Vejstrup Sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Skibshøvedsmand Kjeld Baad til Tiselholt

| | | |

Et af Christian IV's orlogsskibeEt af Christian IV's orlogsskibe I forbindelse med visitatsen i 1589 i Vejstrup blev biskop Jacob Madsen indbudt til at besøge Tiselholt, hos "Frue Karine Jens Bods". Deres søn Kjeld Baad arvede siden Tiselholt og ejede tillige Skovsbo på Langeland. Han var 1582 søofficer, og som chef for krigsskibet St. Michel ledsagede han Christian IV på rejserne 1599 til Nordkap og 1606 til England. Han døde barnløs 1608 som slægtens sidste mand, og efter tidens skik tog han våbenskjoldet med sig i graven. Hans enke Regitze Grubbe til Skovsbo ægtede i sit 70.


Akeleye-slægtens forbindelse til Sydfyn

| | |

Akeleye - Lisbet Bryskes våbenbogAkeleye - Lisbet Bryskes våbenbogTiselholt 1820Tiselholt 1820Mester Hans Gaases morbroder, Kjeld Hansen til Tiselholt i Vejstrup var gift med Dorothea Mikkelsdatter Akeleye, en datter af Odenses adlede borgmester i årene 1507-39, Mikkel Pedersen. Måske helt tilbage i 1498, men i alt fald fra 1511 havde Mikkel Pedersen været engageret i handel med okser og tegnede sig ifølge bevarede byfoged- og toldregnskaber for en ganske betydelig del af eksporten fra Fyn. Han optræder endnu i 1539, kort før sin død i et toldregnskab fra Haderslev.


Dannebrogsmand og krigsveteran Niels Christensen Grønlund, Vejstrup

| | | | | | | | |

Dannebrogs mand N.C. GrønlundDannebrogs mand N.C. GrønlundFra et avisudklip:
"92 aars fødselsdag".


Land og by før 1660 belyst ved et kirkeregnskab

| | |

Vejstrup kirkeVejstrup kirkeFra det sydfynske område er der bevaret kirkeregnskaber fra Øster Skerninge, Vejstrup og de 2 Svendborg kirker Nicolaj og Vor Frue, der er ældre end 1660. De opbevares på Landsarkivet i Odense. Især regnskabsbogen fra Vejstrup kirke, der begynder i 1633 indeholder mange detaljerede regnskabsposteringer, der på udmærket måde viser, at bortset fra den lokale smed så blev der altid hentet håndværkere fra Svendborg til vedligeholdelsesarbejder  og nybygninger ved kirken. Bygningsmaterialer derimod fik man både lokalt og i Svendborg.


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundHans Christensen , Kohavegården, Vejstrup  var en dygtig og agtet landmand, der ivrigt tog del i arbejdet for at skaffe bønderne bedre kår; 1835 var han stænderdeputeret i Roskilde og 1848 medlem af den grundlovgivende rigsforsamling.   I "Fremragende danske Bønder" af D.E. Rugaard findes et Stykke om Hans Christensen, og der staar bl.a. følgende.....


Breve fra rigsdagsmedlem Hans Christensen, Vejstrup 1848-1849

| | | | | |

Bonde og politiker Hans Christensen (+1868)Bonde og politiker Hans Christensen (+1868) Palæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderPalæet i Roskilde hvor Øernes stænderforsamling holdt deres møderBonde og politiker Hans Christensen og hustruBonde og politiker Hans Christensen og hustru Den grundlovgivende forsamling 1848-49Den grundlovgivende forsamling 1848-49 Bonde og politiker Hans Christensen's grav i VejstrupBonde og politiker Hans Christensen's grav i Vejstrup Mindesten for bonde og politiker Hans Christensen i GudbjerglundMindesten for bonde og politiker Hans Christensen i Gudbjerglund


Da Jens Lund på Vejstrup højskole blev ramt af økonomiske sanktioner

| | | |

Venstre i Svendborgkredsen. 
 

Rundskrivelse 1881.
 
  
Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO
Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn


Breve og skriftlige arbejder fra gårdejer og landstingsmand Christen Hansen, Rosagergård, Vejstrup

| |

Gårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegård| Rosagergårds arkiv, Vejstrup

 

 
Kjøbenhavn d 15de December 1860

Min dyrebare og kjære Kone!
For en Time siden kom jeg fra Møde! Da jeg kom Hjem laae dit Brev til mig paa Bordet. Jeg tager nu strax fat og svarer dig.


Vejstrup kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap (1957), Svendborg amt, s. 858f.:

Vejstrup kirkeKirken, der ligger på en højning i byens vestlige del, fremtræder nu som en gotisk langhusbygning med et lille tårn og våbenhus mod syd. Ældst fra romansk tid, er skibets østlige del af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre; ingen synlig sokkel. Begge oprindelige døre er tilmurede, men kan spores i murene.


Gårdejer og folketingsmedlem Andreas Rosager, Vejstrup

| | |

Nekrolog Svendborg den 22. februar 1924, Svendborg Avis  


Udgiv indhold