Vester Skerninge sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Kirken er et gammelt hus - om Vester Skerninge Kirke

| | | | | | |

Af J.C. Danielsen

Vester Skerninge kirke (m. køreport)Vester Skerninge kirke (m. køreport)Når vi nu har taget fat på en større restaurering af Vester Skerninge kirke, er det blandt andet for at følge de krav op, som vor tid stiller, men også fordi vi i menighedsrådet føler en forpligtelse til at værne om det, der er os overladt af tidligere slægtled.
Sådan omtrent svarede formanden for menighedsrådet i Vester Skerninge, folketingsmand Kr. Damsgård , på en forespørgsel angående det restaureringsarbejde, der nu er påbegyndt, og som vil strække sig over hele vinteren.


Fisker Niels Peder Hansen, Syltemaen

| | |

Ifølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenIfølge folketroen - en ulykkesbusk - ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenSkipperhuset ved SyltemaenBallen havnBallen havnSyltemae Å - Ballen bådelavSyltemae Å - Ballen bådelavGammelgård ved SyltemaenGammelgård ved SyltemaenHvad avisen [formentlig i 1933]


Da der var rigtige sømænd

| |

Af Gunnar Kjær Mortensen 
 

Sømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenSømand Jens Peder Pedersen's ejendom i SyltemaenFør i tiden bestod befolkningen i Vester Skerninge sogn mest af gårdmænd og husmænd samt håndværkere, som betjente disse erhvervsgrupper. Trods den lange kystlinie med rimelige muligheder for at anlægge anløbssteder, er det først sent, at der dukker personer op, som ernærer sig af søen.


Fiskeriet ved Syltemaen i 1908

| |

Oplysninger hentet fra toldarkiver på Landsarkivet for Fyn

2 fiskekvaser, 2 åbne fiskejoller og 8 både med dam

Fiskefartøjernes byggested og byggeår


Nogle hundredårige minder fra Vester Skerninge

| |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1937]
Årene fra den dansk-engelske krig til omkring ved 1830 var strenge for det danske folk, men især bondestanden. Krigen, statsbankerotten, Norges tab, lave priser på alle landbrugsvarer gjorde, at penge var der lidt eller ingen af. Man levede af landets frembringelser, men skatter og afgifter kneb det med at skaffe tilveje.


Bemærkelsesværdige vejrberetninger fra ældre tid

| |

Af kurvemager Søren Nielsen, Vester Skerninge

I årene 1856-57-58 var der tørre somre, navnlig 1857 var slemt med stor vandmangel. 1867 den 13. maj voldsom snestorm fra N.O. med frost. Vejene tildels ufarbare, ligesom rugen blev slået ned og begravet under sneen. Da skytteforeningen den 26. maj samme år fejrede kongens og dronningens sølvbryllup, sammen med Svendborg skyttekreds, ved en fest i Christiansminde var bøgen kun lige udsprungen og hele sommeren blev rå og kold.


Rødkilde skifteprotokol 1762-1788, I

| | |
  • Catharina Jacobsdatter Goldbech, Ulbølle, I-1, 29.01.1762
  • enke efter Niels Henrich Nielsen, far: Niels Jensen Fåborg
  • Johanne Marie Nielsdatter, 6 år
  • Værge Jacob Engberg oo moderens søster
  • Arentgot Christiansdatter, Ulbølle, I-13, 05.02.1762
  • indsidder og almisselem, boede hos Andreas Madsen
  • Karen Laursdatter, Ulbølle, I-14, 05.04.1762
  • oo husmand Jørgen Andersen
  • Mette Jørgensdatter, 12 år
  • Peder Pedersen, ungkarl, U


Udgiv indhold