Ollerup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Småtræk af Ollerup Friskoles historie

| | | | | | | |

Den 11. november 1867 begyndtes arbejdet i Ollerup friskole med 7 elever. Skolen oprettedes af nogle få mænd, der havde forståelse af Kolds skoletanker og forældres ret og pligt til selv at sørge for deres børns undervisning.


"Stencero" - fredet bygning tæt ved Ollerup kirke

| |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

Svendborgvej 104 B. Stencero Stuehus (1811) og de dermed sammenbyggede huse i vest (1813) og øst (1819). Fredet 1964.

1797 kom en ny, 40 år gammel præst til Ollerup-Kirkeby pastorat på Sydfyn. Jacob Christensen hed han - 10 år havde han været præst på Drejø. Han var født i Køng på Vestfyn som søn af "Christen Tømmermand" og stammede altså fra et håndværkermiljø.


Stolestaderegister i Ollerup kirke. 1727

| |

.
Ollerup-Kirkeby sognekaldsarkiv. LAO.

Som udi nogle år skal være tilføjet uenighed udi Kirke m. våbenhus fra sydøstKirke m. våbenhus fra sydøstOllerup kirke, formedelst iblandt sognefolkene ingen rette anordning eller anvisning skal være gjort, hvor enhver sin stol og stade skulle have, så i henseende til sognepræstens hæderlig og vellærde hr. Vitus Bering derom til mig gjorte beretning, har jeg som kirkens patron, efter hans kongelige majestæts allernådigste lovs tilhold, fundet for godt stolestaderne udi Ollerup kirke, iblandt sognefolkene, således efter enhvers hartkorn at inddele:


Ollerup og Kirkeby pastorat 1812

| |

Liber daticus 1811-37. Ollerup-Kirkeby sognekald. Udskrift af indberetning til stiftsjordebogen den 22. juli 1812 ved provst Jacob Christensen [? Landsarkivet for Fyn, Odense]


Stenhuggere

| |

[Landhåndværkere før og nu. Kulturhistorisk Forsøg af Anton Nielsen, Kbh. 1889]

Ansigt Hundstrup kirkeAnsigt Hundstrup kirke

Materialehus ved Rødmegård af høj alderMaterialehus ved Rødmegård af høj alderRødkilde Vandmølle (opf. 1764)Rødkilde Vandmølle (opf. 1764)Avlsbygninger ved Skjoldemose gods (opf. 1881)Avlsbygninger ved Skjoldemose gods (opf. 1881)Avlsbygninger Flintholm (opf. 1886)Avlsbygninger Flintholm (opf. 1886)


Brandts Minde, Ollerup - Oprindelsen til Ollerup Børnehjem

| | |

Sognepræst Jens Sophus BrandtSognepræst Jens Sophus BrandtAf pastor Jens Sophus Brandt, Ollerup
efter transskription 1976 ved Anna Skov, Ringsbjerg, Ollerup

Den måde, hvorpå Ollerup Børnehjem er blevet til, er underlig og nok værd at kende. Det var i året 1874 at Mette Marie Sørensen, indsidder Rasmus Rasmussens kone i Ollerup henvendte sig til daværende præst i Ollerup, J.S: Brandt, og udtalte som sit inderlige ønske, at blive moder for hjemløse og forældreløse børn i et børnehjem.


Ollerup sogn

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ollerup sogn består af byerne: Ollerup (1372 Vldorp; udskiftet 1797) med kirke; præstegård; Stencero (opf. 1811); forsamlingshus; Ollerup brugsforening (opr. 1874, nu nedlagt, Østerbro brugsforening (opr. 1901); fri lærerskole (tidl. højskole), gymnastikhøjskole, håndværkerskole, nu musikefterskole; Bunkeren i Ollerup (Museum for 2.


Voldstedet i Mændenes Skovløkke

| | |

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, side 685

VoldstedVoldstedI Skoven Mændenes Løkke ligger et betydeligt Voldsted, formodentlig det tidl. Skjoldemoses Plads. Voldstedet bestaaer af en stor, lav, nærmest cirkulær Borgplads (ca 70 m. i Diam.)  omgivet af en Grav, der nu er tør.


Fredede oldtidsminder i Ollerup sogn - Hellekisten i Folehaven

|

Beskrivelse i Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, side 685

I Folehaven 3 spinkle stenkister, der antagelig har hørt til sa. langdysse, samt en  høj.

Copyright Opmåling og foto 1975: Finn Buch, Kirkeby

UdsigtenUdsigten


Ollerup Kirke

| | | | | | |

Beskrivelse i Trap Danmark, 5. udgave, Svendborg Amt (1957), Ollerup sogn, 682 - læs mere om Ollerup kirke her

Kirke m. våbenhus fra sydøstKirke m. våbenhus fra sydøstKirke og StenseroKirke og StenseroKirken (if. dokument af 24/2 1504 viet Skt. Peter, men if. Pont. Atlas viet Skt Oluf) er en vistnok sengotisk langhusbygning m. tårn i v., ombygget 1891-92, og ubest. våbenhus i s.


Udgiv indhold