Langeland

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Stensgaard Gods (Langeland) - Skifteprotokol 1723-1754

| | |
Ekstrakter for årene 1776-1829 kan ses på Aurelia Clemons hjemmeside . At hun ikke har ekstrakter af protokollen fra årene 1723-1754 skyldes, at af en eller anden grund er protokollen ikke affotograferet af mormonerne. Af samme grund er der ikke film af protokollen på rigsarkivet.
 
På forhånd tak.
 
Med venlig hilsen
 
Anders B. Christophersen

Langelands Historie (Vilh. Lütken, 1909)

| | | | | | |

Kong Valdemars jordebogKong Valdemars jordebog Middel alderligt vindue på TranekærMiddel alderligt vindue på Tranekær Hertug Erik Langbens seglHertug Erik Langbens segl Bystævnet i SnødeBystævnet i Snøde De gamle kongers private gods på Langeland  

Topografisk Samling på LAO


De gamle kongers private jordegods på Langeland

| | | |

Tranekær ca 1855Tranekær ca 1855 Langeland (01)Langeland (01)

 

 

 

 

 

Langeland (2)Langeland (2) Langeland (3)Langeland (3) Langeland (4)Langeland (4) Langeland (5)Langeland (5)


Begravelseslister fra langelandske sogne 1718-1720

| |

 Anders B. Christophersen skriver: "Denne gang sender jeg ikke skifteprotokoller, men derimod begravelseslister 1718-1720 for de langelandske sogne, hvor kirkebogen er brændt i løbet af 1800tallet. Det drejer sig om de 3 pastorater (6 sogne)

Longelse og Fuglsbølle

Snøde og Stoense

Tranekær og Tullebølle

Begravelseslisterne er blevet gemt som bilag i forbindelse med skatteudskrivning – idet der var lagt skat på egekister.


Rudkøbing toldsted

| | |

Velb. Oluf Gaas' kvittering for 2 tønder Rostockerøl 1605Velb. Oluf Gaas' kvittering for 2 tønder Rostockerøl 1605På Rigsarkivet opbevares "Brudstykker" af  et toldregnskab for Rudkøbing 1605-06. Herigennem får vi vished for, at en del handel fra Tåsinge er gået over Rudkøbing.

"Mogens Perssenn y Winndeby" eksporterede således i samarbejde med Poul Christophersen i Bagenkop 17 svin og 5 pund byg til Tyskland. Svinene må formodes at være slagtet og nedsaltede.

Også den indenrigske handel spores i regnskabet. "Her Hanns i Lande" solgte således 2 heste og "Hanns Madzenn y Bierby" 4 stk. ungkreaturer til Lolland.


Breve til den langelandske bondefører Morten Foged

| |

Landstingsmand Morten FogedLandstingsmand Morten FogedKorrespondance m.m. vedrørende Grundlovsværneforeningen. (Bilag i forhandlingsprotokollen, Rudkøbing byhistoriske Arkiv) 
 
Kjøbenhavn d. ? Juli 1884


Fra automobilens barndom

| | |

Stellet til en motorvogn (illustration fra "Opfindelsernes historie" 1904)Stellet til en motorvogn (illustration fra "Opfindelsernes historie" 1904)Den første danske motordagvogn (Illustration 1904)Den første danske motordagvogn (Illustration 1904)En motorcykel (Illustration 1904)En motorcykel (Illustration 1904)En dampvogn (Illustration 1904)En dampvogn (Illustration 1904)Avisafskrifter fra Langelands Avis. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv
 
 
Langelands Avis. 10.6. 1904. En ny, lukket automobil, "hvis øverste del meget ligner en lille sporvogn, ankom i dag med Københavnerdamperen til lensgreven". Den gik i stå i Brogade "og først efter en halv times slid lykkedes det at få den i gang igen."
Langelands Avis 15.6. 1904. Avertissement, at der den 20. og 22. juni vil blive afholdt prøvekørsel på Langelands landevej med lensgrevens automobil efter en bestemt fartplan fra Tranekær til Bagenkop og reetur.


Folketingsvalg i Langelandskredsen

| | |

[Kilde: Svendborg Avis 1863-1963 ved Frode Aagaard]
 
 
1863


Udgiv indhold