Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Sofus Høgsbro 1822-1902

| | | | | |

- Med særligt hensyn på Rødding og Dansk Folketidende. Af Jørgen Nielsen.(Den danske Højskole. Et tidsskrift, udg. af Holger Begtrup. 2. årgang 1902)

Sofus HøgsbroSofus HøgsbroSofus Høgsbros betydningsfuldeste arbejde for det danske folkelivs vækst og fremme falder i tre dele: Højskolegerningen i Rødding, det politiske arbejde og udgivelsen af Dansk Folketidende.- Blandt det menige folk er det vist således, at alle, der da lever en smule med, mindes hans blad Dansk Folketidende, og en endnu mindre del af folket mindes med tak hans arbejde i den danske folkehøjskole.


Mejeribestyrer og højskoleforstander Kristen Kristensen Tange

| | | | |

Mejeribestyrer og højskoleforstander Kristen Kristensen Tange, Rudkøbing [Levnedsbeskrivelse i Rudkøbing byhistoriske Arkiv]


Brudstykker 4. Indlæg lærere og præster eller højskole-/seminarieforstandere

| | | |

150


Brudstykker 3. Indlæg lærere og præster eller højskole-/seminarieforstandere

| | |

100 Vor Skat!
Kun et Barn, et ganske lille
Sendt til os fra Himlen ned -
Kun to Öjne klare, milde,
Kun et Hjerte fuldt af Fred.
Kun to hænder, smaa og blöde,
Kun to Læber rosenröde,
Kun en stumpet Næsetip,
Silkeflöjel til Öreflip.


Brudstykker 2. Indlæg lærere og præster eller højskole-/seminarieforstandere

| | |

60
Mennesket er skabt i Guds Billede,

Når Solen spejler sig i Dugdråberne, er den vel deri så uendelig lille, men dens Billede er den dog.

Månen er altid lige med, skjöndt det ikke synes så; således er også Guds Styrke altid lige vis og kjærlig, om den undertiden kan forekomme os anderledes.


Brudstykker 1 Indlæg lærere og præster eller højskole-/seminarieforstandere

| | |
Brudstykker 1

Indledning.


Mit Højskoleophold dengang for 50 år siden !

| | | |
Mit Højskoleophold dengang for 50 år siden !


Folkehøjskolen

| | | | |

Højskoleforstander Alfred PovlsenHøjskoleforstander Alfred PovlsenAf Højskoleforstander Alfred Povlsen, Ryslinge.
Vort Folk i det nittende Aarhundrede, Kbh. 1901., p.369f.


Ryslinge sogn

| | | | | | | | | | | |

Ryslinge sogn består af byer: Ryslinge (*1402 Roslinge, 1407 Ryslinge; udskiftet 1796; Lørup (1438 Løtherop; udskiftet 1788); Fjellerup Stationsby;

Saml. af gårde og huse: Ryslinge Mark; Lørup Hede; Egsmarken; Nørremarksgyden; Dalshuse; Hyldshuse;

Gårde: hovedgd. Tøjstrup (*1372 Tholstorp, 1407 Tygestorp, 1493 Tøystrop; hovedgd Krumstrup (1532 Krumstrup;); Forhåbningslunde; Højstrup; Højvang.


Sdr. Nærå Valgmenighed

| | | | |
Tilbageblik i anledning af valgmenighedens 50-års beståen 1875*1925

Sønder Nærå ValgmenighedSønder Nærå Valgmenighed Sønder Nærå ValgmenighedSønder Nærå Valgmenighed


Udgiv indhold