Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Folkehøjskolen

| | | | |

Højskoleforstander Alfred PovlsenHøjskoleforstander Alfred PovlsenAf Højskoleforstander Alfred Povlsen, Ryslinge.
Vort Folk i det nittende Aarhundrede, Kbh. 1901., p.369f.


Ryslinge sogn

| | | | | | | | | | | |

Ryslinge sogn består af byer: Ryslinge (*1402 Roslinge, 1407 Ryslinge; udskiftet 1796; Lørup (1438 Løtherop; udskiftet 1788); Fjellerup Stationsby;

Saml. af gårde og huse: Ryslinge Mark; Lørup Hede; Egsmarken; Nørremarksgyden; Dalshuse; Hyldshuse;

Gårde: hovedgd. Tøjstrup (*1372 Tholstorp, 1407 Tygestorp, 1493 Tøystrop; hovedgd Krumstrup (1532 Krumstrup;); Forhåbningslunde; Højstrup; Højvang.


Sdr. Nærå Valgmenighed

| | | | |
Tilbageblik i anledning af valgmenighedens 50-års beståen 1875*1925

Sønder Nærå ValgmenighedSønder Nærå Valgmenighed Sønder Nærå ValgmenighedSønder Nærå Valgmenighed


De to første år af Ryslinge højskoles historie

| | |

Fra det gamle Ryslinge. Ryslingebogen 1916.


Barneminder fra det gamle Ryslinge ved Uffe Birkedal

| | | |

Præsten for Ryslinge Valgmenighed Vilhelm BirkedalPræsten for Ryslinge Valgmenighed Vilhelm BirkedalTrykt i Ryslingeårbogen 1917
 
 
Ja, nu hviler de sikkert alle på Kærregori, alle de, som i min tidlige barndom, i årene om 1860, stod i deres kraftigste alder. På enkelte undtagelser nær også den yngre slægt fra hine fjerne dage. Hvor tiden dog går!


Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

| | | |

Skyttefest i Kværndrup 1867Skyttefest i Kværndrup 1867Foreningen er stiftet i 1866, og i vinteren 1867-68 begyndte gymnastikken at dukke op på egnen. Som andre steder var det våbenøvelserne, der begyndtes med, og først senere kom legemsøvelserne med.


Kvindegymnastikken i Svendborg amt

| | | | |

Fortalt af Dagny Jeppesen
 
Kære Hans Nørgaard. Hermed lidt Gymnastikhistorie. Der kunde skrives meget mere men du kan tage frit af det du synes om. Med venlig Hilsen. Dagny Jeppesen, Odensevej 11, Kværndrup. (Brev 1988)
 
Vilhelm ChristensenVilhelm ChristensenVilhelm Christensen, Hjelmkilde


Mesters Optegnelser.

| | | | | | |

Møllebygger Niels HansenMøllebygger Niels Hansen Erindringer v/ maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev
[Kopi fra Ferritslev friskole]

"Mester" Maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev - var runden af de gamle slægter der i landsbyen, og det var, som om det ædleste og bedste fra disse var gået i arv til ham. Han var søn af fæstegårdmand Hans Andersen og Inger Nielsdatter, der begge var født i Ferritslev og havde stor kærlighed til hjemstavnen og dens historie, hvilken de rigeligt gav af til sønnen.


Livserindringer

| | | | | | | | |

Af Hans Andersen, Sødinge [1928]


Skyttesagen

| | | |

Om livet i Brudager skyttekreds, optegnet 1897
Af Vilhelm Christensen

 


Udgiv indhold