Kold

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Brudager Kile Friskole 1860-1910

| | | |
ved Jens P. Espersen. Bavnen. 1910

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupDer var, da Brudager Kile friskole oprettedes kun en friskole i egnen, nemlig den i Vejstrup. Det var den bekendte, "vakte" bondemand Christen Hansen, der havde fået den i gang. Rasmus Hansen, en af Kolds elever, var dens lærer.


Nr. Lyndelse friskole omkring 1873

| | | | | |
Hønseriejer Hans Larsen, DømmestrupHønseriejer Hans Larsen, Dømmestrupved Hans Larsen, Dømmestrup. Jubilæumsskrift 1976
 
Forord.

Den 17. maj 1973 kunne Nr. Lyndelse friskole fejre sit 100 års jubilæum. I den anledning havde Hans Larsen, Dømmestrup bestemt sig til at beskrive historien omkring skolens oprettelse. Igennem længere tid havde han samlet materiale og oplysninger om de mennesker, for hvem det var af største vigtighed at få deres egen skole.


Friskolelærer Peder Pedersen, Søllinge

| | | |
Nogle træk af Søllinge Friskoles Historie, nedskrevet af Peder Pedersen ca. 1921.[Indledningen udeladt] 

Som en af de Egne i Landet, hvor Friskolen har faaet en stærk Udbredelse og Tilslutning, kan nævnes Ryslingeegnen, og det er navnlig en enkelt Mands stærke kristelige Vidnesbyrd, der her har beredt Jordbunden for Friskolen. Det er Præsten Vilhelm Birkedal, der i en lang Række af Aar først som Sognepræst i Ryslinge og efter sin Afskedigelse som Sognepræst her, som Præst ved Landets første Valgmenighed virkede paa denne Egn.


Trunderup Friskole

| | | |
Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Dyrlæge Peder Jensen (1846-1913)Trunderup Friskole ved Svendborg- Efter optegnelser af dyrlæge P. Jensen, Kværndrup

I vinteren 1851-52 begyndte gårdmand Jens Jensen i Trunderup, Kværndrup sogn, og hans hustru Ane Jensen, en hjemmeundervisning for deres ældste barn, som da var nået 7års alderen.


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

Af Anders J. Eriksholm
 
 
Højskolebladet 1898


Småtræk af Ollerup Friskoles historie

| | | | | | | |

Den 11. november 1867 begyndtes arbejdet i Ollerup friskole med 7 elever. Skolen oprettedes af nogle få mænd, der havde forståelse af Kolds skoletanker og forældres ret og pligt til selv at sørge for deres børns undervisning.


Friskolelærer Jørgen Pedersens optegnelser om Egebjerg Friskole. [ca 1917]

| | | | | |

[Originalen eksisterer ikke længere.] 
 
Gartnerens hus i Egebjerg hvor friskolen begyndte maj 1863Gartnerens hus i Egebjerg hvor friskolen begyndte maj 1863Egebjerg friskole begyndte i maj (3?) 1863 i gartnerenkens storstue - nu Johannes Hansen - og med Friskolelærer Knud Rasmussen (m. en søn), lærer i Egebjerg og SødingeFriskolelærer Knud Rasmussen (m. en søn), lærer i Egebjerg og SødingeKnud Rasmussen, Sødinge , som lærer.

 

 

 

 

 

 

 


Brev fra Dalum Højskole - Anne Fromm, Slæbæk, Kirkeby sogn

| | |

Familien Fromm på Slæbæk teglværk i 1880'erneFamilien Fromm på Slæbæk teglværk i 1880'erneBreve fra etatsråd Mads Rasmussens privatarkiv, Fåborg byhistoriske Arkiv 
                              Dalum Højskole 25.6. 1867
 
  Kære forældre og søskende! 


Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus

| | | | | | |

Egebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognEgebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognForsamlingshuseksperten Margaretha Balle-Petersen udtalte i 1984 i forbindelse med en restaurering af øvelseshuset:

Egebjerg friskoles gymnastiksal er en bygning med ganske særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Egebjerg øvelses- og forsamlingshus, som det før hed, er opført i 1882. Bygningen blev financieret ved frivillige bidrag fra folk med tilknytning til Egebjerg friskole og skyttekredsen i Kirkeby sogn og huset har i generationer været rammen om et folkeligt foreningsliv: gymnastik, foredragsforening og ungdomsforening.


Friskolelærer Jørgen Pedersens levnedsbeskrivelse

| | | | | |

Friskolelærer Jørgen Pedersen 1841-1921Friskolelærer Jørgen Pedersen 1841-1921På Kirkeby kirkegård stod ind til 1974 en mindesten over friskolelærer Jørgen Pedersen, Egebjerg [1841-1921]. Hvorfor den så pludselig skulle fjernes? Der kom da også lidt avisskriveri ud af det, men det skaffede jo ikke stenen tilbage.

Men hvem var så denne Jørgen Pedersen? I 1904 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog og til den kongelige ordenshistoriograf har han fortalt følgende om sig selv:


Udgiv indhold