Kold

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ryslinge sogn

| | | | | | | | | | | |

Ryslinge sogn består af byer: Ryslinge (*1402 Roslinge, 1407 Ryslinge; udskiftet 1796; Lørup (1438 Løtherop; udskiftet 1788); Fjellerup Stationsby;

Saml. af gårde og huse: Ryslinge Mark; Lørup Hede; Egsmarken; Nørremarksgyden; Dalshuse; Hyldshuse;

Gårde: hovedgd. Tøjstrup (*1372 Tholstorp, 1407 Tygestorp, 1493 Tøystrop; hovedgd Krumstrup (1532 Krumstrup;); Forhåbningslunde; Højstrup; Højvang.


Livserindringer

| | | | | | | | |

Af Hans Andersen, Sødinge [1928]


Christen Kolds tale på Det kirkelige Vennemøde i København

| |
Christen Kolds tale på Det kirkelige Vennemøde i København tirsdag den 11. september 1866. - Med Grundtvigs indledende præsentation.


Christen Kolds Vennekreds 1870

| | |
Bidragydere og långivere til køb af Dalum Højskole efter Kolds død 

Bearbejdet af Hans Nørgaard, Egebjerg
 
 
Agernæs. Ane Marie Jensen. gave. 1 rdl.
Agernæs. Johan Jensen. gave. 1 rdl.
Allerup. Lars Andersen 20 rdl.
Alrø. lærer A. Kristensen, gave 10 rdl.


Højskoleelev Anne Fromm, Slæbæk

| | |
Brev fra Dalum Højskole Anne Fromm, Slæbæk, Kirkeby sogn
[Breve fra etatsråd Mads Rasmussens privatarkiv, Fåborg byhistoriske Arkiv] 

Dalum Højskole 25.6. l867


Kolds tale ved vennemødet i København den 11. september 1866.

| |

Grundtvigs foredrag 1838 på Borchs KollegiumGrundtvigs foredrag 1838 på Borchs KollegiumVed det kirkelige Vennemøde i København 11.


Hjallese og Christen Kold

| | | |
Gartner Mads Jørgensens optegnelser om sin slægt 1620-1928 [Lokalhistorisk Samling, Odense]

 

I Hjallese var der oprindelig 20 gårde, som ved udskiftningen var tillagt hver ca. 70 tdr. land, og tillige var der 14 huse med jordtilliggende. Der lå 10 gårde ved hver side af vejen, men ved år 1780 nedbrændte de 5 Hestehavegårde, som derefter blev opbygget i Hestehaven, og tiden angives ved dette lille vers:

Gud selv vor vogter vær
Og måden at bevare.
For ild og vand bevarer
i evig fryd og ære
Anno 1780


Fra Dreng til Mand og Stadierne derimellem

| | | |
Lærer, gårdejer m.m. Lars Frederiksen, RyslingeLærer, gårdejer m.m. Lars Frederiksen, Ryslinge

Lars Frederiksens fødegårdLars Frederiksens fødegård
Lars FrederiksenLars Frederiksen  
Lars Frederiksen som ungLars Frederiksen som ung 

 

 

 

 

 

Rødding Højskole med Lars Frederiksen, Ryslinge som elev fra 1853-54Rødding Højskole med Lars Frederiksen, Ryslinge som elev fra 1853-54

 

Friskolelærer i RyslingeFriskolelærer i Ryslinge


Elev på Kolds skole

| | |
Hans Andersen. Sødinge. Livserindringer. 1928. 

Dalum højskoleDalum højskoleI vinteren 1863-64 var to af mine brødre (Anders og Niels) på Kolds skole; de kom jævnlig hjem om søndagen, også til stor glæde for os hjemme, især Trine og mig. Vinteren efter, 64-65 var Kristian også hos Kold, så der kom tit et friskt pust fra Kold skole, dels nye sange, der lærtes, og dels hvad godt, der havde tiltalt dem.


Samliv med Kold

| |
Skolemanden Morten EskesenSkolemanden Morten EskesenSamliv med Kold og Gjengivelser efter hans Taler af Morten Eskesen. Odense 1884.[i uddrag]
 
II. Snedsted og Janderup.

Hvad Kold selv på vennemødet i København, september 1866 , meddelte om sit liv og om, hvorledes han blev folkeoplyser, blev med det samme genstand for optegnelse, og den af Kold selv eftersete optegnelse meddelt i den lille bog, Kristian Køster kort efter udgav om det nævnte vennemøde og siden er den mangfoldige gange bleven optrykt både i bøger og blade.-


Udgiv indhold