Vor Frue kirke i SvendborgVor Frue kirke i SvendborgAf sognepræst Poul Jacobsen Langeland, Vor Frue kirke, Svendborg 1690. "Poul Langeland er født i Longelse præstegård på Langeland, kaldet til kapellan hos Lucas Madsen Friis 1687 i april og efterfulgte ham samme år. Han døde 18. december 1729 og var i embedet 42½ år".

Allerunderdanigst Specification Vor Frue Sogn i Suenborg angaaende, efter Hans Kl: Mayts: allernaadigst anordnet methode.

I. Pastores à tempore reformationis, saavit jeg af min sl. Formænds opskrift derpaa kand underrettis.


Kapellanen ved Vor Frue kirke i Svendborg

| | |

Vor Frue kirke i SvendborgVor Frue kirke i SvendborgAf Anders Christensen "Medtiener til Vor Frue Kirche" 1667. Ifølge Liber copiarum 1565 blev "Hr. Anders Christensön, Otthiniensis, ordineret den 14. april 1660 i en alder af 36 år. Han ægtede forgængeren Oluf Henriksen Steens enke. En søn Christen Andersen var bosat i Vigerslev.

 

 

Capellanens Aarlig indkomst til Wor Frue Kirche udi Swenborg.

1. Offer paa Andendagen udi de Tre store Höÿtider.

2. Aff S. Annæ Laug til fastelaffn 3 Dlr.


Vor Frue sogn i Svendborg 1667

| |

Sognepræst Lucas Madsen Friis' underskriftSognepræst Lucas Madsen Friis' underskriftAf sognepræst Lucas Madsen Friis, født i Svendborg. Hans fader hed Mads Lucasen Friis, blev kaldet 1662, 25 år gl., og var præst i Vor Frue sogn til 1687.

Wor Frue Sogn J Swendborrig!

 


Præster og kapellaner ved Vor Frue kirke i Svendborg 1536-1748

| | | |

Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, SvendborgRelation fra Hr. Gregers Hjort Ao 1748 d 17 Julii, til dend Tiid fra Reformationen, om Pastores til Vor Frue Menighed i Svendborg.


Vor Frue Kirke i Svendborg 1776

| |

Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, SvendborgByens anden Sognekirke er Vor Frue Kirke, en Korskirke af god Anseelse, bygt paa en høi Banke, med et høit Taarn og et lidet Spiir med en Klode og Hane, samme er et Mærke for de Søefarende, som gaae igiennem Svendborg Sund, fordum kaldet Svinesundet.


Vor Frue Kirke i Svendborg

| | |

                                                                                                                     

  Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg         

 Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, Svendborg                                     

Udsigt m. nord fra Vor Frue Kirke, SvendborgUdsigt m. nord fra Vor Frue Kirke, Svendborg


Udgiv indhold