Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Erindringer ved Morten Jensen, Bernekilde.

| | | | | |
Elevskrift for Ollerup Folkehøjskole v. Morten Jensen

Gårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeGårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeI midten af halvtredserne blev Gårdejer Jens Ditlev JensenGårdejer Jens Ditlev Jensenfar [Jens Ditlev Jensen] dragon i Itzehoe. I 1856 døde hans far, men brevet var så længe om at nå derned, så det var umuligt for ham at komme hjem til begravelsen, selv om han havde fået lov til det. Fars bror, som skulle have haft gården, var død af tyfus; den yngste bror, Søren Jensen (senere bosiddende i Hundstrup [Bommosegård]] var ca. 18 år, derfor bad farmor far om at komme hjem og styre gården for hende.

Kildegårds familiegravsted Ollerup kirkegårdKildegårds familiegravsted Ollerup kirkegård


Christen Kolds Vennekreds 1870

| | |
Bidragydere og långivere til køb af Dalum Højskole efter Kolds død 

Bearbejdet af Hans Nørgaard, Egebjerg
 
 
Agernæs. Ane Marie Jensen. gave. 1 rdl.
Agernæs. Johan Jensen. gave. 1 rdl.
Allerup. Lars Andersen 20 rdl.
Alrø. lærer A. Kristensen, gave 10 rdl.


Højskoleelev Anne Fromm, Slæbæk

| | |
Brev fra Dalum Højskole Anne Fromm, Slæbæk, Kirkeby sogn
[Breve fra etatsråd Mads Rasmussens privatarkiv, Fåborg byhistoriske Arkiv] 

Dalum Højskole 25.6. l867


Hjallese og Christen Kold

| | | |
Gartner Mads Jørgensens optegnelser om sin slægt 1620-1928 [Lokalhistorisk Samling, Odense]

 

I Hjallese var der oprindelig 20 gårde, som ved udskiftningen var tillagt hver ca. 70 tdr. land, og tillige var der 14 huse med jordtilliggende. Der lå 10 gårde ved hver side af vejen, men ved år 1780 nedbrændte de 5 Hestehavegårde, som derefter blev opbygget i Hestehaven, og tiden angives ved dette lille vers:

Gud selv vor vogter vær
Og måden at bevare.
For ild og vand bevarer
i evig fryd og ære
Anno 1780


Fra Dreng til Mand og Stadierne derimellem

| | | |
Lærer, gårdejer m.m. Lars Frederiksen, RyslingeLærer, gårdejer m.m. Lars Frederiksen, RyslingeGårdejer Lars Frederiksens erindringer
Fra Dreng til Mand og Stadierne derimellem.

 


Elev på Kolds skole

| | |
Hans Andersen. Sødinge. Livserindringer. 1928. 

Dalum højskoleDalum højskoleI vinteren 1863-64 var to af mine brødre (Anders og Niels) på Kolds skole; de kom jævnlig hjem om søndagen, også til stor glæde for os hjemme, især Trine og mig. Vinteren efter, 64-65 var Kristian også hos Kold, så der kom tit et friskt pust fra Kold skole, dels nye sange, der lærtes, og dels hvad godt, der havde tiltalt dem.


Kristen Kold

| | | |
Kristen Kold. [Den nordiske Folkehøjskole. Bidrag til dens historie af Ludvig Schrøder. Kbh. 1905.]


De koldske skoler

| | | |
De koldske skoler. Kristen Kold finder sit ståsted. [H.M. Henriksen: Ryslinge sogns historie. Udgivet af H.M. Henriksen 1955]

Den berømte skolemand Kristen Kold [Christen Kold] var en fattig skomagers søn fra Thisted, hvor han var født 1816. Hans fader prøvede at lære ham skomagerhåndværket, men dette kunne ikke optage drengen, som så uden videre gav sig til at være først biskolelærer og så huslærer.


Dalum Pigehøjskole

| | |
Skolemanden Morten EskesenSkolemanden Morten EskesenKilde:Folkebladet Fylla. Redaktion Morten Eskesen
 


På højskole hos Kold

| | | |
Friskolelærer Knud Rasmussen (1837-1920) m. sønnen ThorvaldFriskolelærer Knud Rasmussen (1837-1920) m. sønnen ThorvaldPå højskole hos Kold. [uddrag af "Knud Rasmussen - En livsskildring fortalt af ham selv." Svendborg 1921] 

 

 

 

 


Udgiv indhold