Ollerup sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

Bybrande i Ollerup

| | |

Ollerup byOllerup by ToftegårdenToftegården SlotsgårdenSlotsgårdenAo 1778 Dom xiv p. Trin. under Sangen før Prædiken til sidst Tieneste kom Ild ... hos Niels Pave i Ollerup og afbrændte hans og Jørgen Hemedrups Gaard af Hvidkilde Gods og Anders Slots Gaard af Egeschovs, den sidste .. Slots Gaarden blef bygt paa same sted som før, men Jørgen Hemedrups kom ud paa Guld Hoved og fik en god Indhegning. Niels Pave kom i Toftegaarden og Toftemanden Mads Brun fik en nye Gaard bygt ved Aahuuset, og al hans Jord for sig selv.


Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923

| | | | | |

Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923Else Kruuse Hansen på Ollerup Gymnastikhøjskole 1923 Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse Hansen Else Birgithe Kruuse HansenElse Birgithe Kruuse HansenElse på Ollerup Gymnastikhøjskole sommeren 1923. Else står 3. række, lige bag ved den lille pige med den store sløjfe.


Bestræbelserne på at komplettere Nielstrup som hovedgård 1681

| | |

NielstrupNielstrupNielstrups ejer Jørgen Ernst v. Hobe skrev i 1743: "Efter Sal: Eÿler Högs Död, er (Nielstrup) bleven Separeret for Gield til de Biller og Troller og Krager, hvor af min Sal: Kone som var en af de Nissener fra Holsteen sig dette have tilkiöbt, som ieg endnu Jörgen Ernst von Hoben er beboende".


Ollerup Folkehøjskole

| | | | |

Ollerup Højskolens elever vinteren 1895-96Ollerup Højskolens elever vinteren 1895-96Ollerup fik sin første fotograf i 1893, da Anna Jacobsen, født 1863 i Thisted, bosatte sig i byen. Ifølge Ollerup-bogen boede hun den første tid til leje i Svendborgvej 76. Her begyndte hun at tage en del portrætfotos, de såkaldte visitkortfotos, bl.a. på Ollerup Folkehøjskole. I december 1907 solgte hun forretningen til fotograf Johanne Ingemann og flyttede en periode til Svendborg, for atter i 1909 at vende tilbage til Ollerup, hvor hun etablerede sig i Svendborgvej 26.


Trætte mellem Gertrud Parsberg og Mette Skram 1548

| | | |

 Trætte 1548 Nielstrup og SkjoldemoseTrætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose Trætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose (2)Trætte 1548 Nielstrup og Skjoldemose (2)Ejerne til Nielstrup Johan Bjørn +1534 og Gertrud Parsbjerg +1560Ejerne til Nielstrup Johan Bjørn +1534 og Gertrud Parsbjerg +1560Mens Gertrud Parsbjerg sad enke på Nielstrup i Ollerup havde hun en trætte i 1548 med Korfits Hardenbergs enke Mette Skram til Skjoldemose om noget gods. Det fremgår af "Tegnelser over alle Lande fra Aaret 1548", trykt i Danske Magazin 4 rk. II, s. 171f.)


Et strejflys over livet i middelalderen 1423

| | | |

 Basse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogBasse - fra Anne Eilersdatter Rønnows våbenbogNielstrup voldstedNielstrup voldsted ArmbrøstArmbrøstVilh. Lorenzen: "Forøvrigt er det oprindelige Nielstrup, den eneste herregård i Ollerup og Egense sogne, hvor der kastes et strejflys over livet, som det - overmåde brutalt - kunne forme sig i Middelalderens dage. Det var i Jep Basses ejertid. Han fik 21. april 1423, onsdag før St. Jørgens Dag, på Sunds herredsting et tingsvidne, der afslører, at han "i sin egen gård" havde dræbt en af sine svende og såret en anden, da denne med spændt armbrøst kom rendende imod ham.


Ollerup kro

| | |

Svendborgvej i OllerupSvendborgvej i OllerupVed landevejen mellem Svendborg og Fåborg lå den ældst kendte kro i Ollerup. Ifølge Anna Skov formentlig omtrent der, hvor nu gartneriet Ålykke ligger, nær åen. På det tidspunkt var der ingen kro i Vester Skerninge.


Ollerup og Kirkeby sogne 1743

| | | |

Provst Vitus Bering, Ollerup 14.6. 1743. Nyborg Amt 1743, Topografisk Samling. LAO.

Relation om Ollerup og Kirkebÿ Sogner.


Hendruphuset

| | | |

HendruphusetHendruphusetJeg har med stor interesse læst beskrivelsen om Hendruphuset på Ollerup Skovmark.
Af artiklen fremgår det, at der er usikkerhed om den nuværende bygnings opførsel og de tidligere huses nedrivning.

 

 

Hendruphuset med omgivelser 1845Hendruphuset med omgivelser 1845Af kort, der er senere end det viste fra 1816, fremgår det, at der har været tale om to parceller.
Se vedh. kort.
Husene på de 2 parceller er efter oplysninger i min fars ansættelseskontrakt med Hvidkilde Skovdistrikt fra 1932 nedrevet omkring dette tidspunkt.


Udgiv indhold