Grundvig

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Livserindringer

| | | | | | | | |

Af Hans Andersen, Sødinge [1928]


Skyttesagen

| | | |

Om livet i Brudager skyttekreds, optegnet 1897
Af Vilhelm Christensen

 


Erindringer ved Morten Jensen, Bernekilde.

| | | | | |
Elevskrift for Ollerup Folkehøjskole v. Morten Jensen

Gårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeGårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeI midten af halvtredserne blev Gårdejer Jens Ditlev JensenGårdejer Jens Ditlev Jensenfar [Jens Ditlev Jensen] dragon i Itzehoe. I 1856 døde hans far, men brevet var så længe om at nå derned, så det var umuligt for ham at komme hjem til begravelsen, selv om han havde fået lov til det. Fars bror, som skulle have haft gården, var død af tyfus; den yngste bror, Søren Jensen (senere bosiddende i Hundstrup [Bommosegård]] var ca. 18 år, derfor bad farmor far om at komme hjem og styre gården for hende.

Kildegårds familiegravsted Ollerup kirkegårdKildegårds familiegravsted Ollerup kirkegård


N. F. S. Grundtvig

| | | | |

N. F. S. GrundtvigN. F. S. Grundtvig


Nr. Lyndelse friskole omkring 1873

| | | | | |
Hønseriejer Hans Larsen, DømmestrupHønseriejer Hans Larsen, Dømmestrupved Hans Larsen, Dømmestrup. Jubilæumsskrift 1976
 
Forord.

Den 17. maj 1973 kunne Nr. Lyndelse friskole fejre sit 100 års jubilæum. I den anledning havde Hans Larsen, Dømmestrup bestemt sig til at beskrive historien omkring skolens oprettelse. Igennem længere tid havde han samlet materiale og oplysninger om de mennesker, for hvem det var af største vigtighed at få deres egen skole.


Grundtvig - overvurderet og misbrugt

| | |
Grundtvig - overvurderet og misbrugt

Grundtvig: P C Skovgaards tegning fra 1847. Dengang dikterede herremoden bakkenbarter eventuelt udvidet med et hageskæg.Grundtvig: P C Skovgaards tegning fra 1847. Dengang dikterede herremoden bakkenbarter eventuelt udvidet med et hageskæg.I tidens løb er der blevet sagt og skrevet meget om Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Stort set har der været tale om positive udlægninger af hans betydning for dansk kultur. Dette er foregået i en grad, så man åbenbart ikke længere behøver at argumentere for rigtigheden af de rosende ord - de fleste synes ubetinget enige om mandens storhed.
Jeg er uenig.


Dagligliv på Sterregården

| | | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupDigteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupBondedigteren Mads Hansens datter fortæller

Minder fra min Barndom
(Skreven til mine Børn og Børnebørn)

 af Tora Christensen, født Hansen.

 

Sterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregaard ligger i Sterreby, en lille Del af Hundstrup Sogn i det smukke Sydfyn. Gaarden ligger lidt lavere end den nærmeste Omegn, omgivet af en stor Have og marker med levende Hegn. Og Grænsen til den ene Side er en Bæk.

Far siger i en Sang:
Af Floder er her en lille Bæk,
af Skanser ikkun en Rosenhæk
og et Dige.


Ollerup-minder fra 90erne - Ollerup Højskole

| | |

Elevforeningens Aarsskrift. 1918.]

Forstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenForstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenFørste gang jeg hørte Kristensen-Randers holde foredrag, var ved et møde i Ringkøbing i begyndelsen af 90erne. Højskoleforstanderen talte om Adam Homo, og jeg blev aldeles betaget både af, hvad jeg hørte, og af den varme og kraft, hvormed foredraget blev holdt. Fra denne dag var min beslutning taget om at ville på Ollerup Højskole. Jeg kom der senere i to vintre 1893-94 og 1895-96.


Ollerup Håndværkerskole - vandrebog - uddrag

| | | |

Kilde. vandrebog, Ollerup Håndværkerskoles arkiv, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Af Anders J. Eriksholm
Højskolebladet 1898

Note:Skolelærerlitteraturen: folkelige danske romaner og fortællinger med skildringer af almuelivet; blev fra 1860erne fortrinsvis forfattet af grundtvigske skolelærere, der anså bonden for at være en ægte bærer af "folkeånden". Genrens populæreste forfattere var C. A. Thyregod, Anton Nielsen og Mads Hansen.


Udgiv indhold