Grundvig

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Egebjerg Øvelseshus - et fredningsværdigt forsamlingshus

| | | | | | |

Egebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognEgebjerg Øvelseshus - Kirkeby sognForsamlingshuseksperten Margaretha Balle-Petersen udtalte i 1984 i forbindelse med en restaurering af øvelseshuset:

Egebjerg friskoles gymnastiksal er en bygning med ganske særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Egebjerg øvelses- og forsamlingshus, som det før hed, er opført i 1882. Bygningen blev financieret ved frivillige bidrag fra folk med tilknytning til Egebjerg friskole og skyttekredsen i Kirkeby sogn og huset har i generationer været rammen om et folkeligt foreningsliv: gymnastik, foredragsforening og ungdomsforening.


Friskolelærer Jørgen Pedersens levnedsbeskrivelse

| | | | | |

Friskolelærer Jørgen Pedersen 1841-1921Friskolelærer Jørgen Pedersen 1841-1921På Kirkeby kirkegård stod ind til 1974 en mindesten over friskolelærer Jørgen Pedersen, Egebjerg [1841-1921]. Hvorfor den så pludselig skulle fjernes? Der kom da også lidt avisskriveri ud af det, men det skaffede jo ikke stenen tilbage.

Men hvem var så denne Jørgen Pedersen? I 1904 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog og til den kongelige ordenshistoriograf har han fortalt følgende om sig selv:


Brandts Minde, Ollerup - Oprindelsen til Ollerup Børnehjem

| | |

Sognepræst Jens Sophus BrandtSognepræst Jens Sophus BrandtAf pastor Jens Sophus Brandt, Ollerup
efter transskription 1976 ved Anna Skov, Ringsbjerg, Ollerup

Den måde, hvorpå Ollerup Børnehjem er blevet til, er underlig og nok værd at kende. Det var i året 1874 at Mette Marie Sørensen, indsidder Rasmus Rasmussens kone i Ollerup henvendte sig til daværende præst i Ollerup, J.S: Brandt, og udtalte som sit inderlige ønske, at blive moder for hjemløse og forældreløse børn i et børnehjem.


Lunde Friskole

| | | | |

Lunde Friskole
Optegnelser 1856. Kolds arkiv. Rigsarkivet 
 Friskolelærer P. Olsen Sibast (1837-1915)Friskolelærer P. Olsen Sibast (1837-1915)Langhøj Møllegård i Stenstrup sognLanghøj Møllegård i Stenstrup sognI Stenstrup Sogn, Svendborg Amt er der paabegyndt en Friskole. Hr. Møller Hansen (Peder Hansen) antog i September 1856 en Lærer (Sibast) til sine tvende Sønner, men indrettede det saaledes, at Egnens Børn kunde, naar Forældrene maatte ønske det, for en billig Betaling nyde Underviisning i Skolen, og 9 Børn søge nu Skolen. Af disse er:
2 Gaardmands Børn, som hver betale 10 Rd. aarligt,
1 Boelsmands Søn, som betalte 7 Rd.,aarligt
3 Husmands Børn, som betale 5 Rd. hver.


Da hvert sogn havde sit forsamlingshus

| | | | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

"Så kom vi da så vidt her oppe i Lunde sogn, at vi fik vort eget forsamlingshus.
Der har stået strid og kiv nok om den sag, men nu står huset som en fuldført kendsgerning, og smukt og pynteligt tager det sig ud lige ved landevejen i sognets midtpunkt. Mange var vi mødt op, og en festlig stemning var der over både gamle og unge, da vort nye hus i går den 15. oktober [1908] blev indviet".


Vester Skerninge sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Vester Skerninge sogn består af byerne: Vester Skerninge (1418 Schærninggæ, 1540 Vester Skierninge; udskiftet 1778-81 og 1801; m. kirke, præstegård (fra 1600t., rest. 1952)m. skole; ,højskole 1868-1882friskole (opr. 1875, udv. 1925; ny bygn. indviet 1957), sangforeningshus 1875-1887;forsamlingshus (opr. 1903)  apotek (opf. 1889, arkt., prof. A. Rosen) kro (opf.


Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2.


Øster Skerninge Ungdomsforenings tilblivelse

| |

Af Laura Larsen [1924]

Ungdomsforeningens nuværende formand, Sigurd Granhøj har bedt mig skrive lidt om ungdomsforeningens tilblivelse og virken i 25 år.

Men når jeg skal skrive om det, må jeg begynde med begyndelsen. I mine unge dage tjente jeg nogle år i København, og hørte der jævnlig pastor Johan Clausen, kapellan hos Brandt, Vartov. Hans prædikener husker jeg ikke, men der må have været noget som har ansporet mig til at ville noget, men jeg vidste ikke hvad det skulle være.


Minder fra min barndom og ungdom

| |

Højskoleforstander Grønvald NielsenHøjskoleforstander Grønvald NielsenGrønvald Nielsen:(.Kbh. 1923)

 En solvarm dag i året 1862, da klodsemagerens Anton og jeg stod og formede noget blødt sand ude i møllegården kom mor og fortalte, at nu havde far købt Egebjerg mølle, en mil fra Svendborg.


Genforeningsstene i Egebjerg gl. Kommune

| | |

Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921Folkedans foran genforeningsstenen i Hundstrup 1921 Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningsfesten på Dybbøl 1920Genforeningssten træffes overalt i Danmark. De er som navnet antyder opstillet for at fejre genforeningen af Sønderjylland med det øvrige Danmark i 1920.

Oplysningerne til denne artikel er især hentet fra Thorvald Sehesteds optegnelser om genforeningsminderne i Svendborg amt, skrevet i  1935.

 

 

Stenen ved højskolerne i Ollerup


Udgiv indhold