Egense sogn

warning: Creating default object from empty value in /srv/www/disdanmarkdk/www/fynhistorie/modules/taxonomy.module on line 1227.

"Den røde Mur" ved Hvidkilde

| | |

HvidkildeHvidkilde Den røde Mur" ved HvidkildeDen røde Mur" ved HvidkildeNord-øst for Hvidkilde ligger "Den røde Mur". Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn forklarer, at der er tale om gamle drivhuse. Hvornår muren er opført vides dog ikke med bestemthed.

Til oplysning om dette spørgsmål kan vi måske hente hjælp i "Forslag til Besvarelse paa de af Hr. Gartner Mock angaaende Havevæsenets Tilstand i Danmark fremsatte Spørgsmaal med Hensyn til Baroniet Lehn og sammes Omegn". (1841) Heri hedder det nemlig i et af afsnittene:


En daglejerkontrakt fra 1847

| | | | |

I landsarkivernes retsbetjentarkiver kan man undertiden gøre "gode fund", dvs kilder der kan være med til at fortælle om den tids forhold. Et sådant fund var en daglejerkontrakt fra 1847 mellem det sydfynske gods Hvidkilde og to af deres landarbejdere, Anders Hansen og Hans Hansen.


Avisgilde i Kirkeby sogn

| | | |

Husmand Vilhelm MadsenHusmand Vilhelm MadsenFortalt af Vilhelm Madsen, Egebjerg
 
 
Sandbjerggården med Kirkeby kirke i baggrundenSandbjerggården med Kirkeby kirke i baggrundenEjeren af Sandbjerggården i Kirkeby, Jørgen Sandbjerg var gift med en stedsøster til min far, men meget ældre. Jørgen Sandbjerg var venstremand, mens min bedstefar, der jo var ansat ved Hvidkilde gods, fik besked på at stemme konservativt (højre). Dengang var der ikke hemmelig afstemning, så han var nødt til det. Og så drillede Jørgen Sandbjerg ham og sagde; "Nå, du er en af dem, der vil have, at vi skal ned på Hvidkilde og ride på træhesten igen".


Havevæsenets tilstand på Baroniet Lehn 1841

| | |

Hvidkilde 1844Hvidkilde 1844Forslag til Besvarelse paa de af Hr. Gartner Mock angaaende Havevæsenets Tilstand i Danmark fremsatte Spørgsmaal med Hensyn til Baroniet Lehn og sammes Omegn.
 
 
Kilde: provst Bredsdorffs historisk-topografiske samling til Sørup-St. Jørgens sognes historie. Topografisk samling, LAO.


Baroniet Lehns skovdistrikt 1862-ca 1910.

| | | | | | | |

Hvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skovHvidkilde skov


Lehnskov hovedgård, Egense sogn

| | | | | | | |

Beskrivelse efter Trap Danmark, Svendborg Amt (1957), Egense sogn, s. 678f) 

Lehnskov (tidl. Lindskov) nævnes første gang 1412, da Jesper Jakobsen Basse skrives hertil.

 


Hvidkildes fæstegårde - Om en nu forlængst forsvunden sydfynsk byggeskik

| | |

Seerup er Annex til forrige (St. Jørgens), den ligger ret kiøn ved en Søe der er halvrund; Byen har en Snees Gaarde og nogle Huse, hvoraf endeel ere velbyggede. Et stort Gadekiær, gode Haver og veldyrkede Marker; fra St.


Egense sogn

| | | | | | | | | |

I Egense sogn er byerne: Egense (*1374 Eknæs, 1469 Egens; udskiftet 1806); med kirke; Skovsbo (1423 Skousbo; udskiftet 1785).

Gårde: hovedgård Hvidkilde (*1374 Wydhekelde, 1400 Withekelde, 1462 Huidkeldhe); Lehnskov (*1412 Linndskoue) - Lehnshus, tidl. skovridergård; Dyrehavegård, skovriderbolig (opf. 1912)


Egense Kirke

| | | | | | |

Beskrivelse fra Trap Danmark, 5. udgave, Svendborg Amt (1957), Egense sogn, side 676 - Læs mere om Egense kirke her

Kirken set fra nordøstKirken set fra nordøstDen højtliggende kirke består af romansk skib, gotisk langhuskor og v. tårn samt en lille udbygning mod n. kirken set fra sydkirken set fra sydHele bygn. er 1861-62 overpudset m. hvidtet cement og forsynet m. nygotiske vinduer og stræbepiller formet som sprængbuer. Fra restaureringen 2006Fra restaureringen 2006

 

 

 

 

 


Hvidkilde gods

| | | | | | |

 HvidkildeHvidkildeRønnow slægtenRønnow slægtenClaus RønnowClaus Rønnow Ridder Claus Rønnow omtales første gang til Hvidkilde i dette dokument dateret 30.3. 1467Ridder Claus Rønnow omtales første gang til Hvidkilde i dette dokument dateret 30.3. 1467 Claus Rønnow og hustruer i Odense Sct. Hans kirkeClaus Rønnow og hustruer i Odense Sct. Hans kirke Til Hvidkilde skrives 1374 og muligvis 1400 Anders Pedersen (Panter) (+ tidligst 1408). 1376 nævnes Johan Wittekop (Krummedige) som høvedsmand på Hvidkilde og Haderslev. Man har deraf tidligere sluttet, at Hvidkilde på den tid måtte være et kgl. len, men Johan Wittekop kan formentlig lige så godt have været foged på Hvidkilde for den godsrige Anders Pedersen. 1462 nævnes Christiern Olafsen og 1480 Oluf Mortensen som foged på Hvidkilde, hvortil 1467-86 skrives rigsmarsken hr. Claus Rønnow (+1486), der som ejer fulgtes af sønnen, rigsråd hr.


Udgiv indhold