Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Christen Kold i Ryslinge 1849

| | | |
Christen Kold i Ryslinge 1849 Højskolebevægelsen på Fyn
Kilde: Resa genom Danmark, Tyskland och Schweitz åren 1849,1850 och 1852.... af J, Herm. Ehendal.Stockholm, 1852. Typografiska føreningens Boktryckeri. 


Kolds Højskole i breve

| | |

[Højskolens Ungdomstid i breve II. Udg. af Det danske sprog- og litteraturselskab ved Roar Skovmand under medvirken af Hans Lund og Arne Fog Pedersen. Munksgaard 1960]


Kolds Højskole - tidstavle

| | |

Cristen KoldCristen Kold1849
27/8 P.K. Algreen og Grundtvigs venner opfordrer seminarist Christen Kold til drøftelse om fremme af folkelig oplysning.

 

 

1/11 Kold bliver huslærer hos præsten Vilhelm Birkedal i Ryslinge og holder her skole for drenge i overgangsalderen.

1850
12/5 Kold meddeler den grundtvigske kreds, at han vil grundlægge sin egen skole og at han trænger til støtte for at få indrettet en bygning han har købt.


N. F. S. Grundtvig

| | | | |

N. F. S. GrundtvigN. F. S. Grundtvig


Var selveste Kresten Kold

| | | | |
Vejstrup ungdomsskoleTo meget personlige artikler om Vejstrup Ungdomsskole

Af Erik Haaest (Elev på Vejstrup Ungdomsskole1949-50
nu: Halevejen 8 - Ristinge - 5932 Humble - Sydlangeland)


Nr. Lyndelse friskole omkring 1873

| | | | | |
Hønseriejer Hans Larsen, DømmestrupHønseriejer Hans Larsen, Dømmestrupved Hans Larsen, Dømmestrup. Jubilæumsskrift 1976
 
Forord.

Den 17. maj 1973 kunne Nr. Lyndelse friskole fejre sit 100 års jubilæum. I den anledning havde Hans Larsen, Dømmestrup bestemt sig til at beskrive historien omkring skolens oprettelse. Igennem længere tid havde han samlet materiale og oplysninger om de mennesker, for hvem det var af største vigtighed at få deres egen skole.


Dagligliv på Sterregården

| | | | | | |

Digteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupDigteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupBondedigteren Mads Hansens datter fortæller

Minder fra min Barndom
(Skreven til mine Børn og Børnebørn)

 af Tora Christensen, født Hansen.

 

Sterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregården i Hundstrup sogn - Forf. Mads Hansens gårdSterregaard ligger i Sterreby, en lille Del af Hundstrup Sogn i det smukke Sydfyn. Gaarden ligger lidt lavere end den nærmeste Omegn, omgivet af en stor Have og marker med levende Hegn. Og Grænsen til den ene Side er en Bæk.

Far siger i en Sang:
Af Floder er her en lille Bæk,
af Skanser ikkun en Rosenhæk
og et Dige.


Ollerup-minder fra 90erne - Ollerup Højskole

| | |

Elevforeningens Aarsskrift. 1918.]

Forstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenForstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenFørste gang jeg hørte Kristensen-Randers holde foredrag, var ved et møde i Ringkøbing i begyndelsen af 90erne. Højskoleforstanderen talte om Adam Homo, og jeg blev aldeles betaget både af, hvad jeg hørte, og af den varme og kraft, hvormed foredraget blev holdt. Fra denne dag var min beslutning taget om at ville på Ollerup Højskole. Jeg kom der senere i to vintre 1893-94 og 1895-96.


Ollerup Håndværkerskole - vandrebog - uddrag

| | | |

Kilde. vandrebog, Ollerup Håndværkerskoles arkiv, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag


Skolelærerlitteraturens veteraner - Anton Nielsen og C.A. Thyregod

| | |

Af Anders J. Eriksholm
Højskolebladet 1898

Note:Skolelærerlitteraturen: folkelige danske romaner og fortællinger med skildringer af almuelivet; blev fra 1860erne fortrinsvis forfattet af grundtvigske skolelærere, der anså bonden for at være en ægte bærer af "folkeånden". Genrens populæreste forfattere var C. A. Thyregod, Anton Nielsen og Mads Hansen.


Udgiv indhold