Vester Skerninge sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Organist Magnus Jeppesen (-1963), Vester Skerninge

| | |

Magnus Jeppesen ved klaveretMagnus Jeppesen ved klaveretOrganist og tidligere museumsinspektør Aksel Dencker Jensen's privatarkiv


Vester Skerninge skole

| | |

Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 (2)Degne og lærere i Ulbølle og Vester Skerninge ca 1600- ca 1920 (2)Brandtaksationsprotokol 1850-53 Landsarkivet i Odense.  Se også Ulbølle skole 


Sydfynske skytteforeninger i 100 år

| | | | |

Brev 16.2. 1861 fra S. Theijll Svendborg til kaptajn V. MønsterBrev 16.2. 1861 fra S. Theijll Svendborg til kaptajn V. MønsterAf J.C. Danielsen [1963]

Her på Sydfyn er der i løbet af det sidste års tid blevet holdt fest for 2-3 skytteforeninger, der rundede de 100 år, og som stadig var i fuld virksomhed, selv om motiverne for denne aktivitet har ændret karakter.

Der kan være al mulig grund til at mindes endnu en skytteforening, som i år kan fejre 100 årsdagen for sin oprettelsen, Vester Skerninge Skyttekreds. Dens virksomhed er ganske vist ophørt - måske dog kun foreløbig. Men i de første 60 år af dens levetid hørte den til de mest livskraftige og virksomme.

 


Ollerup Højskole- Højskolen i Vester Skerninge

| | | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)[Ollerup Højskole. Elevforeningens Aarsskrift 1918]
Når elever på Ollerup højskole udflugter til Vester Skerninge bør de lægge mærke til Vester Skerninge højskole 1868Vester Skerninge højskole 1868et ældre, stråtækt bindingsværkshus, som ligger skrås overfor præstegården. Det er let kendeligt; lidt højere og bredere end de omliggende jævnaldrende huse. Og til yderligere kendemærke kan tjene, at en smal vej "Præste-Gab", løber fra landevejen syd på mellem husets gavl og det lige overfor liggende gadekær.
Dette hus er Ollerup højskoles vugge.


Brev fra bibliotekar, højskolelærer Poul Bjerge, Askov til højskoleforstander Lars Bækhøj 1918

| | |

[Trykt i Ollerup højskoles årsskrift 1918]
 
 Kære Lars Bækhøj!
 Sidste søndag strømmede hilsnerne ind til Ollerup højskole. Jeg har gemt min til idag, fordi den ikke skulle drukne i mængden, og så fordi min hilsen ikke så meget gjaldt den ny statelige højskole i Ollerup, som den lille mindre anselige, men hyggelige og naturfredelige højskole dernede ved siden af præstegårdens have i Vester Skerninge. Der havde jeg mine rige dage i sin tid.


Nogle Minder fra Vester Skerninge Højskole 1868-69

| | |

Af Anders Gommesen. [Ollerup Højskole. Elevforeningens Aarsskrift 1918]

Forfatter Anton NielsenForfatter Anton Nielsen".......Anton Nielsen var inde hos mig for nogen tid siden, og så kom vi til at tale om dig. Jeg fortalte ham, at du var på Politikeren I.A. HansenPolitikeren I.A. HansenI.A. Hansens kontor i København, men skulle ikke blive der, og at du havde lyst til at læse, og så sagde han, at sådan en ung fyr som du kunne jo have godt af at komme over på hans højskole, som begynder nu til 1. oktober; ja det kunne jo være meget godt, men hvor får vi pengene fra?....."


Breve fra højskoleforstander Anton Nielsen 1866-77

| | |

Forfatter Anton NielsenForfatter Anton NielsenAnton Nielsen var forstander for Vester Skerninge Højskole fra dens opstart i 1868 til 1884.

I 1882 købte Anton Nielsen Ollerup højskole 1888Ollerup højskole 1888Himmerigsgården i Ollerup og højskolen blev flyttet dertil fra Vester Skerninge.

Anton Nielsen var i mere end en forstand folkeoplyser, idet han var en af de kendte skolelærerforfattere fra det forrige århundrede, der skrev for almuen.

Anton Nielsen var kendt for at have et meget personligt og inderligt forhold til sine højskoleelever. Der findes en del brevveksling mellem ham og gamle elever, et af disse lyder sådan:
 


Højskole i Vester Skerninge - brev 1868 fra Mads Hansen til Niels Rasmussen Søkilde

| | |

Digteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupDigteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupMads Hansen var utrættelig, når det gjaldt initiativer på folkeoplysningens område. Han gjorde i bogstavelig forstand Grundtvigs ide' om at oplive og oplyse til sin hjertesag, det resulterede bl.a. i oprettelsen af Vester Skerninge Højskole.

Mads Hansen købte derfor det gamle præste-enkesæde i Vester Skerninge. Det var en lille stråtækt bygning, der lå ud til Svendborg- Fåborg landevejen.

Anton Nielsen, skolelærer i Munkebjegby ved Sorø, blev ansat som forstander for Mads Hansen højskole.


Det gamle præsteenkesæde i Vester Skerninge

| | | |

Vester Skerninge højskole 1868Vester Skerninge højskole 1868hvor Mads Hansens højskole begyndte i 1868. [Nuværende Fåborgvej 11]

Mads Hansen: Brev 1868 til Niels Rasmussen Søkilde
Anton Nielsen. Vester Skerninge Højskole (1881); breve 1866-77; Anders Gommesen: Nogle minder fra Vester Skerninge Højskole 1868-69; Poul Bjerge: Erindringer fra 1872-73; Peder R. Møller: Højskolen i Ollerup - Højskolen i Vester Skerninge (1918)


Udgiv indhold