Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Breve fra højskolelærer P. Thomsen, Ryslinge

| | |

P. Thomsen til Sofus Høgsbro

Ryslinge Folkehøjskole, 14. December 1873


Fyns Stifts Husmandsskole

| | | | |

Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts Husmandsskole Fyns Stifts HusmandsskoleFyns Stifts HusmandsskoleP.V. Jeppesen: Husmandsbevægelsens Historie gennem 25 Aar. Kbh. 1927.

På Rigsarkivet/Odense opbevares Nordisk Landbrugsakademis arkiv, herunder enkelte arkivalier fra Fyns Stifts Husmandsskole, f.eks forhandlingsprotokoller og enkelte regnskaber fra 1907-. Ifølge Arkiv.dk har Pårup lokalhistoriske Arkiv også en omfattende samling arkivalier fra Fyns Stifts Husmandsskole og Nordisk Landboskole 


Da Jens Lund på Vejstrup højskole blev ramt af økonomiske sanktioner

| | | |

Venstre i Svendborgkredsen. 
 

Rundskrivelse 1881.
 
  
Vindinge kommunale arkiv. Sager vedr. aftenskole og Rosilde friskole. LAO
Til det ærede Sogneraad for Vindinge Sogn


Fynske Ungdomsforeninger

| | | | | | |

Nørre Åby Ungdomsforening, stiftet 1887.
 
 
Kilde: Amtshistorien for Svendborg og Assens Amter.
 
1887 stiftedes en ungdomsforening med det formål at samle ungdommen om sang, oplæsning og gode fornøjelser.


Egebjerg Kommune - 10 år - 1970-1980

| | | | | | | | | | | | | | |

Jubilæumsskrift trykt 1980 og husstandsomdelt til indbyggerne i Egebjerg kommune

For yderligere oplysninger:

Erik Hansen: 36 år med Egebjerg Kommune. 96 sider, 100 kr. Bestilling: Lokalhistorisk Forening, Egebjerg egebjerg-lhf@get2net.dk


Bondens egen historie

| | | | | | |

Claus BjørnClaus BjørnAf Claus Bjørn 

I 1902 foranledigede stiftamtmand Gustav von Stemann i Ribe, at der
blev malet et billede af Askov højskoles lærere med henblik på
ophængning på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Det
økonomiske grundlag blev skaffet til veje ved bidrag fra venner af
højskolen landet over, fra Privatbankens direktør Axel Heide og fra
grosserer Holger Petersen.


Bondekone på Fyn fik piger på højskole

| | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard 

De første højskoler i Danmark opførtes som bekendt midt i forrige århundrede. Kristen Kolds skole på Ryslinge Mark fra 1851 hører således til blandt de allerførste. I begyndelsen optog skolerne udelukkende mandlige elever, og der skulle også her et kvindeoprør til, før pigerne opnåede ligestilling med mændene.

 

 

 

Anne JensenAnne JensenAnne Jensen 1818-97


Breve til gårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup fra skomagermester Peter Mouritsen, København

| | | | |

Rosagergård i VejstrupRosagergård i VejstrupGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGdr. og stifter af friskole 1856 m.v. Christen Hansen Rosager (+1901) - Vejstrup valgmenigheds kirkegårdGårdejer Christen Hansen Rosager, VejstrupGårdejer Christen Hansen Rosager, Vejstrup


Vejstrup Valgmenighed

| | | | |

Vejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeVejstrup valgmenighedskirkeValgmenighedskirken (Betaniakirken) er opført 1874-75 efter tegning af bygmester Hansen, Svendborg. Skib, kor og korsarme er bygget af råt tilhugne granitkvadre, tårnet af store teglsten, alt i nygotisk stil med takkede gavle. Tårnet, der tjener som våbenhus, har pyramidespir. Kirkerummet har spidsbuede tøndehvælv.

KirkerumKirkerumKirkerumKirkerumAlterpartiAlterpartiAltertavleAltertavle


Brahetrolleborg Folkehøjskole

| | |

Brahetrolleborg Folkehøjskole (opf. 1889) - 1906 omdannet til landbrugsskoleBrahetrolleborg Folkehøjskole (opf. 1889) - 1906 omdannet til landbrugsskoleÅr 1889 den 1. februar formiddag, klokken 11 blev efter udsendt indbydelse afholdt et møde i Ringe kro angående det i indbydelsen gjorte forslag til oprettelsen af en skole i Svendborg amt.


Udgiv indhold