Ollerup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Lysbjerg eller Lysebjergene

| | | |

Provst Christian Joh. BredsdorffProvst Christian Joh. BredsdorffProvst Christian Joh. Bredsdorff skrev i 1836 i sin omfattende topografiske beskrivelse af Sørup og Sankt Jørgens, der opbevares i topografisk samling på Landsarkivet i Odense: "Omtrent en Miil fra Havet hæver Landet sig til en høi Biergryg, som kaldes Lysebjergene, der i den nordlige Deel af Baroniet (baroniet Lehn) strækker sig igiennem Tved og Kirkebye Sogne og fortsættes videre til Stenstrup ..."


Proces i 1589 mellem pastor Niels Knudsen, Ollerup og arvingerne til Nielstrup

| | | |

Ollerup Kirke m. våbenhus fra sydøstOllerup Kirke m. våbenhus fra sydøst Kort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sognKort 1816 Nielstrup hovedgård, Ollerup sognHvad der mest af alt ligner et vandresagn vil vide, at præsten Jørgen Pedersen (1536-ca 1574) "hafde Dispute med Ollerup Sognemænd, som lukte Kircke=Døren i for ham 3 Søndage i Rad". Lignende beretninger kendes også andre steder fra, men en dom fra 1589, afsagt ved Sunds herreds ting, dokumenterer, at Jørgen Pedersen på et tidspunkt har afstået, hvad der svarede til halvdelen af Ollerup præstegårds jordtilliggende til Nielstrup.


"Den store sten" fra De fynske Alper

| |

Stenen fra De fynske AlperStenen fra De fynske Alper Stenen fra De fynske AlperStenen fra De fynske AlperPå stadionpladsen nord for Ollerup Gymnastikhøjskole står en stor sten, som i sin tid blev ført til gymnastikhøjskolen fra "Tønnesgården" i Ollerup Skovmark.

 

 

 


Danmarks ældste indendørs svømmehal

| | |

Svømmehal 2007Svømmehal 2007 Svømmehal 2007Svømmehal 2007I april 2007 indviede Gymnastikhøjskolen i Ollerup den indendørs svømmehal efter en gennemgribende renovering, så Danmarks ældste indendørs svømmehal er ført tilbage, som den tog sig ud i 1926. 


Et stykke højskolehistorie i Ollerup

| |

Højskole grafittiHøjskole grafitti Højskole grafitti 1891Højskole grafitti 1891 På pedel Poul Erik Slabiaks værksted på Den frie Lærerskole i Ollerup opbevares en stabel brædder, som i den nærmeste fremtid skal under en  konservators kyndige hænder. Brædderne stammer fra den oprindelige højskolebygning ved den tidligere Himmerigsgård, Bakkevej 1, som for ca 2 år siden måtte lade livet til afløsning for et mere moderne byggeri.

 


Vejkiste ved Nielstrup

| | | |

Vejkiste v. NielstrupVejkiste v. Nielstrup Vejkiste v. NielstrupVejkiste v. Nielstrup Vejkiste v. NielstrupVejkiste v. Nielstrup Vejkiste v. NielstrupVejkiste v. NielstrupKulturarvsstyrelsen har registreret en vejkiste under kommunevejen ved Nielstrup. " Stenkisten har to gennemløb, der hver er 4,7 m lange, 1,2 m brede og 1,2 m høje".

 

 

 

Overslag over vejbro 1839Overslag over vejbro 1839 Overslag over vejbro 1839Overslag over vejbro 1839


Stevnsbogård i Ollerup

| | | |

Byggeplads 2006 på Svendborgvej 79 i OllerupByggeplads 2006 på Svendborgvej 79 i Ollerup Sognefogedbakken i Ollerup ca 1975Sognefogedbakken i Ollerup ca 1975 Svendborgvej i Ollerup med StevnsbogårdSvendborgvej i Ollerup med StevnsbogårdI 2006 forsvandt Stevnsbogård i Ollerup, der i 3 generationer var hjemsted for sognefogden i Ollerup. Christen Jensen i 41 år (1836-1877), sønnen Hans Jørgen Christensen i 40 år (1877-1917) og hans søn Christen Christensen (1917-1967).

 

 

 

Initialer på Stevnsbogårds vandtrugInitialer på Stevnsbogårds vandtrug Stuehuslængen der måtte lade livet i 2006 stod næsten som da Christen Jensen lod den opføre i 1836. De øvrige længer på den oprindeligt firelængede gård var ombygget flere gange, og efter orkanen i 1999 blev 2 af længerne fjernet.

 

 


Den indemurede jomfru på Nielstrup

| |

NielstrupNielstrupNielstrupNielstrupPastor Pontoppidan om Nielstrup 1899 (2)Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899 (2) Murrest ved NielstrupMurrest ved Nielstrup Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899Pastor Pontoppidan om Nielstrup 1899Murrest ved NielstrupMurrest ved Nielstrup


Opfordring til at støtte Børnehjemmet "Brandts Minde" i Ollerup v. dets start 1874

| | | |

Friskolelærer J.P. Nielsen, OllerupFriskolelærer J.P. Nielsen, OllerupKære Eskesen!
Du har flere gange bedt mig om at sende godt nyt til "Fylla", men det kniber med at få det over "Alperne" og jeg tror, det kommer af, at her egentlig ikke er sket noget nyt, som er værd at give "Fylla" med på rejse, det går kun så småt med os hernede for at komme med, men så trøster vi os selv med, at hvor der er liv, om end svagt, der er håb, og at "den og kommer med som kører med stude."


Brugsuddeler L. Graae, Ollerup

| | | | |

Ollerup brugsforening 1922Ollerup brugsforening 1922J.C. Nielsen
Sagfører
Svendborg


Udgiv indhold