Sankt Nikolaj Sogn

Jordskyld og landgilde 1537-1581 til Sankt Nicolai kirke i Svendborg

| |

Resens kort over Svendborg købstadResens kort over Svendborg købstadPå Rigsarkivet (Regnskaber før 1559 Reg. 108A Gl. pakke 49, læg 4. Ny pakke 26 (RA), findes en fortegnelse over kirkernes indtægter, dateret til 1537. Særlig interessant er opgørelsen for Sankt Nicolai kirke i Svendborg, når vi sammenholder den med en række yngre opgørelser over kirkens indtægter, en udateret, samt to opgørelser fra 1576 og 1581.


Sankt Nicolai sogn i Svendborg 1690

| | |

Sankt Nicolai kirke i SvendborgSankt Nicolai kirke i SvendborgAf sognepræst Hans Hellevad, Sankt Nicolai kirke, Svendborg 1690. Kapellan 1669, afløste faderen Lauritz Nielsen Hellevad i 1677. Hans Hellevad døde 1691.

Sogne Præsten til St: Nicolai Sogn i Svendborrig

1. Pastores à tempore Reformationis, haffver Jeg eÿ kundskab om flere, end disse effterskreffne:


Kapellanen ved Sankt Nicolai kirke i Svendborg

| | | |

Sankt Nicolai kirke i SvendborgSankt Nicolai kirke i SvendborgAf "Medtiener til S. Nicolai Kierche" Jacob Pedersen 1667

Tvende Gaarde liggende paa Taasing, som aff Arilds thid till Cappellanens underholding till S. Nicolai i Suendborig Naadigst er tillagt: Nemlig en gaard i Lundsballe som skÿldede Aarligen Ni Ørter Biug och en Half gaard J Stiole, som schÿldede Aarligen Tre Ørter Biug;


Sankt Nicolaj sogn i 1667

| | |

Sognepræst Laurits Nielsen Hellevads seglSognepræst Laurits Nielsen Hellevads seglAf Lauritz Nielsen Hellevad 30. september 1667. Sognepræst ved Sankt Nicolai fra 1628-77.

En rigtig fortegnelse Paa St: Nicolaj Sogne Præstens Jndkomst J Suenborg Som fölger

 

 


Sankt Nicolai Kirke i Svendborg 1776

| |

Sankt Nicolai Kirke i SvendborgSankt Nicolai Kirke i Svendborg Sankt Birgittes Alter i Sankt Nicolai kirkeSankt Birgittes Alter i Sankt Nicolai kirkeSt. Nicolai Kirke er med Taarn, som 1763 blev istandsat med et Spiir, som er tækket med Blye, i alt fra Grunden 63 Alen, deri ere 3 Klokker, den ene er støbt 1575, den anden 1516, omstøbt 1749, og atter 1767, og den 3die er en liden med ulæselig Munke=Bogstaver. Kirken er meget gammel med et Capel paa hver Side, det ene kaldet St. Birgitte, og det andet St. Giertruds Capel.


Epitafier og gravsten i Sankt Nicolai Kirke, Svendborg

| | | |

Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgSankt Nicolaj Kirke, SvendborgOptegnelser af sognepræst Gamaliel Nielsen 1707

Udi dend findis disse efterskrevne Epitaphia,
1)udi Choret paa dend søndre side paa en Pille, findis Albert von Steenverdis, opsat 1592 (Bro Jørgensen: Svendborg Bys Historie, s. 122: 1594-1635 Albert van Stenfeldt)

2) Neden for Koret paa samme side findis efterfølgende Epitaphia, først Lÿdrich von Campens opsatt 1604 (Bro Jørgensen: Svendborg Bys Historie, s. 122: 1610-19 Lydleff van Campen)

3) Dernest Dorthe Hr Christophers opsatt 1595.


Sankt Nicolaj Kirke

| | |

Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgSankt Nicolaj Kirke, Svendborg Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgSankt Nicolaj Kirke, Svendborg Romanske vinduer i sydsiden, Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgRomanske vinduer i sydsiden, Sankt Nicolaj Kirke, Svendborg Muret vindeltrappe til Sankt Nicolaj kirketårn, SvendborgMuret vindeltrappe til Sankt Nicolaj kirketårn, Svendborg                                                        

Udsigt m nord fra Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgUdsigt m nord fra Sankt Nicolaj Kirke, Svendborg

Udsigten m. nordøst fra Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgUdsigten m. nordøst fra Sankt Nicolaj Kirke, Svendborg


Udgiv indhold