Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

De to første år af Ryslinge højskoles historie

| | |

Fra det gamle Ryslinge. Ryslingebogen 1916.


Barneminder fra det gamle Ryslinge ved Uffe Birkedal

| | | |

Præsten for Ryslinge Valgmenighed Vilhelm BirkedalPræsten for Ryslinge Valgmenighed Vilhelm BirkedalTrykt i Ryslingeårbogen 1917
 
 
Ja, nu hviler de sikkert alle på Kærregori, alle de, som i min tidlige barndom, i årene om 1860, stod i deres kraftigste alder. På enkelte undtagelser nær også den yngre slægt fra hine fjerne dage. Hvor tiden dog går!


Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

| | | |

Skyttefest i Kværndrup 1867Skyttefest i Kværndrup 1867Foreningen er stiftet i 1866, og i vinteren 1867-68 begyndte gymnastikken at dukke op på egnen. Som andre steder var det våbenøvelserne, der begyndtes med, og først senere kom legemsøvelserne med.


Kvindegymnastikken i Svendborg amt

| | | | |

Fortalt af Dagny Jeppesen
 
Kære Hans Nørgaard. Hermed lidt Gymnastikhistorie. Der kunde skrives meget mere men du kan tage frit af det du synes om. Med venlig Hilsen. Dagny Jeppesen, Odensevej 11, Kværndrup. (Brev 1988)
 
Vilhelm ChristensenVilhelm ChristensenVilhelm Christensen, Hjelmkilde


Mesters Optegnelser.

| | | | | | |

Møllebygger Niels HansenMøllebygger Niels Hansen Erindringer v/ maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev
[Kopi fra Ferritslev friskole]

"Mester" Maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev - var runden af de gamle slægter der i landsbyen, og det var, som om det ædleste og bedste fra disse var gået i arv til ham. Han var søn af fæstegårdmand Hans Andersen og Inger Nielsdatter, der begge var født i Ferritslev og havde stor kærlighed til hjemstavnen og dens historie, hvilken de rigeligt gav af til sønnen.


Livserindringer

| | | | | | | | |

Af Hans Andersen, Sødinge [1928]


Skyttesagen

| | | |

Om livet i Brudager skyttekreds, optegnet 1897
Af Vilhelm Christensen

 


Erindringer ved Morten Jensen, Bernekilde.

| | | | | |
Elevskrift for Ollerup Folkehøjskole v. Morten Jensen

Gårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeGårdejer Morten Jensen, Bernekilde, Vester SkerningeI midten af halvtredserne blev Gårdejer Jens Ditlev JensenGårdejer Jens Ditlev Jensenfar [Jens Ditlev Jensen] dragon i Itzehoe. I 1856 døde hans far, men brevet var så længe om at nå derned, så det var umuligt for ham at komme hjem til begravelsen, selv om han havde fået lov til det. Fars bror, som skulle have haft gården, var død af tyfus; den yngste bror, Søren Jensen (senere bosiddende i Hundstrup [Bommosegård]] var ca. 18 år, derfor bad farmor far om at komme hjem og styre gården for hende.

Kildegårds familiegravsted Ollerup kirkegårdKildegårds familiegravsted Ollerup kirkegård


Christen Kolds Vennekreds 1870

| | |
Bidragydere og långivere til køb af Dalum Højskole efter Kolds død 

Bearbejdet af Hans Nørgaard, Egebjerg
 
 
Agernæs. Ane Marie Jensen. gave. 1 rdl.
Agernæs. Johan Jensen. gave. 1 rdl.
Allerup. Lars Andersen 20 rdl.
Alrø. lærer A. Kristensen, gave 10 rdl.


Højskoleelev Anne Fromm, Slæbæk

| | |
Brev fra Dalum Højskole Anne Fromm, Slæbæk, Kirkeby sogn
[Breve fra etatsråd Mads Rasmussens privatarkiv, Fåborg byhistoriske Arkiv] 

Dalum Højskole 25.6. l867


Udgiv indhold