Ollerup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Ollerup Brugsforening

| | | |
Ollerup Brugsforening


Ollerup Kirke 1504-2004

| | | | | | | |

Ollerup Kirke m. våbenhus fra sydøstOllerup Kirke m. våbenhus fra sydøst Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med menighedsrådsformand Ingeborg Alslev

Kaldsbrev for Anders Ingvarsen 1504


Hvad der gik forud for opførelsen af Ollerup Forsamlingshus

| | |

Ollerup ForsamlingshusOllerup ForsamlingshusOllerup Forsamlingshus. Domprotokol 1871-92, folio 312ff, Sunds Gudme herredsfoged. LAO.
År 1886 den 28 oktober blev i sagen Hans Madsen m. fl. af Ollerup kontra møllebygger Lars Jensen af Stågerup afsagt sålydende dom!
 


Ollerup Gymnastikforening

| | | | | |

Efter optegnelser ca 1955 
 

Denne kreds er en af amtets ældste. Den oprettedes allerede i 1867 og er siden gået støt frem. Den hævder sig den dag i dag som en af amtets bedste kredse både på gymnastikkens og de øvrige idrætsgrenes område. Den omstændighed, at en af dansk gymnastiks mest fremtrædende skikkelser, Niels Bukh, byggede sin gymnastikhøjskole - eller højborg, om man vil - i Ollerup, har naturligvis også bidraget til at give Ollerupkredsen ry udadtil og grøde og vækst indadtil.


Ollerup Gymnastikhøjskole's Historie

| | | | | | | |

 Publiceres på fynhistorie.dk efter aftale med fhv. forstander Gunnar HansenOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historieOllerup Gymnastikhøjskole - historie


Branden i Ollerup 1797

| | |

Ollerup byOllerup by Ollerup by 1797Ollerup by 1797Ollerup by 1806Ollerup by 1806Ollerup byes brand den 4. maj 1797.
Løverdagen den 13de maii 1797
blev Retten Betient af de beskikkede Rettens Betientere i Overværelse af sædvanlig Stokkemænd undtagen Christian Andersen som sidder i August Simonsens Stæd som eer bortdød.


Ollerup Skytteforening i de første år

| | | |

Af lærer David Schjær Jacobsen  
 


Da den svenske gymnastik kom til Ollerup

| | | | |

Nu da den ny arena er indviet den 28. marts 2019 ved Ollerup Gymnastikhøjskole, er det interessant at fremdrage en brevveksling fra 1886. Højskolens forstander J.P. Kristensen Randers havde opført et øvelseshus, og i den forbindelse i højskolebladet efterlyst en karl til at undervise i legemsøvelser. Det affødte en brevveksling, som jeg fandt i Kristensen Randers privatarkiv på Rigsarkivet.

 

Højskoleforstander J.P. Kristensen-RandersHøjskoleforstander J.P. Kristensen-RandersOllerup højskoleOllerup højskoleDa den Ling’ske gymnastik kom til Ollerup

 

 

 

 


Oles Grav i Ollerup Kohave

| | |

Af Hans Nørgaard

Ollerup KohaveOllerup KohaveI den sydlige del af Kohaveskoven i Ollerup sogn på Sydfyn  fortæller den lokale tradition, at her var begravelsespladsen for sognets sagnhelt "Hr. Olle".  


Drøvtemosi i Ollerup Skovmark

| |

Marker nord for Ollerup med Skovmarken i baggrundenMarker nord for Ollerup med Skovmarken i baggrundenOptegnelser ved Hans Nørgaard, Egebjerg
 
 
Lærer David Schjær Jacobsen omtaler i sine erindringer "en Mark, kaldet Drøvtemosi, og der turde jeg ikke gaa ene, naar det var mørkt. Jeg kunde nemlig risikere at møde Drøvtehari, som var hovedløs".


Udgiv indhold