Grundvig

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Det gamle præsteenkesæde i Vester Skerninge

| | | |

Vester Skerninge højskole 1868Vester Skerninge højskole 1868hvor Mads Hansens højskole begyndte i 1868. [Nuværende Fåborgvej 11]

Mads Hansen: Brev 1868 til Niels Rasmussen Søkilde
Anton Nielsen. Vester Skerninge Højskole (1881); breve 1866-77; Anders Gommesen: Nogle minder fra Vester Skerninge Højskole 1868-69; Poul Bjerge: Erindringer fra 1872-73; Peder R. Møller: Højskolen i Ollerup - Højskolen i Vester Skerninge (1918)


Vester Skerninge Højskole

| | |

Forfatter Anton NielsenForfatter Anton Nielsen  Brev 14.1. 1882 Anton Nielsen til udenrigsminister R-L. til Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 Anton Nielsen til udenrigsminister R-L. til Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 - Anton Nielsen til udenrigsminister R-L., Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 - Anton Nielsen til udenrigsminister R-L., Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteArtikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.


Mads Hansens forsamlingshus i Vester Skerninge

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen

Aksel Dencker Jensen: Magnus Jeppesen -Sydfynsk pioner for folkelig sang

Peder R. Møller: Vester Skerninge og Hundstrup Sangforening (1908)


Nogle gamle fynske spillemænd

| | | | |

Spillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdSpillemand Evald Thomsen med orkester i Hundstrup sognegårdAf Frands Johan Ring  Se også Dansemusik fra Ollerup - 18. årh.

Landsbyspillemanden - eller musikanteren som det rettelig hedder på fynsk - havde sin glansperiode i midten af forrige århundrede.


Mads Hansen og Skytteforeningen Palnatoke

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1938]


Vester Skerninge - Hundstrup Sangforening

| | | | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Af Peder R. Møller [1908]

Lad mig straks sige, at jeg fra flere sider har været opfordret til at skrive ovennævnte sangforenings historie. Når jeg ikke hidtil har efterkommet opfordringen, er grunden den, at jeg dels tvivlede om, at emnet var omfangsrigt nok til at drages frem i bogform og dels frygtede for, at folk ville finde det ubeskedent, når det gjorde krav på almen opmærksomhed landet over.


Magnus Jeppesen - sydfynsk pioner for den folkelige sang

| | | | |

Af Aksel Dencker-Jensen  Læs også: Nogle gamle fynske spillemænd

Få har betydet så meget for udviklingen af sang og musik på det folkelige plan i egnen mellem Svendborg og Fåborg som Magnus Jeppesen, der for 100 år siden den 6. september 1888 blev født i Vester Skerninge i det historiske Mads Hansens sangforeningsbygning i Vester SkerningeMads Hansens sangforeningsbygning i Vester Skerningeforsamlingshus, som digteren Mads Hansen og en kreds af betydelige mænd lod bygge som ramme om de mange epokegørende foretagender, Mads Hansen var igangsætter af.


De Sydfynske Husmandsforeninger.

| | | |

1908 var året, hvor der oprettedes flere kredsforeninger rundt om på Fyn. Således også i det sydfynske område, hvor man indkaldte til stiftende generalforsamling d. 18.5. 1908 i Svendborg med N.P. Pedersen, Ryslinge som forhandlingsleder .
Kristen Madsen, Ringe valgte som formand. Som næstformand Husmand Johannes Knudsen, FrørupHusmand Johannes Knudsen, FrørupJohannes Knudsen, Frørup, som også var meget aktiv ved oprettelsen af Husmandsskolen. Sekretær Lars Nielsen, Gislev, som med meget fin håndskrift nedfældede den nystartede forenings vedtægter i protokollen.


Landstingsmand og højskolemand Niels Kristian Johansen's erindringer

| | | | |

Landstingsmand Niels Johansen, OllerupLandstingsmand Niels Johansen, OllerupOriginalen opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv

(Se grav på Ollerup kirkegård)

Jeg er født 12. april 1850 i Vissenbjerg sogn af Johanne Kristensdatter gift med tømrer Johan V. Sørensen, hos disse mine forældre var jeg til huse indtil mit 14 år, med undtagelse af at jeg fik sommertjeneste fra mit 9. år. Foråret 1864 blev jeg konfirmeret og fik fra nu af fast tjenesteplads ved landbruget. Om ved 20 års alderen blev jeg antaget som avlskarl for en enke, som havde fæstegården Hestehavegården 130 tdr. land i Skydebjerg sogn.


Fra Ryslinge valgmenigheds første dage

| | |

Højskoleforstander Povl Hansen, VallekildeHøjskoleforstander Povl Hansen, VallekildeVed højskoleforstander Povl Hansen.


Udgiv indhold