Vindinge Herred

Nyborg Slot regnskab 1657-58 Vindinge herred

| | |

Vindinge herred 1657-58Vindinge herred 1657-58 Vindinge herred 1657-58 (2)Vindinge herred 1657-58 (2) Vindinge herred 1657-58 (3)Vindinge herred 1657-58 (3) Vindinge herred 1657-58 (4)Vindinge herred 1657-58 (4) Vindinge herred 1657-58 (5)Vindinge herred 1657-58 (5) Vindinge herred 1657-58 (6)Vindinge herred 1657-58 (6)


Sognepræst i Svindinge 1554-1591 Jørgen Jespersen

| | |

Sognepræst i Svindinge 1554-1591 Jørgen Jespersen, f. Odense 1525, søn af Borger Odense Jesper Lauritsen. Stud. Odense 15.., 1553 p. kpl Ørbæk-Svindinge. 1554 sp. Svindinge. Afs. 10.4.1591 for forsyndelse mod ritualet. Bad vemodig om at måtte blive ved sit brød, men der var ingen redning. Var rig. Udlånte penge. Død Svendborg 11.10.1609. G. 15.. Marine …, f.   Svinding. 15.., 4 S., 5 Dtr.. Se J.Jørgensen, Avernakø, C. Jørgensen, Espe-Vantinge, M.L.Drucken, Sdr. Broby, J. Hansen, Drejø, H.Hansen, Sdr. Næraa-Aa., P.H.Bertelsen, Sdr. Højrup-G.


Sejerværket på Nyborg Slot

| | |

 Nyborg Slot Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630Regning for sejermager Jost Iversen, Svendborg 1630I Nyborg Lens regnskaber stødte jeg 1630 på et bilag, der viser, at det var sejermager (urmager) Jost   Iversen, Svendborg, der på det tidspunkt, havde ansvaret for til stadighed at efterse og stille tårnuret på Nyborg Slot.


Rise kilden i Frørup sogn

| |

Ved Røde Mølle paa Møllerens Grund, Glorup tilhørende er en Kilde, kaldet Riise Kilde, siges at en Bonde har med Plov staven slaaet Plovkiøreren, en Pige af dette navn ihiæl, hvor denne Kilde er opvældet, som mange og ind og udenlands hver St. Hans Aften og paa andre (?) Tiider om Aaret søger, hvor en Blok med Jern inden og uden er slagen, findes, hvad Penge derudi lægges, tager Fogden til Glorup til sig og lader efter Herskabets ordre Uddeele til Gloruppe Godses Fattige. Og bliver der mange næst Guds Hielp, siiges der, hiulpen.


Erindringer om almueliv i Ørbæk i 1700-landet

| | | |

"Den wintherske Slægtsbog fra 1755" 
Optegnelser af sognepræst Rasmus Winther, Ørbæk. 
 
Parti fra Ørbæk 1833Parti fra Ørbæk 1833 Fabritius de Tengnagel. Parti fra Ørbæk med kirke og herregård 1833. Kobberstiksamlingen
 
 


Et tilbageblik på Søllinge og Hellerup sogne

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDHOLD:

Forord:

Søllinge Kirke

Hellerup Kirke

Skolerne

Forsamlingshuse

Foreningslivet og fritiden

Herregårde i Søllinge-Hellerup sogne

Historiske mindesteder

Søllingeploven

Søllinge Mølle

Handel og håndværk


Byeloug for Roldsted och Cappedrup Byer.

| | | |

Materialet er fremsendt til hjemmesiden af John Thomsen Læs om vider
 
 
Løfuerdagen d. 5. April 1690.
Jens Pedersen Galdt, Herritsfouget, Matz Hausen, Herritsschrifuer.
Stockemend.
Hans Andersen i Refsvindinge, Steffen Nielsen, Jens Rasmussen, Poil (Poul?) Lauritzen, Niels Hansen, Hans Hansen, Dinis Ibsen, Anders Rasmussen, alle abib.


Sagnet om Skulør - spøgeri på Østfyn

| |

Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Ved dyrlæge P. Jensen, Kværndrup
 
 


Privatskole i Rejstrup 1868

| |
[Kilde: Amtshistorien. Vinding herred, Avnslev og Bovense sogne.]

Blandt stifterne omtales gårdejer Lars Larsen, Rejstrup, som ofrede meget for denne skole - Den ophørte da der i 1881 oprettedes en kommunal skole i Rejstrup.


Udgiv indhold