Højskole

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Nanna - jurist og højskolemor

| | | | |

af Inger Hartby

Nanna Kristensen-Randers, f. Berg (1864-1908)Nanna Kristensen-Randers, f. Berg (1864-1908) Nanna Kristensen-Randers' grav i OllerupNanna Kristensen-Randers' grav i OllerupNanna Kristensen-Randers blev født den 3.11.1864 på Bogø. Hun var datter af politikeren Christen Berg og hans kone Maren. Den 8.4.1890 blev hun gift på Bogø med højskoleforstander J. P. Kristensen-Randers, Ollerup Højskole, og den 15.4.1908 døde hun i Ollerup kun 43 år gammel af  en alvorlig astma, der nærmest havde invalideret hende i adskillige år.


Brugsforeninger

| | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Andelsforeninger

| | | | | |

Dansk kulturhistorisk opslagsværk 
 


Øster Skerninge Forsamlingshus 1883-1983

| | | | | | | | |

Øster Skerninge ForsamlingshusØster Skerninge ForsamlingshusPubliceres på fynhistorie.dk efter aftale med Kaj Lykke Jørgensen


Vesterdal højskole

| | | |

[A. Norddahl Petersen: Danmarks Højskoler.1909]

Middelfartegnens befolkning har igennem lange tider været stærkt åndeligt interesseret. Ikke ret mange steder samler folkelige og kirkelige møder større tilhørerskarer end her. Og i politisk henseende har Middelfartkredsen altid hørt til de mest levende. 


Lumby Landboskole

| | | | |

Sletten fik sin første højskole i 1859. Den lå i Lumby, halvanden mils vej nord for Odense, og var oprettet efter tilskyndelse fra Hindsholm Landboforening. Den var nok nærmest tænkt som en modvægt mod Kolds Skole og skulle især lægge vind på en fyldig kundskabsmeddelelse.
 I adskillige år var Lumby højskole ret godt besøgt. Sine fleste elever fik den fra Nordfyn. Men nogen stor indflydelse i egnen fik dog aldrig. I 1893 afgik den ved en blid og stille død, og dens afgang efterlod næppe noget føleligt savn.


Ældre litteratur om husmandsbevægelsen

| | | | | | | |

Aalborg amts sammensluttede husmandsforeninger: Jubilæumsskrift ved N.P. Nielsen.
Andersen, A.N.: Præmiering af ypperligt dyrkede huslodder i Fyen. 1888-1897. 10 årgange
Andersen, Viggo: Husmandsbrug contra herregårde. 1943. 56s.
Andreasen, N.P./Aage Fogh: Til Danmarks husmænd. 4s.
Areander, E.O.: Den mindre jordbrukarens handbok, Linodling. 1918.
Arnskov, L. Th.: Midler til egne hjem. 1918. 140s.


Mads Hansen's vennekreds i Vester Skerninge

| | | | | | | | |

Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Dyrlæge Rasmus Rasmussen Skov (+1908)Den Skovske slægtsbog. Kopi på Egebjerg lokalhistoriske arkiv.
Uddrag
 
I sin ungdomstid var Maren Andersen (gmd. Anders Pedersen Kusk' datter, der blev gift med dyrlæge Skov), meget sammen med Mads Hansen, Peder R. Møller og dennes søstre og flere andre unge der sluttede sig til disse, og hun fik tidlig sin interesse vakt for den virksomhed som Mads Hansen udfoldede iblandt de unge.


Ollerup Gymnastikforening

| | | | | |

Efter optegnelser ca 1955 
 

Denne kreds er en af amtets ældste. Den oprettedes allerede i 1867 og er siden gået støt frem. Den hævder sig den dag i dag som en af amtets bedste kredse både på gymnastikkens og de øvrige idrætsgrenes område. Den omstændighed, at en af dansk gymnastiks mest fremtrædende skikkelser, Niels Bukh, byggede sin gymnastikhøjskole - eller højborg, om man vil - i Ollerup, har naturligvis også bidraget til at give Ollerupkredsen ry udadtil og grøde og vækst indadtil.


Højby Skytte- og Gymnastikforening 1866-1991 i uddrag

| | | | | | |

Udgivet af Højby lokalhistoriske Forening
 
Kaptajn H.P.V. MønsterKaptajn H.P.V. MønsterSkyttesagens opståen. 1859-1878
Skyttesagen i Danmark er nærmest rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps. I Danmark var det artillerikaptajn og skoleofficer på den Kgl. Militære Højskole, V. Mønster, der gav stødet til skyttesagens opståen.


Udgiv indhold