Vester Skerninge sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Vester Skerninge Højskole

| | |

Forfatter Anton NielsenForfatter Anton Nielsen  Brev 14.1. 1882 Anton Nielsen til udenrigsminister R-L. til Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 Anton Nielsen til udenrigsminister R-L. til Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 - Anton Nielsen til udenrigsminister R-L., Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteBrev 14.1. 1882 - Anton Nielsen til udenrigsminister R-L., Hvidkilde om elevbetaling til højskolen, han er i færd med at flytteArtikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.


Mads Hansens forsamlingshus i Vester Skerninge

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen

Aksel Dencker Jensen: Magnus Jeppesen -Sydfynsk pioner for folkelig sang

Peder R. Møller: Vester Skerninge og Hundstrup Sangforening (1908)


Mads Hansen og Skytteforeningen Palnatoke

| | | | |

Af kurvemager Søren Nielsen [Fynsk Hjemstavn 1938]


Vester Skerninge - Hundstrup Sangforening

| | | | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Af Peder R. Møller [1908]

Lad mig straks sige, at jeg fra flere sider har været opfordret til at skrive ovennævnte sangforenings historie. Når jeg ikke hidtil har efterkommet opfordringen, er grunden den, at jeg dels tvivlede om, at emnet var omfangsrigt nok til at drages frem i bogform og dels frygtede for, at folk ville finde det ubeskedent, når det gjorde krav på almen opmærksomhed landet over.


Magnus Jeppesen - sydfynsk pioner for den folkelige sang

| | | | |

Af Aksel Dencker-Jensen  Læs også: Nogle gamle fynske spillemænd

Få har betydet så meget for udviklingen af sang og musik på det folkelige plan i egnen mellem Svendborg og Fåborg som Magnus Jeppesen, der for 100 år siden den 6. september 1888 blev født i Vester Skerninge i det historiske Mads Hansens sangforeningsbygning i Vester SkerningeMads Hansens sangforeningsbygning i Vester Skerningeforsamlingshus, som digteren Mads Hansen og en kreds af betydelige mænd lod bygge som ramme om de mange epokegørende foretagender, Mads Hansen var igangsætter af.


Vester Skerninge Apotek

| |

Vester Skerninge apotek (opf. 1889)Vester Skerninge apotek (opf. 1889)Vester Skerninge Apotek er oprettet af apoteker Andreas Chr. Kaas, der fik bevilling 3. marts 1888. Apoteket er bygget af ham og tegnet af professor Anthon Rosen. Det er af røde teglsten og i to stokværk. Genforeningsanlægget foran apoteket er apoteker Sibbernsens værk. Thorvaldsens "Hebe" foran Vester Skerninge apotekThorvaldsens "Hebe" foran Vester Skerninge apotekForan apoteket rejste han i 1910 en statue i bronze af Bertel Thorvaldsens "Hebe".

1894 blev bevillingen frataget Kaas, fordi han uden Sundhedskollegiets samtykke havde bortforpagtet apoteket til cand pharm R.C. Langkilde.


Vester Skerninge kirke

| | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), side 736:

Vester Skerninge kirke (m. køreport)Vester Skerninge kirke (m. køreport)Den højtliggende, hvidkalkede kirke er en ret lille bygning af langhustype m. tårn i v. og våbenhus mod s. Af langhusets samtl. 4 hvælvingsfag er vistnok kun det andet regnet fra v. romansk, opf. af rå kampesten; her er den opr. n. dør synlig indefra, mens s. døren, der er ommuret, sidder i sit gl. leje; i våbenhuset foran s. døren er opbevaret en romansk døroverligger m. et kors i midten omgivet af bladornamenter.


Vester Skerninge sogn

| | | | | | | | | | | | | |

Vester Skerninge sogn består af byerne: Vester Skerninge (1418 Schærninggæ, 1540 Vester Skierninge; udskiftet 1778-81 og 1801; m. kirke, præstegård (fra 1600t., rest. 1952)m. skole; ,højskole 1868-1882friskole (opr. 1875, udv. 1925; ny bygn. indviet 1957), sangforeningshus 1875-1887;forsamlingshus (opr. 1903)  apotek (opf. 1889, arkt., prof. A. Rosen) kro (opf.


Skerningegård i Vester Skerninge sogn

| | |

SkerningegårdSkerningegårdAnerkendelse 1977 til ejerne af Skerningegård fra Foreningen for Bygnings- og landskabskulturAnerkendelse 1977 til ejerne af Skerningegård fra Foreningen for Bygnings- og landskabskulturI so. fandtes fra gl. tid en selvejergd. Skerningegård, der i sidste halvdel af 1700t. ejedes af sognefoged Anders Rasmussen Graae (+1788), hvis søn sognefoged Rasmus Andersen Graae arvede den.


Udgiv indhold