Ollerup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Urte Mølle

| | | | | |

Urte Mølle luftfoto: Luftfoto af Urte Mølle engang i 1930-erne. Bygningerne ligger på en lille "ø" afgrænset af åløbet foran og af "bagløbet" bag de bageste udhuse. Til venstre ses de daværende hønsehuse og den store tilhørende hønsegård. Privat foto.Urte Mølle luftfoto: Luftfoto af Urte Mølle engang i 1930-erne. Bygningerne ligger på en lille "ø" afgrænset af åløbet foran og af "bagløbet" bag de bageste udhuse. Til venstre ses de daværende hønsehuse og den store tilhørende hønsegård. Privat foto. 


En altertavle i Ollerup kirke

| |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard [1989]

"Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)"Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)  B.S. Ingemann og Lucie Marie Mandix på Sorø gl. KirkegårdB.S. Ingemann og Lucie Marie Mandix på Sorø gl. KirkegårdI tårnrummet i Ollerup kirke hænger en ældre altertavle, Marie Bebudelse, der ifølge de tilgængelige beskrivelser af kirken, skal være malet i 1817 af N.P. Fogh. - Alt tyder imidlertid på, at denne påstand er forkert. - Snarere er der tale om en altertavle fra 1830`erne skabt af den jubilerende digter B.S. Ingemanns hustru Lucie Marie født Mandix. - For dette taler dels den stedlige tradition og dels en beretning i præsteembedets kaldsbog, forfattet af sognets præst fra 1838 til 1898, Jens Sophus Brandt.


Ollerup præstegård

| | | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard


Ollerup-minder fra 90erne - Ollerup Højskole

| | |

Elevforeningens Aarsskrift. 1918.]

Forstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenForstander på Ollerup højskole, J.P. Kristensen-Randers på talerstolenFørste gang jeg hørte Kristensen-Randers holde foredrag, var ved et møde i Ringkøbing i begyndelsen af 90erne. Højskoleforstanderen talte om Adam Homo, og jeg blev aldeles betaget både af, hvad jeg hørte, og af den varme og kraft, hvormed foredraget blev holdt. Fra denne dag var min beslutning taget om at ville på Ollerup Højskole. Jeg kom der senere i to vintre 1893-94 og 1895-96.


Ollerup Håndværkerskole - vandrebog - uddrag

| | | |

Kilde. vandrebog, Ollerup Håndværkerskoles arkiv, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag


"Ollerup højskole" (1894)

| | |

Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Forfatter Peder R. Møller (1848-1926)Af Peder R. Møller


Brev fra Niels Bukh til sine gamle elever

| | | |

 

Indvielse af Ollerup Arena 2019Indvielse af Ollerup Arena 2019

Med støtte fra A.P. Møllers Fond og Real Dania på ialt 110 millioner, og en restaurering og modernisering over de sidste 15 år, blev den 28. marts 2019 Ollerup Arena indviet med taler af kulturminister Mette Bock, repræsentanter fra fondene, Region Syddanmark, Svendborgs borgmester Bo Hansen og formanden for gymnastikhøjskolens bestyrelse.

 

Ollerup GymnastikhøjskoleOllerup GymnastikhøjskoleNiels Bukh Delingsførerskole i OllerupNiels Bukh Delingsførerskole i Ollerup

Årsskrift Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1948


Ollerup Håndværkerskole

| | | | |

Højskolens stifter Daniel Rasmussen fortæller:

Fra mit ophold som elev på Vallekilde Folkehøjskoles håndværkerafdeling vinteren 1883-84 og fra den følgende sommer, hvor jeg arbejdede for bygmester Andreas Bentsen, stammer min lyst til at blive lærer for håndværkere og min tanke om, at dette måtte ske i forbindelse med en højskole.


Andelsmejeriernes gennembrud i det sydfynske

| | |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard

Andelsmejeribrugets gennembrudsår i egnen mellem Fåborg og Svendborg kan indkredses til årene 1887,88 og 89. I 1886 var det ganske vist forsøgt at få stablet et andelsmejeri for Øster Skerninge og Ollerup på benene, men forehavendet mislykkedes. Men året efter kom man så igang i Ulbølle.


Landstingsmand og højskolemand Niels Kristian Johansen's erindringer

| | | | |

Landstingsmand Niels Johansen, OllerupLandstingsmand Niels Johansen, OllerupOriginalen opbevares på Egebjerg lokalhistoriske Arkiv

(Se grav på Ollerup kirkegård)

Jeg er født 12. april 1850 i Vissenbjerg sogn af Johanne Kristensdatter gift med tømrer Johan V. Sørensen, hos disse mine forældre var jeg til huse indtil mit 14 år, med undtagelse af at jeg fik sommertjeneste fra mit 9. år. Foråret 1864 blev jeg konfirmeret og fik fra nu af fast tjenesteplads ved landbruget. Om ved 20 års alderen blev jeg antaget som avlskarl for en enke, som havde fæstegården Hestehavegården 130 tdr. land i Skydebjerg sogn.


Udgiv indhold