Vindinge Herred

Gadekilden i Ørbæk

| |

Ørbæk by 1833Ørbæk by 1833Ørbæk - uddrag jordebog 1572Ørbæk - uddrag jordebog 1572Plan over Ørbæk by - Overvejsdirektoratet RAPlan over Ørbæk by - Overvejsdirektoratet RA  ØrbækØrbæk Ørbæk - uddrag jordebog 1572 (2)Ørbæk - uddrag jordebog 1572 (2)  Gadekilden ved Ørbæk mejeriGadekilden ved Ørbæk mejeri


Gårde i Ørbæk sogn 1604 til 1658

| | |

Ørbæk by 1833Ørbæk by 1833 Ørbæklunde 1871Ørbæklunde 1871


Fæstebonde og sognefoged Hans Sørensen - regnskab 1793-1821

| | | |

Fynsk gårdFynsk gårdSognefoged Hans Sørensen fæstegård i Frørup under Glorup gods 
Folketælling 1801:
Hans Sørensen 34 Gift 1x Bonde og gaardbeboer
Karen Hansdatter 39 Gift 1x
Maren Hansdatter 7 Ugift Datter
Bodil Hansdatter 5 Ugift Datter
Mette Hansdatter 3 Ugift Datter
Christen Hansen 21 Ugift Konens Broder
Mette Hansdatter 22 Ugift Tjenestepige
Hans Hansen 15 Ugift Tjenestekarl
Hans Larsen 69 Gift 1x Konens Fader. Aftægtsmand
Bodil Christensdatter 71 Gift 1x Konens Moder


Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700

| | | | | |

 Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Register over Nyborg Byes privilegier (1175) 1514-1700Nyborg købstad og slot i 1700-talletNyborg købstad og slot i 1700-tallet


Juulskovstøtten

| | |

JuulskovJuulskov Professor Rasmus NyerupProfessor Rasmus NyerupI 1805 ville den lærde og utrættelige forsker Rasmus Nyerup til fods gennemvandre sin fødeø for at undersøge og tyde en del fortidsminder, som han allerede kendte ad litterær vej. Han steg i land i Nyborg, og hans første mål var Juulskovstøtten, et kors af gullandsk marmor, 5 alen højt og 2 alen bredt, med korsets arme forbundne ved en ring ligesom på Visbykorset. Den noget utydelige indskrift formentes at oplyse, at gården var indviet 1442.


Friderich Bagger til Juulskov 1710-91

| | | | | | | |

Juulskov fra havenJuulskov fra haven Friderich Bagger til JuulskovFriderich Bagger til JuulskovBagger, Frederik, 1710-91, Godsejer, blev født paa Gaarden Risinge i Fyn. Hans Forældre, Poul B., Ejer af Risinge (d. o. 1722), og Hustru Pernille f. Købke (d. 1731), satte ham i Odense Skole, hvorfra han 1730 blev dimitteret til Universitetet. Efter overstaaet theologisk Examen blev han antagen som Huslærer hos Sognepræst Fr. Schurmann til Brahetrolleborg og Krarup Menigheder i Fyn.


Takstræet ved Juulskov

|

Juulskov ved indkørselenJuulskov ved indkørselen Ved H. Unkerskov.

Der er fortalt en deel om dette træ. Der har engang været en ejer af gaarden, som for at faa penge havde solgt sig til Hr. Belsebub, naar en tid var gaaet, skulde han afsted. (Der siges, at det var Bagger, det troer jeg ikke, thi han var en meget god og troende herre, men derimod en anden, som de kaldte den gale general.)

 

 


Fru Birgitte Rønnow's begravelsesfest

| | | |

Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på Hesselagergård Hjortesalen på HesselagergårdHjortesalen på HesselagergårdJagt var alene forbeholdt kongen og adelen; hvis almuen således forgreb sig på især råvildt stod krybskytterne til at få en livsstraf. "Ingen almuesfolk er tilstedt at skyde dyr eller i så måde at bære bøsse", hed det; da nogle bønder således i 1574 blev taget på fersk gerning, blev der rejst en dobbelt galge til at hænge krybskytterne i. 


Udgiv indhold