Bjerreby Sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Hvor var henretterstedet?

| | | |

Vårø med MonnetVårø med Monnet I 1754 blev Kirsten, afgangne Rasmus Skomagers i Bjerreby henrettet "ude paa Maanen paa en Höÿ lige ud for Skovballe". Det tolker Valdemar Jensen i 1982 (Tåsinge rundt, side 106)  derhen, at henrettelsen må være foregået på den lille moræneø Vårø Knude - den yderste spids af Monnet mod syd.  Den tidligere arkivleder Erik Hansen er dog lidt skeptisk over for den tolkning. Han mener at der snarere må være tale om måske Søby Monnet. Ved at læse videre i Valdemar Jensens bog, side 107, kommer vi måske endnu nærmere en forklaring?


Oplysninger om Bjerreby sogn på Tåsinge ca 1750

| | |

Det fremgår ikke direkte af optegnelserne, hvem der er forfatter, men at dømme efter indholdet, må de være skrevet efter 1763 af sognepræst Hans Kasper Dressing, der fungerede som sognepræst i Bjerreby fra 1763 til sin død i 1770.


Bjerreby Sogns Industri-Selskab

| | | | | | | | | |

Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Sognepræst i Bjerreby J.G. Møller (1779-1840)Svendborg Amts første landøkonomiske
Selskab blev stiftet paa Taasinge.....

Af K. K. Hansen


Bjerreby sogn 1690

| | |

Tåsinge Årbogen 1989 med tegning af Vårø præstegårdTåsinge Årbogen 1989 med tegning af Vårø præstegårdAf sognepræst Hans Fich i Bjerreby, død 1698.

Bierbÿe Sogn
Woore Præstegaard

I. Præster her til kaldet siden Reformationen er ieg V-Værdig dend Sivende i denne Orden

1. Hl: Hans Hendrichss döed 1552
2. Hl: Steffen Hanss
3. Hl: Rasmus Laurss
4. Hl: Jörgen Staffenss kaldet af Velb: Frue Helvig Hardenberg 1599
5. Hl: Hans Pederss
6. Hl: Anders Rasmuss
7. Hl: Hans Fich


Bjerreby sogn 1743 ved pastor Peder Ferslev

| | |

Bjerreby Sogn i Sunds Herred paa den Øe Taasing befatter i sær den synderste Deel af samme Øe, hvor Egnen er slet og ligger sidt og findes ingen Fiorder, Bugter og Viiger, ingen Strømme, Aaer, Søer og Moradser.

Jorden er nogenleedes frugtbar, og bringer af sig Ruug, Byg, Ærter, Haure og Vikker, men meere af Byg end de andre Sorter. Men hvor meget af foranmelte slags Korn kand aules, mens om Bonden kand sælge noget, men hvormeget viides ikke, thi Bonden sælger tit om Vinteren og kiøber igien om Foraaret.


Bjerreby sogn

| | | | | | |

Bjerreby sogn udgør den sydlige del af Tåsinge og grænser i nord til Landet sogn, Mod vest er sognet skilt fra øerne under Drejø ved Knudedyb; mod syd breder den flade Tåsinge Grund sig over mod Langeland, og her ligger det store strandengsparti Monnet ("Månen"), der ender med den 8 m. høje Vårø Knude. Mod øst rager halvøen Vemmenæs frem mod Store Bælt mellem Siø sund og Lunkebugten.


Udgiv indhold