Skårup sogn

Sognepræst Christian Andersen Spleth 1764-94 - Skårup

| | |

Friskolelærer Rasmus HansenFriskolelærer Rasmus Hansen Pastor Christian Spleths kollatsbrev 1764Pastor Christian Spleths kollatsbrev 1764Skårup kirkeSkårup kirkeAnno 1794, den 23. januar døde sognepræsten for Skårup menighed, velædle og velærværdige, nu hos Gud saligen hr. Christian Spleth i sit alders 63. år, efter at han havde forestået dette embede i 29 år, og blev begravet i Skårup kirke den 30. samme måned.  Sådan står der at læse i Skårup kirkebog, han kom til Skaarup i 1764 , og ifølge Gorm Benzon kaldtes han på egnen gerne "Hæsblæs". Og "han var en vældig maner", skal vi tro de beretninger som slagter Jens Mortensen, har overleveret til friskolelærer Rasmus Hansen, Vejstrup.


Skårup Seminarium

| | | | | | | | |

Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium  Skårup SeminariumSkårup Seminarium Skårup SeminariumSkårup Seminarium                                                    

Jeg har været i gang med at samle materiale (billeder) fra Skårup seminarium. Foreløbig har jeg samlet en stor del af det på denne adresse http://www.ddvo.dk/skaarupsem/#startside.html Foruden det, jeg selv har liggende, har jeg fået fra Dorthe Schmidt-Nielsen, hvis far var rektor på seminariet i 50'erne og 60'erne.


Mageskifte på 3 gårde i Øster Åby 1606

| | |

Brev 18.10. 1605Brev 18.10. 1605 Brev 18.10. 1605 (2)Brev 18.10. 1605 (2) Brev 5.5. 1606Brev 5.5. 1606 Brev 5.5. 1606 (2)Brev 5.5. 1606 (2) Brev 5.5. 1606 (3)Brev 5.5. 1606 (3)

 

 

 

 

 

Brev 28.10. 1608Brev 28.10. 1608


Mageskifte på jordegen bondegård i Skårup 1604

| | |

Brev 9.10. 1604Brev 9.10. 1604 Brev 9.10. 1604 (2)Brev 9.10. 1604 (2) Brev 28.10. 1604Brev 28.10. 1604


Skårup Skovmølle

| | | | | | |

Skårup SkovmølleSkårup Skovmølle Skårup SkovmølleSkårup Skovmølle Frede Skov_JørgensenFrede Skov_JørgensenAf Frede Skov-Jørgensen og Hans Nørgaard

Ifølge Svendborg Amts bebyggelsesnavne (1958) er Skårup Skovmølle og Skårup Mølle (Tved sogn) 2 forskellige møller. Spørgsmålet er imidlertid om ikke den Skårup Mølle, der omtales i Kancelliets Brevbøger i 1639 og 1641 er identisk med Skovmøllen.

 

 

 


Niels Pedersen af Klingstrup 1351

| |

Motiv fra Klingstrup i Skårup sognMotiv fra Klingstrup i Skårup sognKong Valdemar Atterdag holdt retterting i Odense den 14. juli 1351(*) ved hvilken lejlighed han skænkede jordegods til Sortebrødre kloster. Blandt brevvidnerne er Niels Pedersen af Klinstorp, som antages at være identisk med det nuværende Klingstrup i Skårup sogn. (Oplysningerne er hentet fra pastor A. Crones samlinger på LAO).


Modstandsgrupper under 2. verdenskrig

| | | |

Jens Emil Grønlund - modstandsgruppeJens Emil Grønlund - modstandsgruppe Modstandsgrupper - SkårupModstandsgrupper - SkårupFotos fra Jens Emil Grønlund, hvis slægtning sendte dem til Anette Grønlund Møller, der har videresendt dem til redaktionen.


Da kong Christian 4 i 1642 forbarmede sig over et par brandlidte kronbønder i Øster Åby

| | |

Kopi af kongebrev 1642Kopi af kongebrev 1642 Kong Christian IV 1640Kong Christian IV 1640Christian den fierde med Guds Naade Danmarks, Norgis, Venders og goters Koning
Wor Sÿnderlig  Gunst tilforn vider eptersom Chresten Lauridzen och Hans Andersen i Öster Oubÿe der vdj eders Lau, Vnderdanigst giffued tilkiende, huorledes deris gaarde aff en stor Jldebrand, thredie Paasche daugh Sidst forleden schall Vere aff brendt,


Aftenmalkningen på Dongsgaard i Skårup

| | |

Den færdige kvægstald ved DongsgaardDen færdige kvægstald ved Dongsgaard Jerseykøerne samles op før malkningen - DongsgaardJerseykøerne samles op før malkningen - Dongsgaard Jerseykøerne samles op før malkningen - DongsgaardJerseykøerne samles op før malkningen - DongsgaardI maj 2007 holdt gårdejer Hans Christian Halmø, Dongsgaard rejsegilde på sin nye kvægstald med plads til mere end 500 jerseykøer.

Køerne samlet før malkningen - DongsgaardKøerne samlet før malkningen - Dongsgaard Malkestalden - DongsgaardMalkestalden - Dongsgaard Jan Strandhave igang med malkningen - DongsgaardJan Strandhave igang med malkningen - Dongsgaard


Skårup sogn 1743

| | | | |

Af sognepræst J. Reimer 9. juli 1743. Kilde: Nyborg Amt 1743. Topografisk Samling. LAO. 

Allerÿdmÿgst Erklering Over de, af Deres Velbaarenhed Mig Gunstigt Forelagde Poster, Sognet og Amtet Angaaende.

1. Under Amtet ligger adskillige Öer saasom Thaarsing, hvor der er treÿ Kirke Sogner og et Slott kaldet Woldemars Slott. Strÿnöe hvor der er et Kirke sogn og Dreÿöe et Kirke Sogn. Aurnache, et Kirke Sogn, foruden andre smaae Öer, som deels beboes, deels u-beboed


Udgiv indhold